آسيب هاي اجتماعي چيست؟

رفتارهاي انسان بر گرفته از فرهنگ وباورهاي فردي است از اين رو رفتار افراد موحد وبا ايمان با افراد مادي متفاوت است بگونه اي كه امنيت جاني ،مالي ،اجتماعي و...در جامعه اي كه از ارزشهاي الهي وديني برخوردارند بالاتر است ودر جوامعي كه بي اعتقادي ودنيا پرستي در آن رواج دارد اين امنيتها ضعيف تر است آسيب هاي اجتماعي با بسياري از امور ديگر مانند اقتصادي ،رفتارهاي مديريتي وسنتها ارتباط دارد آسيبهاي اجتماعي در جوامع مختلف متفاوت است اما جوامعي كه مي خواهند توسعه يافته تلقي شوند بايد براي مبارزه با آسيب هاي اجتماعي راه حلهاي مدرن ارائه نمايند واز روشهاي قديمي پرهيز كنند ،

آسيب هاي اجتماعي از چند جنبه قابل بررسي هستند :

1-     از زوايه انسان ،كه هر انسان با هر دين وآئين واعتقاد وفكر ،ومذهب وگرايش ومسلك وارتباط با جناح يا حزب خاصي يا با ترحم يا با هدايت ويا با همراهي اعتقاد دارند كه به گروههاي آسيب پذير ياري نمايند مثلاً  هر انساني دوست دارد به پير مرد يا پيرزني كمك كند وهر انساني دوست دارد به نابينايي كمك كند و...

2-     از زاويه اجتماعي  اگر به اين آسيب هاي اجتماعي بموقع رسيدگي نشود افزايش جرم وجنايت را در پي دارد كه مخرب انضباط اجتماعي است

3-     از جنبه سياسي ، كه اگر توجه نشود كشوررا به دامن بيگانگان سوق مي دهد وبجاي فرهنگ خودي فرهنگ بيگانه در كشور پياده مي شود وبه اعتقادات ديني ومذهبي جامعه لطمه وارد مي نمايد ، وجود آسيب هاي اجتماعي ، بزرگنمايي وتبليغات دشمنان كشور را در پي دارد ضمن آنكه وجود آسيب هاي اجتماعي در كشور اسلامي عامل تبليغ منفي بر ضد اسلام است لذا لازم است كه آسيب هاي اجتماعي ريشه يابي شود واز كلي گويي در جامعه پرهيز گردد وبا ارائه راهكارها ي مدرن به جزئيات آسيب هاي اجتماعي توجه شود

در برخورد با آسيب هاي اجتماعي تقليد كوركورانه از بيگانگان جايز نيست به دليل اينكه آسيب هاي اجتماعي ارتباط كاملي با سنتهاي هر جامعه دارد والگو برداري از جوامع ديگر صلاح نيست

سئوال ؟ آسيب هاي اجتماعي ناشي از چيست ؟

برخي از آسيب ها وناهنجاريهاي اجتماعي ناشي از ظلم افراد يا گروهها ي بزهكار در جامعه است مثلاً تجاوز به عنف توسط برخي از افراد كه انفرادي يا باندي مرتكب مي شوند وبراي بانوان جامعه ايجاد مزاحمت مي نمايند لذا مسئولين بايد با اين افراد  هنجار شكن برخورد قاطع وقانوني داشته باشند وبا عملكرد دستگاه قضايي ونيروي انتظامي جامعه براي مردم امن وبراي هنجار شكنان نا امن گردد 

سئوال ، وظيفه حكومت در اين مورد چيست ؟ حكومت خوب حكومتي است كه براي حل آسيب هاي اجتماعي قرمول صحيح ومنطقي همراه با نو آوري وارائه ابتكارات وخلاقيتها در جهت رسيدن به شكوفايي داشته باشد

راهكارها وپيشنهادات جهت پيشگيري از وقوع آسيب هاي اجتماعي در جامعه ونقش    خانواده ها

سازمان بهزيستس وسازمانهاي مشابه صيانت از كساني را كه دچار آسيب هاي اجتماعي شده اند بعهده گيرند وبراي اينكار استفاده از نهادهاي مردمي ومدني در برخورد با آسيب هاي اجتماعي بسيار حائز اهميت است براي نمونه ستاد مردمي پيشگيري از اعتياد ، ستاد ديه ، شوراهاي حل اختلاف ، شوراهاي اسلامي ، انجمنهاي خيريه و..دولت وسازمان بهزيستي بايد اين تشكلهاي مردمي را تقويت نموده وخود بر عملكرد آنها نظارت نمايد

انواع آسيب هاي اجتماعي در جامعه كدامند ؟

1-     طلاق : طلاق يكي ازآسيب هاي اجتماعي در جامعه است بايد همه مردم با مسئولين همكاري وهمفكري نمايند تا از وقوع اين آسيب اجتماعي پيشگيري شود وراه چاره تقويت اعتقادات ديني ومذهبي وآشنايي خانواده  با وظائف وآئين همسر داري وتوجه به ارزشهاي والاي انساني وتحكيم بنيادي خانواده ها واتخاب معيارها وملاكهاي ارزشي در انتخاب همسرمي باشد

2-     اعتياد : يكي ديگر از آسيبهاي اجتماعي خانمان سوز اعتياد است كه اكثر جوانان را مورد هدف قرار مي دهد لذا خانواده ها با هوشياري وشناخت از آثار پديده شوم اعتياد مي توانند فرزندان خودرااز اين بلاي خانمان سوز نجات دهند

3-     سرقت ، خانواده ها اگر به ضرب المثل تخم مرغ دزد شتر دزد مي شود توجه نمايند فرزندان آنها به سارقين حرفه اي تبديل نمي شوند

4-     اهانت وهتك حرمت : يكي ديگر از آسيب هاي اجتماعي موجود در جامعه وقوع جرم اهانت وتوهين وهتك حرمت مردم است كه ما آنرا ساده مي انگاريم لذا اگر خانواده ها به ارزشهاي ديني واسلامي توجه نمايند وحقوق شهروندي را رعايت نمايند  اين پديده در جامعه از بين خواهد رفت

5-     شهادت كذب در محاكم قصايي ، متأسفانه تعدادي افراد در جامعه همواره دنبال اين هستند كه براي ناحق جلوه دادن حق ديگران شهادت كذب دهند وبا اين شهادت كذب حق افراد ضعيف ومظلوم از بين مي رود لذا اگر ما بعنوان يك مسلمان معتقد باشيم كه شهادت كذب جزء گناهان كبيره است زيرا باعث باطل شده حق مي گردد واز مجازات قانون شهادت كذب آشنا باشيم اين پديده اجتماعي كه اثرات مخربي دارد از بين خواهد رفت

6-     قسم ناحق وبي اهميت جلوه دادن سوكند جهت ابطال حق مسلم ديگران ، متأسفانه چون اكثر مردم در روابط اقتصادي وبازار وانجام معاملات موارد قانوني را از لحاظ عقد قرارداد يا سند رعايت نمي كنند در محاكم عادت به سوكند خوردن نموده واگر يك طرف از خداوند ترس نداشته باشد به راحتي با يك سوگند حق ديگري را ضايع مي نمايد لذا بايد امورات مربوط به معاملات را قانونمند تر نمود

7-     ترويج فساد وابتذال فرهنگي در جامعه مانند قاچاق مشروبات الكلي ، عدم رعايت پوشش اسلامي ،وفساد اخلاقي ومنتشر نمودن فيلم خانوادگي مردم و...راه پيشگيري از اين آسيب اجتماعي فقط تقويت اعتقادات ديني ومذهبي واعلام مجازات سنگين براي مجرمان اين پديده ها مي باشد

8-     كمرنگ شدن امر به معروف ونهي از منكر در جامعه يكي از دلايل اصلي آسيب هاي اجتماعي است راه چاره انس بيشتر با آيات قران است كه بعنوان يك مسلمان بدانيم چند آيه از آيات قران به امر به معروف اشاره دارد

9-     تبعيض وناعدالتي در جامعه ودستگاههاي دولتي يكي ديگر از علتهاي وقوع آسيبهاي احتماعي است

10- عدم توجه به تكريم ارباب رجوع وعدم احترام به مردم از علل ديگر ونشانه آسيب هاي اجتماعي است زيرا برخورد غير منطقي وغير اسلامي با مردم مردم را ار دستگاه حكومتي بيزار مي كند ومردم از نظام فاصله مي گيرند

+نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1387ساعت13:8توسط هوشنگ |
علل دزدی در کودکان

که یکی از علتهای افزایش جرائم کوکان در جامعه ودر اینده از علل ناهنجایهای اجتماعی در جامعه ووقوع جرم محسوب می شود

الف –علل مربوط به نیازهای مادی :

1-      محروم داشتن کودکان از مواد غذایی مورد علاقه

2-      انگیزه تملک در وجود کودکان که دارای جنبه غریزی است

3-      گرسنگی ومحرومیت از غذا ولباس واسباب بازی

4-      نیاز به اسباب بازی واشیاء پر زرق وبرق

5-      تأمین پول برای خرید اشیاء

6-      تهیه وسله که آنرا واجد است ولی بدان قانع نیست

 

ب- علل عاطفی شامل :

1- محرومیت از محبت ونوازش که موجب اضطراب است

جبران احساس حسادت ونشان دادن خود

انتقام از والدین یا دیگران بهر علتی که باشد

تأمین مادیات جهت مصرف برای دیگران

عدم احساس تأمین امنیت برای خشونتی که در باره اش اعمال می شود

خود نمایی

 

ج- علل روانی شامل :

1- آنکس که جنس مورد علاقه کودک را در جایی بگذارد ودر آنرا قفل نماید

2- احساس تنهایی در کانون خانواده ورغبت به انجام عمل چشمگیر در این قالب تا خود را از تنهایی بدر آورد

3- صدمه زدن به دیگران برای خالی کردن عقده خود بر سر او

4- رفع اضطراب روانی

5- عارضه روانی

6- اعتراض به نظام وسیستم ونشان دادن عصیان وطغیان خد بر توانایی خویش

7-  رغبت روانی به داشتن اشیاء پر زرق وبرق

 

د- علل فرهنگی

 

عوامل تشدید کننده دزدی در کودکان

1-      الگوهای غلط از مربیان

2-      معاشرتهای ناباب

3-      وسایل ارتباط جمعی وتبلیغ بعضی فیلمها که دزدی در آنها نشان داده می شود

4-      وسوسه ها

5-      عدم کنترل توط بزرگترها

6-      تشویق های نابجا برای بدست آوردن مادیات و...

 

موضع گیریهای  ناروای والدین در برابر دزدی کودکان

1-      تنبیه شدید

2-      ابرو ریزی که بخاطر آبروریزی والدین فرزندان را بیش از دیگران آبرو می برند ورسوا می کنند

3-      موعظه های تکراری وبسیار

4-      ایجاد جار وجنجال

 

طرق درمان دزدی کودکان

1-      مطالعه علل وانگیزه ها واشنا نمودن کودکان به ریشه این عوامل

2-      رفع نیازهای مادی کودکان توسط والدین

3-      تأمین عاطفی ومحبت نمودن به فرزندان وایجاد روابط دوستانه وانسانی با آنها

4-      اصلاح رفتارهای روانی آنها

5-      ایجاد محیط مساعد برای رشد وزندگی فرزندان

6-      دادن آگاهی واطلاع از عواقب دزدی

7-      دادن عزت نفس به فرزندان خود

+نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1387ساعت13:6توسط هوشنگ |
ارائه راهکارهای اجرایی وعملی شناخت ورعایت حقوق شهروندی به دانش آموزان در مدارس وتأثیر آن در پیشگیری

حقوق شهروندی مولفه ای است که شناخت از حیطه ان وتوجه به آن برای کلیه شهروندان لازم وضروری می باشد وشناخت از این حق قانونی افراد جامعه یکی از علل موثر در رعایت قانون والزام افراد جامعه به رعایت قانون وقانون مداری است وهمچنین یکی از علتهای اساسی پیشگیری از وقوع جرم در جامعه می باشد ،ویکی از ارکان مثبت ایجاد امنیت اجتماعی در جامعه محسوب می شود وبرای اینکه جامعه وخانواده ها حقوق شهروندی را رعایت نمایند وبه حریم آزادیهای دیگران تجاوز نکنند بایستی با ویژگیهاومولفه حقوق شهروندی آشنا باشند باید بدانند که حقوق شهروندی یعنی چه ؟مردم یک شهر یا جامعه چه حقی در جامعه دارند ؟افراد یک جامعه وقتی حقوق خودرا شناختند باید حقوق دیگران را نیز بشناسند وهمانطوریکه خود در جامعه دارای حق وحقوقی هستند دیگران نیز دارای حقوق شهروندی می باشند وباید حقوق آنها محترم شمرده شود ، اگر ما بعوان یک شهر وند راضی نیستیم که دیگران به حقوق ما تجاوز نمایند ما نیز نباید به حقوق دیگران تجاوز کنیم ، اگر ما بعنوان یک شهر وند راضی نیستیم که برای ما ایجاد مزاحمت نمایند واز حق ما ممانعت بعمل آید ما نیز باید برای دیگران ایجاد مزاحمت نکنیم واز حق آنها ممانعت بعمل نیآوریم اگر ما بعنوا یک عضو جامعه دوست نداریم که به حریم آزادیهای فردی ما تجاوز شود ما نیز نباید به حریم آزادیهای دیگران تجاوز کنیم ،

اما حقوق شهروندی چیست ؟ما بعوان یک شهروند چه حقوقی در جامعه داریم ؟من به چند نمونه از حقوق شهروندی به صورت اختصار ذیلاً اشاره می نمایم :

1-   تمام نوجوانان وجوانان ودانش آموزان حق دارند تا سطح آموزش متوسطه از امکانات تحصیلات رایگان در کشور استفاده نمایند وهیچکس نمی تواند از این حق آنها ممانعت بعمل آورد

2-   تمام مردم شهر های مختلف کشور حق دارند از گاز طبیعی این نعمت خدادادی استفاده نمایند وکسی نمی تواند با بودن امکانات مردم را از استفاده از این نعمت محروم نماید یا کسی حق ندارد با مصرف بی رویه گاز موجب قطع گاز سایر مردم شود بلکه در جهت حفظ حقوق شهروندان باید نهایت صرفه جویی را بعمل آورد

3-   همه مردمان جامعه حق دارند از نعمت برق جهت روشنایی منازل استفاده نمایند وکسی حق ندارد با مصرف بی رویه وافزایش بار ترافیکی موجب قطع برق سایر مردم شود

4-   همه مردمان شهرها حق دارند از آب شرب آشامیدنی بهداشتی استفاده نمایند وکسی نمی تواند با مصرف بی رویه وبه هدر دادن آب شرب موجب قطع آب در بعضی از محلات شهر شود ومردم برای آب در مضیقه باشند

5-   همه مردم شهرها حق دارند بعنوان یک شهروند از امکانات مخابراتی والکترونیکی در شهر استفاده نمایند ومحروم نمودن مردم از این حق جرم است

6-   همه مردم شهرها حق دارند از امکانات بهداشتی ودرمانی وبیمارستانها وکلینیکهای پزشکی استفاده نمایند وکسی نمی تواند مردم را از این امکانات محروم نماید

7-   همه مردم جامعه حق دارند از کالاهای اساسی ومواد سوختی استفاده نمایند وقاچاق این مواد واحتکار ومخفی نمود این مواد وایجاد فشار روانی ب مردم جرم است

8-   همه مردم جامعه حق دارند از امنیت اجتماعی وآسایش استفاده نمایند هیچ کس مجاز یست به آشوب وغوغا وایجاد نا امنی امنیت اجتماعی مردم را خدشه دار نماید وباید با متخلفان برخورد شود

9-      همه مردم حق دارند از امکانات خدماتی وپستی در شهر وروستا استفاده مایند وکسی نمی تواند مردم را از این حق خود محروم نماید

10-  همه مردم حق دارند از امکانات خدماتی شهرها مانند آسفالت نمودن معابر وکوچه ها ونظافت محله ها وکوچه ها و....استفاده نمایند

11-  همه مردم شهر ها حق دارند از فضای سبز وپارکها ومیادین ورزشی و...استفاده نمایند

12-  همه مردم شهر وروستا حق دارند از نانوائیها بخواهند که نان مرغوب تحویل آنها دهد

13- همه مردم جامعه حق دارند در مراجعه به محاکم قضایی از وکیل استفاده نمایند وبرای پرونده های خود وکیل انتخاب نمایند ودر صورت عدم توان مالی حق دارند از دادگستری بخواهند که وکیل افتخاری برای آنها تعیین شود

14-  همه مردم حق دارند بدانند که در جامعه دارای حقوق ارتفاقی یا انتفاع هستند

15-  همه افراد جامعه حق دارند از اموال منقول وغیر منقول خود استفاده نمایند مشروط به اینکه مزاحم دیگران نشود

وهزارن حق دیگر مشابه موارد فوق در جامعه وجود دارد که حقوق شهروندان نامیده می شود واگر شهروند با حقوق خود آشنا باشد هم به راحتی می تواند حقوق خودرا پیگیری نماید وهم حقوق دیگران را محترم می شمارد وبه حریم حقوقی دیگران تجاوز نمی کند واگر این شناخت به آحاد ملت داده شود ومردم از میزان حقوق خود ودیگران آشنا شوند وپیبند به قوانین ومقررات گردند هیچگاه عمداً رتکب خلاف نمی شوند واین شناخت وآگاهی موجب پیشگیری از وقوع جرم خواهد شد واگر جرم واقع نشود اطاله دادرسی پیش نمی اید وپرونده ورودی به محاکم قضای کاهش می باید واین امر ممکن نیست مگر با همت کلیه دستگاههای ذیربط از جمله دستگاه قضایی وآموزش وپرورش که تمام ملاکها ومصادیق حقوق شهروندی را در کتابهای درسی بگنجانند ودر دوران تحصیل تدریس شود تا جوانان ونوجوانان بعنوان یک درس حقوق شهروندی را بیاموزند /

+نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1387ساعت13:6توسط هوشنگ |
آسیب هایی که بر اثر روابط دختر وپسر متوجه آنها خواهد شد مخصوصاً دختران

یکی از آسیبهای اجتماعی که در جامعه وجود دارد وریشه خیلی از جرائم موجود وناهنجاریهای رفتاری از این آسیب نشأت گرفته روابط پنهانی پسران ودختران می باشد که اگر خانواده ها در این موارد بخوبی با جوانان عمل نمایند وعلل وعوامل مهم در ایجاد این روابط را بشناسند وبه جوانان خود تذکر دهند این آسیب اجتماعی در جامعه از بین می رود وخانواده ها می توانند در پیشگیری از وقوع جرائم اخلاقی در جامعه اقدام نمایند که ذیلاً به مواردی اشاره می گردد :

آسیب هایی که بر اثر روابط دختر وپسر متوجه آنها خواهد شد مخصوصاً دختران

1-   آسیب های روانی : دختران دچار سر خوردگی ،افسردگی ،وآسیب های روانی دیگر می شوند وگاهی قادر به ادامه زندگی باشرایط ملوب نمی باشند وامکان دارد بخاطر آسیب های روانی که برای آنها در جامعه ایجاد می شود حتی دست به خود کشی بزنند

2-   آسیب اجتماعی : اگر مردم کوچه وبازار ومله مخصوصاً فامیل وآشنایان متوجه قضیه شوند دختر از اجتماع بریده می شود ونمی تواند در جمع مردم واقوام وفامیل حاضر شود

3-   آسیب تربیتی : دختری که با پسران رابطه دارد جایگاه خودرا به عنوان فردی شایسته برای تربیت در ذهن اولیاء خانه ومدرسه وحتی در میان دوستانش از دست می دهد

 

ضرورتهای بحث در خصوص روابط دختر وپسر

1-وظیفه تعلیم وتربیت در هویت یابی جنسی نوجوانان :

یکی از وظایف مهم در تعلیم وتربیت یک نسل ،یاری دادن آنان برای یافتن هویت خویش است مربیان واولیاء باید شرایط ومحیطی را فراهم سازندتا جوان ونوجوان بتوانند تصویر وتوصیف کما بیش روشنی از خود وموقعیت اجتماعی خویشتن وآینده داشته باشد ، مسئولیت تعلیم وتربیت این است که به نوجوان آموزش دهد که ویژگیهای یک دختر یا زن یا یک پسر یا مرد متعادل چیست ؟

2- اصالت خانواده در جامعه ایرانی :

یکی دیگر از ضرورتهای بحث در باره روابط دختر وپسر ناشی از جایگاه خانواده در جامعه اسلامی است  ، نوجوان بایستی به گونه ای تربیت شوند که قادر به شناخت درستی از جنس مخالف باشد ووظایف خودرا در مقابل آنان در حال واینده بداند

4-      همآهنگی در شیوه های تربیتی :

بایستی روابط دختر وپسر تجزیه وتحلیل شده ورفتارهای نادرست در این زمینه مشخص شود

5-      اتخاذ روشهایی جهت تحقق عملی کرامت زن در جامعه

انواع برخوردهای اجتماعی بین دختر وپسر

1-      برخورد مبتنی بر شناخت واحترام متقابل

2-   بر خورد مبتنی بر شرم افراطی یعنی نا توانی فرد در برخورد باافراد جامعه است ف شرم با حیافرق دارد ، حیا رفتاری است اختیاری وارادی اما شرم یک نوع نا توانی در اظهار وجود وابراز خود است

3-      بر خورد دستپاچه وهیجان زده : عدم شناخت ما از دیگران ، باعث برخورد هیجان زده ودستپاچه با ایشان می شود

4-      بر خورد خشک ومحدد

5-      بر خورد مبتنی به پرخاشگری

6-      روابط پنهانی آنچه که بعنوان مشکل اساسی مطرح است روابط پنهانی است

7-      بر خوردهای غیر عادی وناپخته مانند متلک گویی ومزاحمتهای تلفنی و..

8-      افراط در معاشرت

عوامل زمینه ساز روابط پنهانی بین دختر وپسر

آنچه دختران وپسران نوجوان را به روابط پنهان سیر می دهد صرفاً تمایل غریزی آن نیست بلکه وجود افکار وباورهایی است که در بین آنها وجود دارد

یکی دیگر از عوامل زمینه ساز ، احساس رسالت برخی از دختروپسران به منظور یافتن دوست برای یکدیگر است یعنی برای پسر دایی ودختر عموو...دوست پیدا می کنند که با رد وبدل کردن نامه ، تلفن ، تماس حضوری شکل می گیرد

عوامل بوجود آورنده بر خوردهای نا مطلوب میان دختران وپسران

1-      نوجوان وافکار غیر واقعی او

2-      خانواده وشیوه های بر خورد آنان با نوجوان

3-      شیوه های برخورد  جامعه با نوجوانان

 

تربیت رفتار اجتماعی فرزندانمان مستلزم 2عامل مهم است

1-      شناخت صحیح ودرست از الگوهای مناسب رفتار اجتماعی

2-      ارائه صحیح این الگوه به فرزند

 

 

عوامل مهم در روابط دختر وپسر

1-  برداشت نادرست از شرع ومدود ساختن مطلق نوجوان در برخورد با جنس مخالف

 2- عدم آموزش صحیح در مورد وضعیت وواقعیت جنس مخالف

3- القای خود نمایی از طرف والدین

4- سخت گیری وخشونت نسبت به نوجوانان

5- سخت گیری در مورد ازدواج جوانان

6- فقدان جو تفاهم وگفتگو در مورد مسائل گوناگون بین والدین ونوجوانان

7- عدم آموزش حدود شرعی در مورد محرم ونا محرم ،حلال وحرام

8- غیرتی بودن افراطی برخی از برادران وپدران در خانواده

 

عوامل زمینه ساز اجتماعی در ایجاد برخورد های نا مناسب دختر پسر

1-      افراط در قضاوت در خصوص رفتار نوجوان با غیر هم جنس

2-      محترم نشمردن شخصیت نوجوان وبر خورد نادرست با آنان

3-   باید با دخترانمان به نحوی رفتار کنیم که آنها احساس کند که ما آنان را افرادی پاکدامن وبا صلابت ومتعالی می شناسیم وبا پسرانمان آنها احساس کنند که ما آنهارا افرادی غیرتمند ،پاکدامن ،حافظ نوامیس دیگران می شناسیم

وضعیت مطلوب در روابط دختر وپسر دارای ویژگیهایی است

1-      شناخت واقعیتهای جنس مخالف

2-      اجتناب از خیال پردازی وتصور رویایی در مورد جنس مخالف

3-      از بین بردن ترسها ،دلهره ها ، هیجانها ،احساس وخشونت نسبت به جنس مخالف

4-      کنترل خوشرویی وصلابت شخصیت به هنگام بر خورد با جنس مخالف

5-      بر خورد مبتنی بر احترام با مراعات حدود شرعی در مورد محرم ،نامحرم ،حلال وحرام

6-      فقدان روابط پنهانی با جنس مخالف ومشورت با والدین در اینگونه موارد

7-      اجتناب از بر قراری روابط صمیمانه با جنس مخالف قبل از عقد شرعی

8-      نداشتن رفتار سبک ،خود نمایی وجلب توجه جنس مخالف در مجامع مختلف

+نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1387ساعت13:5توسط هوشنگ |
چه كنيم تا كودكان ونوجوانان به حرفهاي ما گوش دهند

1-به پرسشهاي آنان پاسخ دهيم

2- نسبت به زمان آگاه وحساس ودر پي زمان وفرصت مناسب باشيم

3- نقش كسي كه پاسخ همه سئوالات را مي داند بازي نكنيم

4- به كودكان ونوجوانان كه گاه فرصت مخالفت كردن بدهيم وانرا بپذيريم

5- از تمسخر واستهزاء كودكان ونوجوانان دوري كنيم

6-گاهي به جوانان اجازه ابراز احساسات بدهيم

7- از لقب هاي زشت در مورد آنها خودداري نمائيم

  8- آنهارا آنگونه كه هستند درك كنيم

9- دررفتار وگفتار خويش صداقت داشته باشيم

روشهاي مديريت در خانواده

1-      روش مستبدانه

2-      روش آزادي مطلق

3-      روش آزاد منشانه

ويژگيهاي مديريت مستبدانه

1-      تنها فرد مستبد از استقلال برخوردار است

2-      فرد مستبد در كار ديگران دخالت مي كند

3-      فقط فرد مستبد تصميم مي گيرد

4-      در محيط خانواده ترس ووحشت واضطراب بر افراد غلبه مي كند

5-      بچه ها در اينگونه خانواده ها احساس امنيت نمي كنند

6-      فرزندان اين خانواده ها در ظاهر حالت تسليم واطاعت دارند

ويژگيهاي آزادي مطلق

1-      بي نظمي وهرج ومرج حاكم است

2-      شعار حاكم بر خانواده (كسي را به كسي كاري نباشد است )

3-      احساس مسئوليت ديده نمي شود

4-      هر فرد بر اساس تمايلات خود عمل مي كند

5-      مديريت خانواده دچار تزلزل است

6-      احتمال انحراف هاي اخلاقي وبزهكاري وجود دارد

7-      فضاي گرو وضميمي خانواده جاي خودرا به بي بند وباري وخود كامگي مي دهد

 

 

 

 

 

ويژگيهاي روش آزاد منشانه كه بهترين روش است

1-      در خانواده مشورت انجام مي گيرد

2-      افراد خانواده يكديگر را دوست دارند وبراي هم ارزش قائلند

3-      خانواده داراي هدفهاي ارزشمند است

4-      اعضاء خانواده مقررات را رعايت مي كنند

5-      اعضاء خانواده با حقوق وتكاليف خود آشنا هستند

6-      فرزندان از والدين بهره مند ي شوند

7-      فرزندان فرصت كافي براي نظر وطرح مشكلات دارند

8-      بين اعضاء خانواده ارتباط صحيح برقرار است

 

عوامل موثر بر بهداشت رواني خانواده

1-      حفظ تندرستي  افراد خانواده تلاش براي شناخت ودرك رفتار خود

2-      تلاش براي ايجاد وحفظ روابط سالم وسازنده با ديگران

3-      تلاش براي ايجاد روابط صميمانه وسالم ومعني دار با افراد خاص در زندگي

4-      به كارگيري شيوه هاي صحيح كنترل خود همراه با متانت وآرامش در مواجهه با استرسهاي مختلف زندگي

5-      برنامه ريزي در جهت حل ورفع مشكلات ونگرانيهاي خويش

6-      كسب ورشد مهارتها در جهت كسب امنيت شغلي

7-      اختصاص ساعات منطقي به كار وفعاليت بدني وبرنامه ريزي سالم براي اوقات فراغت

8-      صرف نيروي لازم براي بهبود وشرايط وموقعيت در زمان حال

9-      رشد وتقويت اعتقادات مذهبي وعمل به آنها

+نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1387ساعت13:4توسط هوشنگ |
هدفهای بهداشت روانی چیست ؟

1-      زندگی نسبتاً تکامل یافته ای داشته باشیم

2-      زندگی شاد ومطبوع وبا لذتی داشته باشیم

3-      زندگی همآهنگ برای کلیه اعضای خانواده باشد

4-      زندگی مؤثر وکار آمد گرد

 

ابعاد مختلف بهداشت روانی

مرحله ثبت                                      مرحله پیشگیری                       مرحله درمانی

 

اصول بهداشت روانی

1-      سلامت جسمانی  ، سلوک در رفتار خودرا بشناسیم

2-      روابط خودرا با دیگران بهبود ببخشیم

3-      با افراد ودوستان انتخابی خود روابط صمیمانه ومترمانه بر قرار نمائیم

4-      هر گاه با ناراحتیها وفشارهای روانی روبرو شدیم با متانت نسبت به رفع آنها اقدام نمائیم

5-      با کسب مهارتهای گوناگون به آرامش وامنیت روانی دست یابیم

6-      با پرورش ابعاد روحی ،معنوی ومذهبی شخصیت خود به سلامت روان دست یابیم

 

نیازهای نوجوان از لحاظ بهداشت روانی

1-      نیاز به سازگاری با همسالان                                  2-     نیاز به سازگاری با بزرگسالان

3-      احساس ارزشمندی                                              4-   هدفمند بودن رفتار    نیاز به خود شناسی

 

تفریحات سالم چه نقشی در بهداشت روانی دارند

1-      تفریحات سالم فرصتهایی را ایجاد می کند که نوجوان خشم وپرخاشگری خودرا ابراز نماید

2-      تفریحات سالم فرصتهایی برای سازندگی وخلاقیت مناسب با توانائیها وقابلیتهاایجاد می کند

3-      تفریحات سالم فرصتهای مناسبی برای کسب آرامش ورهایی از تنشها ونگرانیهای زندگی روزانه است

 

نوجوان اموروز حد اقل به 4نوع تفریح سالم نیاز دارد

1-      فرصتهایی برای شرکت در بازیها وورزشهای مختلف

2-      فرصتهایی برای تجربه ای خلاق

3-      فرصتهایی برای زندگی اجتماعی مطلوبتر

4-      فرصتهایی برای صرف اوقات فراغت در خانه

برنامه های بهداشت روانی در خانه ، مدرسه وجامعه

1-      باید در حد امکان شرایطی را که مانع گسترش سلامت روان است از بین برد

2-      اثر موانعی را که قابل تغییر نیست کاهش دهند

3-   باید زمینه های رشد وخود شکوفایی افراد را فراهم آورد تا آنان بتوانند مسائل ومشکلات را که در زندگی به ناچار با آن مواجه می شوند بر طرف سازند ویا با آن سازگاری یابند

 

کسانی که از لحاظ بهداشت روانی سالم هستند بایستی در سه حیطه خوب کار کنند

1-      روابط خانوادگی خوبی داشته باشند

2-      رابط اجتماعی خوبی داشته باشند

3-      در زمینه کار خود موفقیت داشته باشند

 

نا امیدی هم افسردگی است وهم معلول افسردگی یعنی کسی که نا امید باشد افسرده است وشخص افسرده نا امید است

چه کسانی زود تر نا امید می شوند

1-      انسانهایی که خودرا عقل کل می دانند

2-      انسانهایی که فکر می کنند نیاز به یاد گیری ندارند

3-      انسانهایی که تصورمی کنند همه چیز را می دانند

+نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1387ساعت13:3توسط هوشنگ |
آموزش جامعه ونقش خانواده ها در پیشگیری از آسیب های اجتماعی از طریق آموزش مهارتهای اساسی به خانواده

آموزش جامعه ونقش خانواده ها در پیشگیری از آسیب های اجتماعی از طریق آموزش مهارتهای اساسی به خانواده ها وتأثیر این آموزشها در پیشگیری از وقوع جرائم در جامعه ورسیدن  به یک جامعه آرمانی

 

چون ما تصمیم داریم که میزان تأثیر وآموزش خانواده هارا در پیشگیری از آسیب های اجتماعی بررسی نمائیم باید دید که چه مسائلی بعنوان آسیب اجتماعی محسوب می شوند زیرا اگر ما از وضعیت وکمیت وکیفیت آسیبهای اجتماعی آگاه باشیم بخوبی می توانیم هم در جهت مبارزه با این آسیبها وهم در پیشگیری از وقوع آنها در جامعه نقش بسزایی ایفا نمائیم ، که من ذیلاً به چند نوع از آسیبهای اجتماعی اشاره می نمایم:

1-   یکی از  آسیبهای اجتماعی که متأسفانه در جامعه ما وجود دارد وخیلی از جرائم در بین جوانان ناشی از همین پدیده شوم می باشد مسئله اعتیاد به مواد مخدر وتوزیع ونگهداری مواد مخدر می باشد که از لحاظ قانون هم جرم می باشند ، اگر خانواده ها به آثار شوم اعتیاد فرزندان خود آگاه باشند ، اگر خانواده ها به راههای مبتلا شدن جوانان به اعتیاد آگاه باشند اگر خانواده ها عوامل موثر در اعتیاد جوانان را بدانند واگر خانواده ها تأثیر گذاری توزیع کنندگان مواد مخدر در اعتیاد فرزندان خودرا بدانند آیا می توانند در مقابل سرنوشت عزیز ترین کسان خود بی تفاوت باشند وشاهد نابودی آنها باشند ؟خیر

2-   یکی دیگر از آسیبهای اجتماعی جامعه ایجاد اختلافات در بین زوجهای جوان ووقوع طلاقهای توافقی وبی رویه در جامعه است ، که متأسفاه بعد از چند ماه از دوران زندگی مشترک زوجهای جوان اعلام می نمایند که بعلت عدم تفاهم وعدم درک متقابل همدیگر خودرا برای طلاق آماده نموده اند ، اگر زوجین جوان در موقع ازدواج به ملاکهای واقعی واسلامی انتخاب همسر دقت نمایند وخانواده ها در این انتخابها جوانان خودرا یاری نمایند وملاکها ومصداقهای اسلامی وواقعی را که موجب تحکیم بنیان خانواده ها می باشد به آنها بشناسند که اهم این ملاکها شامل ، داشتن ایمان ،تقوا ،حسن خلق ،خوب وشایسته بودن ،عفت وپاکدامنی ،دارای اصالت خانوادگی خوب ومناسب ،از لحاظ زندگی هم کف بودن فودارای سلامت جسم وروان می باشند ، زوجهای جوان در موقع انتخاب همسر دچار مشکل نمی شوند وبعداز چند ماه نیز از زندگی سیر نمی شوند بلکه هر رز شادمانتر از روز قبل برای زندگی مشترک آماده می شوند ونیازی به طلاق پیدا نمی کنند

اگر زوجین جوان ما عوامل موفقیت در ازدواج را که شامل ((حوصله وبردباری ،صداقت ،اخلاص ،مهربانی ،از خود گذشتگی ،صمیمیت ،اعتماد واطمینان فنظم وانضباط ،همکاری در امورات خانواده ))بشناسند زندگی آنها دچار شکل نخواهد شد وبا هم اختلاف پیدا نمی کنند

3-   یکی دیگر از اسیبهای اجتماعی ورود جوانان به باندهای خلاف می باشد که ریشه این آسیب اجتماعی بیشتر از راه رفتار با دوستان ناباب می باشد که اگر خانواده ها فرزندان وجوانان خودرا در دوست یابی راهنمایی نماین وبرای آنها ملاکها ومعیارهای یک دوست واقعی را بازگو نمایند وبر رفتار ها وملاقاتهای فرزندا خود با دیگران بی تفاوت نباشند فرزندان آنها دچار این معضلات نخواهند شد واینگونه جرائم اتفاق نمی افتد

4-   یکی دیگر از آسیبهای اجتماعی که در جامعه مشاهده می شود روابط پنهانی دختران وپسران می باشد که ناشی از تهاجم فرهنگی است وفرهنگ اخلاقی جامعه را تحت تأثیر خود قرار می دهد

5-   اگر خانواده ها به فرزندان خود مخصوصاً به دختران بگویند که بر اثر روابط پنهانی با جنس مخالف خود چه نوع آسیبهای روانی واجتماعی وتربیتی متوجه آنها می شود دختران هیچ گاه اینکار را نمی کنند ،   اگر اولیاء عوامل زمینه ساز در روابط پنهانی بین دختران وپسران را برای آنها بگویند واگر خوانواده ها عوامل بوجود آورنده بر خوردهای نامطلوب میان دختران وپسران را به آنها گوشزد نمایند واگر خانواده ها عوامل مهم در روابط دختران وپسران را برای آنها بیان نمایند وخود آنها این مواردرا بشناسند وآسیب شناسی کنند ، هیچ گاه پسران ودختران ما روابط پنهانی که موجب تحقیر خانواده ها وسر افکندگی آنها باشد ونهایتاً موجب وقوع جرائم اخلاقی وضد ارزشی خواهد شد برقرار  نمی کنند

6-   یکی دیگر از آسیبهای اجتماعی که در جامعه شاهد آن هستیم عدم رعایت حقوق شهروندی وتجاوز به حریم قانونی مردم وعدم پایبندی آنها به اجرای قوانین ومقررات است اگر مسئولین جامعه وارگانهای ذیصلاح خانواده ها را به حقوق شهروندی آشنا نمایند ودر مطبوعات ورسانه ها  مسائل حقوقی را بازگو نمایند ومیزان مجازاتهای جرائم را به مردم بشاسندومردم از مصداقها وملاکهای جرائم آشنا باشند هیچ گاه مرتکب خلاف عمد نمی شوند

7-   یکی دیگر از آسیبهای اجتماعی که موجب اطاله دادرسی در مراجع قضایی وافزایش پرونده های ورودی به محاکم قضایی می شود عدم اطلاع مردم از نحوه پیگیری خواسته های حقوقی وکیفری ونحوه اعلام دادخواستها وشکایات می باشد که بر اثر عدم شناخت به مسائل وموارد قانونی ونحوه پیگیری حق خود هم موجب افزایش پروندهمی شوند وهم موجب اطاله دادرسی وهم به حق خود نمی رسند واز دستگاه قضایی بد بین می شوند لذا اگر توسط واحدهای ارشاد ومعاضدت دادگستریها ووکلای دادگستریها وشوراهای حل اختلاف ومحاکم قضایی در جامعه اطلاع رسانی شود تا مردم پس از مشاوره با اهل فن وتخصص حقوقی برای احقاق خود اقامه دعوای  نمایند موجب اطاله دادرسی وافزایش پرونده ورودی ونارضایتی خود از پیگیری پرونده نمی شود واگر مسائل حقوقی در کتابهای درسی گنجانده شود ودر مدارس تدریس شود مردم با قوانین مختلف آشنا باشند به حقوق دیگران تجاوز نخواهند کرد وجرمی در جامعه اتفاق نمی افتد   

8-   یکی دیگر از آسیبهای اجتماعی در جامعه بی حرمتی کردن به والدین وبزرگترها وشخصیتهای سیاسی ومذهبی وهتک حرمت دیگران است اگر خانواده ها به فرزندان خود بیآموزند که توهین واهانت به دیگران وبی حرمتی کردن به بزرگترها وشخصیتهای سیاسی ومذهبی هم از لحاظ مذهبی گناه است وهم از لحاظ قانونی جرم تلقی می شود وفرزندان خودرا با آیات ودستورات قرآنی تربیت نمایند اینگونه جرائم اتفاق نمی افتد

به طور کلی باید گفت که آموزش خانواده ها ونقش خانواده در پیشگیری از آسیب های اجتماعی وجرائم حقوقی وکیفری قابل انکار نمی باشد واگر خانواده ها به این نقش خود اشنا باشند واعتقاد قلبی پیدا کنند در ایجاد یک جامعه ایدآل وآرمانی واسلامی موفق خواهیم بود

+نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1387ساعت13:2توسط هوشنگ |
مهارت زندگی

مهارت زندگی چیست ؟وچگونه افراد جامعه را آموزش دهیم تا در معرض آسیب های روانی واجتماعی قرار نگیرند یا آسیب ها تأثیر کمتری روی آنان بگذارد

زندگی یک مهارت است به این معنی اگر بخواهیم زندگی شاداب تر فموثر تر ،واجتماعی تر داشته باشیم ، انسان برای یک زندگی مطلوب نیازهای متوعی دارد ولی یکی از نیازهای او این است که خورا دقیقاً بشناسد ودیگران را درک کند وبا آنها روابط خوبی داشته باشد هیجانها واسترسهای روزمره را در کنترل خود بگیرد مشکلات را حل کند وتصمیم های مناسب بگیرد پذیرنده صرف نباشد وکلیشه ای فکر نکند

مهارتهای زندگی 10نوع می باشند

1- خود آگاهی     2- همدلی      3-مقابله با هیجانهای منفی    4- مقابله با استرس ،    5- ارتباطات اجتماعی ،   6- ارتباطات بین فردی   7- مهارت حل مسائل  8- قدرت تصمیم گیری   9- تفکر انتقادی   10- تفکر خلاق ونوآوری

در تعریف دیگر می توان گفت : شیوه هایی که درست زندگی کردن را به افراد یاد می دهد تا در عصر تجدد گرایی بتوانند خودرا از هر آسیب روانی در امان نگه بدارند مهارت های زدگی هستند

در جامعه ما انواع جرمها مانند افزایش افسردگی فکاهش سن اعتیاد وابتلا به آسیب های اجتماعی رو به رشد است لذا می طلبد که به جوانان ما که بشتر در معرض خطرات هستند مهارت های زندگی را بیآموزیم

+نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1387ساعت13:1توسط هوشنگ |
نو آوري ونوانديشي وارائه ابتكارات وخلاقيتها بستر شكوفايي هستند

نو آوري ونوانديشي وارائه ابتكارات وخلاقيتها بستر شكوفايي هستند

امسال كه به نام سال نو آوري وشكوفايي نامگذاري شده است فرصت مغتنمي است تا در اين سال با ابتكار ونوآوري در تصميمات فردي واجتماعي مان به نوسازي ومهندسي دوباره خودمان وسازمانهاي اداري واجتماعي بژردازيم ونتيجه عالي آن را همانا كه شكوفايي است ببينيم . همانگونه كه شكوفايي وموفقيت مستلزم ابتكار ونوآوري باز مهندسي در ابعاد مختلف فردي واجتماعي است خود نوآوري نيز ملزوماتي مي طلبد واقتضائاتي دارد كه اشاره ميگردد :

اگر در سيستم اداري بهترين مديريتها مديريت نمايند وبهترين كارشناسان خدمت نمايند وموفقيتهايي را بدست آورند اگر دچار غرور وكبر در انجام وكسب موفقيتها شوند ودر نواوري ونوانديشي وارائه ابتكارات وخلاقيتها كوتاهي كنند با شكست مواجه مي شوند  جهان با سرعت شگفت انگيز در حال تحول است همه چيز از اقتصاد وفناوري تا علم وفرهنگ وسياست در حال جابجايي است مادر چيزي مانند دهكده جهاني هستيم وزندگي مي كنيم بايد با چشماني باز به همه سونگريست ومراقب بود شايد تحول ونوآوري به صورت مناسب در جريان باشد كه نتوانيم از آن بهره ببريم تنها آگاهي ودانش است كه مارا حفظ مي كند وبه پيش مي برد غفلت راه به جاي نمي برد نو آوري مي تواند به طور سيستماتيك اداره شود اگر فرد بداند كجا وچگونه دنبال آن بگرد نو آوري مي تواند وظيفه هر كسي باشد واين وظيفه با تحقيقي هوشيار براي فرصت ها آغاز مي شود .كار آفريي كاركرد اصلي نو آوري است بيشتر نو آوريها نتيجه تحقيق هدفمند وهوشيار براي دستيابي به فرصت هاي نو آوري است

قوانين نوآوري

نو آوري هاي سيستماتيك وهدفمند با تحليل از منابع فرصت هاي جديد آغاز مي شود بسته به زمينه نواوري منابع در زمانهاي مختلف اهميت فراواني دارد يك نواوري براي مؤثر بودن بايد ساده ومتمركز باشد وفقط بايد يك كاررا انجام دهد .نوآوريهاي مؤثر از فعاليتهاي كوچك آغاز مي شود ودچار بزرگ نمايي نمي شوند سعي ي كنند تا يك كار را انجام دهند ودر اين راستا با ارائه ابتكار وخلاقيت ونوانديشي به شكوفايي خواهند رسيد .نو آوري نيازمند قوه وابتكار وهوش است نياز به تمركز دارد در حقيقت نوآوران بندرت در بيش از يك زيمنه كار مي كنند ودر نوآوري همانند هر تلاش ديگري استعداد.هوش .قوه ابتكار ودانش نهفته است .نوآوري به كار سخت ومتمركز وهدفمند نياز دارد اگر در سعي وكوشش واصرار وپافشاري وتعهد والزام كوتاهي  شود استعداد وهوش ودانش فايده وارزش ندارد

مهمترين عوامل شكست نوآوري

1-      فقدان فرهنگي . فرهنگ بعنوان بستر نوآوري ايفاي نقش مي كند

2-      فقدان تعهد سازماني –احساس ملكيت نكردن واز خود ندانستن سازمان توسط مديران يكي از بزرگترين موانع نوآوري است

3-   نبود يك فرآيند گسترده وفراگير –هنگلامي كه سازمانها تصميم مي گيرند تا نوآوري وانوانديشي انجام دهند بايد با برگزاي جلسات طوفان مغزي برنامه ريزي كنند وابزار كاررا آماده نمايند

4-   ملزومات نوآوري –مديران بايد به چگونگي تأثير تغييرات فن آوري بر چرخه نوآوري توجه نمايند لذا ملزومات نوآوري عبارتند از : ((الف- ايجاد تغيير ودگرگوني دراهداف سازماني ساختار كاركنان وفرهنگ سازماني .ب- به كارگيري مديران خلاق ومبتكر با انگيزه وتوان بالا  پ-توجه همزمان به افزايش كارايي فعلي وپژوهش وتحقيق در طرح هاي ابتكاري آينده د- مقاومت در برابر نيروهاي ايستا (كارگران زيردست ومديران بالادست ) واقناع آنها پيرامون طرح هاي مبتكرانه وجديد  ذ- ميدان دادن به آزمايش وخطا در تثبيت نوآوري ونهادينه شدن تغييرات ))

5-      تخصيص نيافتن منابع كافي نوآوري نيازمند صرف زمان وانرژي ومنابع مالي است

6-   ارتباط ميان پروژه ها وطرح هاي نوآورانه .در جايي كه افراد فكر مي كنند بايد بدون هيچ چاره جويي بينديشند مشكل ايجاد مي شود اگر بخواهيم به نحو اثربخشي عمل كنيم بايد بر نوآوري در داخل محدوده راهبردهاي تعريف شده سازمان تمركز نمائيم

7-      صرف نكردن زمان وانرژي كافي –

8-      نبود تنوع در فرآيندها –

9-      فقدان ونبود ابزارهاي سنجش طرح هاي نو

10-  نبود آموزشهاي لازم ومربيان توانا

11-  فقدان يك سيستم ايده پرداز مديريتي

اقداات عملي براي مديريت نوآوري

1-هراس را در سازمان ومحل كار ازميان برداريد نوآوري به معني انجام كار جديد است وه كار جديد با مخاطره همراه است برخي كارها ممكن است به نتيجه نرسند اگر افراد از شركت در نواوري ترس وواهمه داشته باشد به فرد خلاق ومبتكر تبديل نمي شود ونمي تواند به شكوفايي برسد واستعدادهاي نهفته او شكوفا نمي شود

2- نوآوري را بعنوان جزيي از سيستم ارزيابي عملكرد براي هر شخص مطرح كنيد اداره يا سازمان بايد از كارمند سئوال كند كه در طول دوره يا كلاس ضمن خدمت چه نوآوري ايجاد كرده ايد

3-فرآيند وسيستم نوآوري را مستند سازي كنيد به نحوي كه هر فردي آنرا درك كند

4- آزادي عمل كافي به كارمندان بدهيد تا قادر باشند ايده ها وفرصتهاي جديد را مطرح وبا عوامل درون سازماني همكاري نمايند

5- به افراد آموزش دهيد كه محيط را براي روند هاي جديد فناوري هاي نوين بررسي كنند

6- به افراد اهميت تنوع در سبك هاي تفكر تجربيات ديدگاهها وتخصص هارا يادآوري كنيد

7- تيم هاي نوآوري نيازمند ابزارها وچارچوب هاي فكري متفاوتند

8- سيستم مديريت ايده ها را ايجاد يا تهيه كنيد تا افراد تشويق شوند فرصت ها وقابليتهاي جديد را شناسايي نمايند

پژوهش محوري كليد نو آوري وشكوفايي است

اهميت وجايگاه پژوهش وتحقيق در توسعه همه جانبه بر كسي پوشيده نيست تحقيق وپژوهش شاهراه ورود به خود كفايي واستقلال همه جانبه است در تحقيق وپژوهش است  كه بايد نوآوري ونوانديشي نمايان گردد تا نتيجه تحقيق وپژوهش به شكوفايي برسد اگر فكر كنيم چرا نوآوري ونوانديشي در جامعه كمرنگ است باد علت آنرا در اين دانست كه تحقيق وپژوهش محور فعاليتها در جامعه قرار نگرفته است وآن علتهايي دارد كه ذيلاٌ به چند مورد اشاره مي شود :

1-      عدم اعتقاد برخي از مسئولان به ضرورت تصميم گيري بر اساس تحقيق وپژوهش

2-      نبود متولي خاص در امر تحقيق وپژوهش در كشور مخصوصاٌ در واحد هاي آموزشي

3-      كمبود اعتبارات لازم براي انجام تحقيق وپژوهش

4-   عدم كار بست نتايج تحقيقات وپژوهشهاي صورت گرفته كه پس از صرف عمر عزيزترين دانشمندان كشور نهايتاٌ در سمينار يا كنگره اي خلاصه اي از نتايج تحقيق وپژوهش ارائه مي شود

5-      پيچ خمهاي اداري در تأمين هزينه هاي  تحقيق وپژوهش كه باعث دلسردي محققان مي شود

توجه به نوآوريها وتحقيقات علمي معلمان ومحققان وانعكاس آن به جامعه تعليم وتربيت جهت بررسي يا نقد يا نهايتاٌ بهره گيري از آن باعث ايجاد انگيزه وتحرك معلمان كشور در ايجاد نوآوري وتحول در شيوه آموزش مي گردد . اگر دانش آموزان از دوره ابتدايي وراهنمايي ومتوسطه روش تفكر وانديشه محققانه وپژوهشگرانه را پيش گيرند طبعاٌ در همه امور زندگي اساس تصميم گيري هاي خويش را بر پايه تحقيق وپژوهش بنا مي نهند وآنگاه است كه بايد شاهد تحول عظيمي در جامعه باشيم امسال كه سال نوآوري وشكوفايي نامگذاري شده بايد در آموزش وپرورش طرح معلم پژوهنده را ادامه داد معلم پژوهنده به هر معلمي يا دست اندر كاري گفته مي شود كه براي انجام كار بهتر واصلاح شيوه ياد دهي ويادگيري در روند فعاليت آموزشي وپرورشي خود دست به اقدامي علمي وپژوهشي مي زند تا بر اثر اين اقدام به اصلاح وتغيير مثبت وضعيت موجود بپردازد امروزه مهمترين شيوه تدريس وپويا ترين آن ((ياد گيري پژوهش محور است )) ياد گيري بر اساس تحقيق وارائه پژوهش سبب مي شود دانش آموز به دنبال كشف مجهولات برود

+نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1387ساعت13:0توسط هوشنگ |
ارائه راهكارهاي كاربردي نمودن قرآن كريم در جامعه

كتاب آسماني وديني ما مسلمانان قرآن كريم است كتاب آخرين فرستاده ورسول خدا كه براي ما انسانها نازل شده قرآن مجيد است اما چرا قرآن در جامعه ما مهجور است ؟چرا قرآن در جامعه تنهاست ؟چرا مسلمانان از آيات قرآن استفاده كاربردي نمي كنند ؟چرا مسلمان دستورات زندگي خودرا از قرآن نمي گيرند ؟چرا مسلمانان حقوق ديگران را برابر آيات ودستورات قرآن رعايت نمي كنند ؟براي پاسخ به همه اين سئوالات وچراها ونجات قرآن از اين مهجوريت در جامعه وكاربردي نمودن آن مواردي را به شرح زير اعلام مي نمايم :

1-   در خانواده ها به قرآن بعنوان يك كتاب مقدس وكلام خدا نگاه مي گردد واين كلام خدارا در پارچه اي سبز رنگ وتميز پيچيده اند واجازه نمي دهند كه فرزندان به آساني از اين كتاب مقدس استفاده نمايندوفقط براي تبرك واينكه طبق آئين ديني ما مسلمانان وجود قرآن در منازل مايه خير وبركت است آنرا در طاقچه يا كتابخانه گذاشته اند

2-   در خيلي از خانواده ها به بهانه اينكه قرائت قرآن بايد در سن وسال وزمان  خاصي انجام گيرد به فرزندان اجازه نمي دهند در منزل از قرآن استفاده نمايند

3-   در اكثر خانواده ها از قرآن فقط در برگزاري مراسم تعزيه خواني وختم عزيزان آنها استفاده مي شود ديگر مواقع خبري از قرائت قرآن در منازل نيست بجز ماه مبارك رمضان

4-   در بعضي از خانواده ها اگر نوجوانان وجوانان قرا ئت قران در منزل داشته باشند بزرگترها مي گويند مناسبت ندارد چون قرائت قرآن مخصوص مراسم فاتحه خواني است

5-       خيلي از ما مسلمانان سواد داريم اما قرائت قرآن را نمي دانيم وتلاش نمي كنيم كه ياد بگيريم

6-      خيلي از ما مسلمانان قواعد قرائت قرآن را مي دانيم اما به ديگران ياد نمي دهيم وبراي ياد دهي قرآن سرمايه گذاري نمي كنيم

7-      خيلي از ما مسلمانان قرائت قرآن را مي دانيم وآنرا مي خوانيم اما روي آيات آن تد بر وتفكر نمي كنيم

8-   خيلي از ما مسلمان ضمن آشنايي كامل با نحوه قرائت قرآن با ترجمه  ومعناي آيات بيگانه هستيم فقط سعي كرده ايم كه آيات را درست بخوانيم اما از معناي آيات بي بهره بوده ايم

9-   در جلسات ومحافل اداري واجتماعي هم فقط براي شروع جلسه چند آيه از آيات الهي قرائت مي شود اما ترجمه وتفسير ومعناي آيات استفاده نمي شود

10- خيلي از افراد متأسفانه در جامعه با آيات قرآن تجارت مي كنند وآنرا مي فروشند ويا در روزهاي جمعه بر سر مزار مردگان حاضر ودر مقابل دريافت پول چند آيه اي قرائت مي كنند

11- در خيلي از جلسات وقتي قرآن قرا ئت مي شود چون مردم با معناي آيات آشنا نيستند وبراي آنها تفسير وترجمه نمي شود با همديگر مشغول گفتگو هستند

12-  در كتابهاي درسي هم آيات مختصري قيد شده كه دانش آموزان فقط آن آيات را مي خوانند وهدف آنها فقط براي نمره مي باشد

13-  متأسفانه خيلي از تحصيلكرده هاي ما مسلمانان با مفاهيم وقرائت وروخواني قرآن بيگانه هستند

اگر ما مسلمانان بخواهيم در آيات قرآن استفاده كاربردي داشته باشيم بايد در وضعيت موجود كه چند نمونه آن ذكر گرديد تحول اساسي ايجاد نمائيم وبا نوآوري ونوانديشي وارائه ابتكارات وخلاقيتها تحول اساسي در فرهنگ قرآني ايجاد وبه شكوفايي برسيم لذا مواردي را بعنوان پيشنهاد اعلام مي نمايم :

چند پيشنهاد براي استفاده كاربردي از آيات قرآن كريم

1-   توسط سازمان تبليغات اسلامي ،وزارت ارشاد ،وزارت آموزش وپرورش نرم افزارهاي مختلف قرآني تهيه وتدوين در اختيار مردم قرار گيرد تا مردم در اين نرم افزارهاي رايانه اي بتوانند از معناوترجمه وتفسير موضوعي آيات استفاده كاربردي ببرند

2-      رسانه ملي در بخشهاي مختلف دربرنامه هاي خود در ترويج علوم وفرهنگ قرآني وبرگزاري مسابقات قرآني گامهاي اساسي بردارد

3-   وزارت آموزش وپرورش با تحول اساسي در كتابهاي درسي استفاده كاربردي از آيات قرآن را در زمينه مسائل مختلف جامعه گلچين نموده ودر كتابها بگنجاند وبراي دانش آموزان ايجاد علاقه نمايند

4-   در كليه واحد هاي آموزشي ودانشگاهي دانش آموزان ودانشجويان را به پژوهش وتحقيق مسائل قراني وارتباط آن با زندگي روزمره وتأثير گذاري آيات قرآن در جلوگيري از وقوع جرائم ورعايت حقوق شهروندي وادار به مطالعه وپژوهش وتحقيق نمايند ودر وجود آنها ايجاد انگيزه نمايند  

5-      كليه ادارات دولتي در موقع تشكيل جلسات ضمن قرائت قرآت ترجمه آيات را بيان نمايند

6-      دررسانه ملي در ابتداي هر برنامه يك يا دوآيه كه مناسبت با آن برنامه دارد با ترجمه وتفسير كوتاه قرائت شود

7-   توسط امامان جمعه وجماعت به مردم توصيه شود در مراسمات ديني ومذهبي ضمن قرائت قرآن ترجمه وتفسير كوتاه قرائت شود تا حاضران با معناي قرآن آشنا شوند

8-      در دستگاه قضايي در صدور احكام ضمن اشاره به مواد قانوني به آيات قرآني در زمينه حكم مربوطه اشاره گردد

9-   توسط حوزه هاي علميه با همكاري دستگاه قضايي جرائم وميزان مجازاتي كه در قرآن به آنها اشاره شده طبقه بندي ودر اختيار مردم قرار گيرد زيرا در پيشگيري از وقوع جرم موثر خواهد بود

10-  توسط مربيان ومعلمين دعاهاي قرآني دسته بندي وبه دانش آموزان  تدريس شود تا در موقع نياز بتوانند اين دعاهارا قرائت نمايند

11-  در مدارس معلمين علوم رابطه قرآن با علوم ونجوم وپديده هاي آسماني را به دانش آموزان ياد دهند

12-  معلم رياضي با استدلال رياضي درس خداشناسي را به دانش آموزان تدريس نمايد

13-  نمايندگان مردم در تدوين قوانين اجتماعي وحقوقي وكيفري به آيات قرآن استناد نمايند

14- صاحب نظران وحقوقدانان مصداقهاي جرائم كيفري وحقوقي را كه در قران به آن اشاره شده دسته بندي نموده وجهت پيشگيري از وقوع جرم از آن استفاده نمايند زيرا ما معتقديم بيش از 90درصد جرائم ناشي از عدم شناخت وآگاهي مردم از مسائل قرآني است

15-  دولت بانكهارا مكلف نمايد تا به افراد علا قمند در زمينه تحقيقات وپژوهشهاي قرآني از لحاظ اعطاي تسهيلات كمك ومساعدت نمايد

+نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1387ساعت12:59توسط هوشنگ |
نو آوري ونوانديشي وارائه ابتكارات وخلاقيتها بستر شكوفايي هستند

نو آوري ونوانديشي وارائه ابتكارات وخلاقيتها بستر شكوفايي هستند

امسال كه به نام سال نو آوري وشكوفايي نامگذاري شده است فرصت مغتنمي است تا در اين سال با ابتكار ونوآوري در تصميمات فردي واجتماعي مان به نوسازي ومهندسي دوباره خودمان وسازمانهاي اداري واجتماعي بژردازيم ونتيجه عالي آن را همانا كه شكوفايي است ببينيم . همانگونه كه شكوفايي وموفقيت مستلزم ابتكار ونوآوري باز مهندسي در ابعاد مختلف فردي واجتماعي است خود نوآوري نيز ملزوماتي مي طلبد واقتضائاتي دارد كه اشاره ميگردد :

اگر در سيستم اداري بهترين مديريتها مديريت نمايند وبهترين كارشناسان خدمت نمايند وموفقيتهايي را بدست آورند اگر دچار غرور وكبر در انجام وكسب موفقيتها شوند ودر نواوري ونوانديشي وارائه ابتكارات وخلاقيتها كوتاهي كنند با شكست مواجه مي شوند  جهان با سرعت شگفت انگيز در حال تحول است همه چيز از اقتصاد وفناوري تا علم وفرهنگ وسياست در حال جابجايي است مادر چيزي مانند دهكده جهاني هستيم وزندگي مي كنيم بايد با چشماني باز به همه سونگريست ومراقب بود شايد تحول ونوآوري به صورت مناسب در جريان باشد كه نتوانيم از آن بهره ببريم تنها آگاهي ودانش است كه مارا حفظ مي كند وبه پيش مي برد غفلت راه به جاي نمي برد نو آوري مي تواند به طور سيستماتيك اداره شود اگر فرد بداند كجا وچگونه دنبال آن بگرد نو آوري مي تواند وظيفه هر كسي باشد واين وظيفه با تحقيقي هوشيار براي فرصت ها آغاز مي شود .كار آفريي كاركرد اصلي نو آوري است بيشتر نو آوريها نتيجه تحقيق هدفمند وهوشيار براي دستيابي به فرصت هاي نو آوري است

قوانين نوآوري

نو آوري هاي سيستماتيك وهدفمند با تحليل از منابع فرصت هاي جديد آغاز مي شود بسته به زمينه نواوري منابع در زمانهاي مختلف اهميت فراواني دارد يك نواوري براي مؤثر بودن بايد ساده ومتمركز باشد وفقط بايد يك كاررا انجام دهد .نوآوريهاي مؤثر از فعاليتهاي كوچك آغاز مي شود ودچار بزرگ نمايي نمي شوند سعي ي كنند تا يك كار را انجام دهند ودر اين راستا با ارائه ابتكار وخلاقيت ونوانديشي به شكوفايي خواهند رسيد .نو آوري نيازمند قوه وابتكار وهوش است نياز به تمركز دارد در حقيقت نوآوران بندرت در بيش از يك زيمنه كار مي كنند ودر نوآوري همانند هر تلاش ديگري استعداد.هوش .قوه ابتكار ودانش نهفته است .نوآوري به كار سخت ومتمركز وهدفمند نياز دارد اگر در سعي وكوشش واصرار وپافشاري وتعهد والزام كوتاهي  شود استعداد وهوش ودانش فايده وارزش ندارد

مهمترين عوامل شكست نوآوري

1-     فقدان فرهنگي . فرهنگ بعنوان بستر نوآوري ايفاي نقش مي كند

2-     فقدان تعهد سازماني –احساس ملكيت نكردن واز خود ندانستن سازمان توسط مديران يكي از بزرگترين موانع نوآوري است

3-   نبود يك فرآيند گسترده وفراگير –هنگلامي كه سازمانها تصميم مي گيرند تا نوآوري وانوانديشي انجام دهند بايد با برگزاي جلسات طوفان مغزي برنامه ريزي كنند وابزار كاررا آماده نمايند

4-   ملزومات نوآوري –مديران بايد به چگونگي تأثير تغييرات فن آوري بر چرخه نوآوري توجه نمايند لذا ملزومات نوآوري عبارتند از : ((الف- ايجاد تغيير ودگرگوني دراهداف سازماني ساختار كاركنان وفرهنگ سازماني .ب- به كارگيري مديران خلاق ومبتكر با انگيزه وتوان بالا  پ-توجه همزمان به افزايش كارايي فعلي وپژوهش وتحقيق در طرح هاي ابتكاري آينده د- مقاومت در برابر نيروهاي ايستا (كارگران زيردست ومديران بالادست ) واقناع آنها پيرامون طرح هاي مبتكرانه وجديد  ذ- ميدان دادن به آزمايش وخطا در تثبيت نوآوري ونهادينه شدن تغييرات ))

5-     تخصيص نيافتن منابع كافي نوآوري نيازمند صرف زمان وانرژي ومنابع مالي است

6-   ارتباط ميان پروژه ها وطرح هاي نوآورانه .در جايي كه افراد فكر مي كنند بايد بدون هيچ چاره جويي بينديشند مشكل ايجاد مي شود اگر بخواهيم به نحو اثربخشي عمل كنيم بايد بر نوآوري در داخل محدوده راهبردهاي تعريف شده سازمان تمركز نمائيم

7-     صرف نكردن زمان وانرژي كافي –

8-     نبود تنوع در فرآيندها –

9-     فقدان ونبود ابزارهاي سنجش طرح هاي نو

10- نبود آموزشهاي لازم ومربيان توانا

11- فقدان يك سيستم ايده پرداز مديريتي

اقداات عملي براي مديريت نوآوري

1-هراس را در سازمان ومحل كار ازميان برداريد نوآوري به معني انجام كار جديد است وه كار جديد با مخاطره همراه است برخي كارها ممكن است به نتيجه نرسند اگر افراد از شركت در نواوري ترس وواهمه داشته باشد به فرد خلاق ومبتكر تبديل نمي شود ونمي تواند به شكوفايي برسد واستعدادهاي نهفته او شكوفا نمي شود

2- نوآوري را بعنوان جزيي از سيستم ارزيابي عملكرد براي هر شخص مطرح كنيد اداره يا سازمان بايد از كارمند سئوال كند كه در طول دوره يا كلاس ضمن خدمت چه نوآوري ايجاد كرده ايد

3-فرآيند وسيستم نوآوري را مستند سازي كنيد به نحوي كه هر فردي آنرا درك كند

4- آزادي عمل كافي به كارمندان بدهيد تا قادر باشند ايده ها وفرصتهاي جديد را مطرح وبا عوامل درون سازماني همكاري نمايند

5- به افراد آموزش دهيد كه محيط را براي روند هاي جديد فناوري هاي نوين بررسي كنند

6- به افراد اهميت تنوع در سبك هاي تفكر تجربيات ديدگاهها وتخصص هارا يادآوري كنيد

7- تيم هاي نوآوري نيازمند ابزارها وچارچوب هاي فكري متفاوتند

8- سيستم مديريت ايده ها را ايجاد يا تهيه كنيد تا افراد تشويق شوند فرصت ها وقابليتهاي جديد را شناسايي نمايند

پژوهش محوري كليد نو آوري وشكوفايي است

اهميت وجايگاه پژوهش وتحقيق در توسعه همه جانبه بر كسي پوشيده نيست تحقيق وپژوهش شاهراه ورود به خود كفايي واستقلال همه جانبه است در تحقيق وپژوهش است  كه بايد نوآوري ونوانديشي نمايان گردد تا نتيجه تحقيق وپژوهش به شكوفايي برسد اگر فكر كنيم چرا نوآوري ونوانديشي در جامعه كمرنگ است باد علت آنرا در اين دانست كه تحقيق وپژوهش محور فعاليتها در جامعه قرار نگرفته است وآن علتهايي دارد كه ذيلاٌ به چند مورد اشاره مي شود :

1-     عدم اعتقاد برخي از مسئولان به ضرورت تصميم گيري بر اساس تحقيق وپژوهش

2-     نبود متولي خاص در امر تحقيق وپژوهش در كشور مخصوصاٌ در واحد هاي آموزشي

3-     كمبود اعتبارات لازم براي انجام تحقيق وپژوهش

4-   عدم كار بست نتايج تحقيقات وپژوهشهاي صورت گرفته كه پس از صرف عمر عزيزترين دانشمندان كشور نهايتاٌ در سمينار يا كنگره اي خلاصه اي از نتايج تحقيق وپژوهش ارائه مي شود

5-     پيچ خمهاي اداري در تأمين هزينه هاي  تحقيق وپژوهش كه باعث دلسردي محققان مي شود

توجه به نوآوريها وتحقيقات علمي معلمان ومحققان وانعكاس آن به جامعه تعليم وتربيت جهت بررسي يا نقد يا نهايتاٌ بهره گيري از آن باعث ايجاد انگيزه وتحرك معلمان كشور در ايجاد نوآوري وتحول در شيوه آموزش مي گردد . اگر دانش آموزان از دوره ابتدايي وراهنمايي ومتوسطه روش تفكر وانديشه محققانه وپژوهشگرانه را پيش گيرند طبعاٌ در همه امور زندگي اساس تصميم گيري هاي خويش را بر پايه تحقيق وپژوهش بنا مي نهند وآنگاه است كه بايد شاهد تحول عظيمي در جامعه باشيم امسال كه سال نوآوري وشكوفايي نامگذاري شده بايد در آموزش وپرورش طرح معلم پژوهنده را ادامه داد معلم پژوهنده به هر معلمي يا دست اندر كاري گفته مي شود كه براي انجام كار بهتر واصلاح شيوه ياد دهي ويادگيري در روند فعاليت آموزشي وپرورشي خود دست به اقدامي علمي وپژوهشي مي زند تا بر اثر اين اقدام به اصلاح وتغيير مثبت وضعيت موجود بپردازد امروزه مهمترين شيوه تدريس وپويا ترين آن ((ياد گيري پژوهش محور است )) ياد گيري بر اساس تحقيق وارائه پژوهش سبب مي شود دانش آموز به دنبال كشف مجهولات برود

+نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1387ساعت12:58توسط هوشنگ |
شیوه های تربیت

خیلی از جرائم موجود در جامعه ناشی از عدم تربیت صحیح نوجوانان وجوانان توسط خانواده هاست اگر خانواده با روش تربیت صحیح آشنا شود فرزندان با تربیتی به جامعه تحویل می دهد واگر فرزندان خانواده ها با تربیت باشند مرتکب جرائم نمی شوند ومی توان از وقوع جرائم پیشگیری نمود وبا تربیت صحیح می توان جوانان ونوجوانان را به خود آگاهی وشناخت از هویت خود آشنا نمود که اگر هویت خودرا بشناسند از جرائم وتخلفات دوری خواهند نمود لذا مواردی را به شرح زیر اعلام می نمایم

شیوه های تربیت

دامنه تربیت انسان بسیار گسترده است هیچگاه نمی توان تربیت اورا در چارچوب روشهای معدودی محصور وخلاصه کرد با این حال بنا بر ضرورت آشنایی با روشهای تربیت به برخی از مهمترین این روشها به طور مختصر اشاره می نمایم :

-          روش الگویی :

-     مردم از راه چشم بیش از گوش اموررا فرا می گیرند آنچه در برابر دیگان انسان قرار می گیرد اثر بخش تر وآموزنده تر از حقایقی است که به گوش می رسد ویا خوانده می شود تعلیم عملی نافعتر از تعلیم لسانی است ارشاد وراهنمایی با گفتار صرفاً ارائه طریق می کند ولی عمل والگوی بی زبان انسان را در مسیر هدف قرار می دهد  

-          روش موعظه ونصیحت :

-     موعظه کلامی است که به دل نرمی ورقت می دهد وقساوت را از دل بیرون می برد خشم وغضب وشهوت را فر و می نشاند هواهای نفسانی را تسکین می دهد وبه دل صفا وجلا می دهد هیچ کس نیست که از نصیحت وموعظه بی نیاز باشد

-          روش تشویق (پاداش ) :

-     هیچ موجودی به اندازه انسان ظریف نیست این موجود لطیف راههای نفوذ پذیری دارد اگر از راهعش وارد شوند به تسخیر در آمده عالیترین تجلیات فکری ،هنری ،ذوقی ومعنوی را از خود بروز خواهد داد وحماسه ها خواهد آفرید وعالیترین ابتکارات انسانی مرهون تشویق وترغیب بوده است ، در پرتو تشویق خلاقیت وابتکارات وابداعات به وجود می آید

-          روشه تنبیه :

-     انسان از مقام بالاو والایی بر خوردار است واگر خودرا از فساد وشر وبدی دور نماید وبه فضایل اخلاقی وکرامتهای انسانی زیبنده شود می تواند از نظر کرامت خودرا به خدا نزدیک نماید ودر جوار او قرار گیرد وبه ملکوت الهی دست یابد همین انسانی که می تواند به مقامی برسد که فرشته را یارای گام نهادن در آن نیست اگر از صفات حمیده اخلاقی وانسانی بی بهره شود چنان مقام مرتبتش انحطاط می یابد که از حیوانات وبهائم هم پائین تر خواهد شد

 

انواع تشویق

تشویق در قالبهای زیر انجام می گیرد

- تحسین   ، دعا   ، سلام  ،پاداش   ،جایزه  ، تحریص به معنی بر انگیختن وترغیب نمودن کسی را به کاری وچیزی ، تشجیع یعنی دلیر کردن ودل دادن به کسی که اورا با شجاعت نمائید   ،وعده   ، تبشیر یعنی نوید دادن ودلگرم کردن تحریک شوق   ، وعظ یعنی تذکر ویاد آوری سخنی که با خیر وخوبی همراه باشد ،  نصیحت   ، تسلی یعنی دل خوشی دادن ، تشکر وسپاسگزاری ،؛

 

صورتهای تنبیه از خفیف به شدید

تذکر ، اخطار ، انذار یعنی ترساندن ، تهدید ووعید ، توبیخ ، شماتت وسرزنش ف قهر ، تحذیر یعنی از کاری ترساندن ، تعزیر یعنی سرزنش کردن ، حد ، قصاص ، لعنت ونفرین ، مقابله با گردنکشان

خود آگاهی یعنی چه ؟

خود آگاهی یعنی شناخت دقیق ودرست از خود وبه معنی دیگر شناخت نگرشها ف آراء وعقاید ،اندیشه ها ، هیجانات ، توانائیها ، مهارتها وکاستیها ی موجود

انواع خود آگاهی

-          خود فیزیکی : به تصوری که هر کس از ظاهر خوددارد گفته می شود آیا شخص از مشخصه های ظاهر خود راضی است یا خیر ؟

-     خود جنسی : تصور یا برداشتی است که هر کس از هویت جنسی (مرد یا زن بودن ) دارد آیا شخص از مرد یا زن بودن خود راضی است ؟

-          خود اجتماعی : به تصوری که فرد از جایگاه خود در اجتماع دارد که آیا فرد از جایگاه اجتماعی خود راضی است یا خیر ؟

-          خود معنوی : یعنی تصور شخص از اعتقاداتش است که معمولاً به باورهای مذهبی او معنا می بخشد

-     خود تاریک : یعنی جنبه خاصی از خود است که در برگیرنده اسرار آدمی است .چ.ن دو.ست ندارد این اسرار فاش شود معمولاً زحمات زیادی برای نگهداری آنها می کشد

-          خود آرمانی : آن بخش از فرد است که می خواهد به آن برسد

-          خود واقعی : یعنی درونی ترین بخش وجود فرد که آنرا بخوبی می شناسد ولی افراد محدودی از آن آگاه هستند

-          ویؤگیهایافراد خود آگاه

-          برای خود ارزش قائل هستند

-          از روحیه انتقاد پذیری بر خوردار هستند

-          به ارزشها واعتقاداتشان آگاهی کامل دارند واز آنها دفاع می کنند

-          احساس خشنودی ورضایت خاطر دارند

-          در مقابل فشار وضربه های روانی واجتماعی مقاومت بیشتری را از خود نشان می دهند

-          به دنبال سرزنش یا تحقیر دیگران نیستند بلکه با دیگران با احترام برخورد می کنند

-          اغلب از اندیشه مثبت نگری برخوردارند

-          روحیه همکاری همکاری ومشارکت بالایی دارند

-          از مشورت با افراد متخصص استقبال می کنند

+نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1387ساعت12:57توسط هوشنگ |
تفکر خلاق چیست ؟

یکی از مهم ترین وجوه تمایز انسان از دیگر موجودات ، قدرت تفکر وخلاقیت وقدرت دستکاری در ذهن وپدیده ها وقدرت کشف وتولید ابزار واندیشه های جدید است ، همه انسانها کم وبیش خلاق هستند وایت نوانایی با درجات مختلف در همه انسانها وجود دارد مهم آن الست که بتوانیم آنرا شکوفا کنیم وتوسعه دهیم وبه خدمت بگیریم تفکر خلاق می تواند بهترین وسیله وسلاح برای مبارزه با مشکلات روزمره ما باشد اگر انسان تفکر خلاق در وجود او شکوفا نشده باشد به محض بر خورد با مشکل نا امید می شوند واحساس می کنند که به انتهای خط رسیده اند ، تفکر خلاق به ما می آموزد وقتی با حادثه ای برخورد کردیم چگونه احساسمنفی خودرا به احساس مثبت تبدیل نمائیم

انواع تفکر

تفکر دو نوع است تفکر واگرا وتفکر همگرا

تفکر خلاق با تفکر واگرا رابطه ای مستقیم دارد افراد با تفکر واگرا سعی می کنند پدیده ها وامور وافکار را آن چنان که هست به راحتی قبول نکنند ونگاه متفاوتتری داشته باشند واز قالب های فکری همسان دور شوند وپدیده هارا با چشم دیگری نگاه کنند اما فکر های نو در تفکر هگرا کمتر راه دارد افراد امورات را با همان شکل که وجود دارد می پذیرند

 

مراحل تفکر خلاق

1-     آمادگی : افراد به پدیده های اطراف نگاه می کند وتوجه بیشتری می نماید تا خودرا برای تغیرات آماده نماید

2-     مطالعه : در این مرحله شخض با بررسی ومطالعه روابط بین پدیده هارا بهتر درک می کند وسعی دارد بر اطلاعات ودانش خود بیفزاید

3-   تغییر : در این مرحله انسان به روابط بین پدیده ها که ذهن اورا مشغول کرده اند پی می برد وبا سئوالات مختلف در ذهن به نقد وبررسی علل این پدیده ها می پردازد

4-     پختگی : در این مرحله شخص به درک وشناخت عمیق تری از روابط بین پدیده ها می رسد

5-     اشراق ک شخص به پاسخهای ناگهانی می رسد

6-     وارسی : فرد به بررسی بهترین ایده ها می پردازد تا صحت وسقم ودرستی آن مشخص شود

7-     اجرا : فرد افکار یا ایده های تدئید شده را به اجرا می گذارد

رفتارهای ناسازگارانه

رفتارهای ناسازگارانه رفتارهایی هستند که با نظر پدر ومادر واطرافیان وجامعه سازگاری ندارد  رفتار فرزندان ناسازگار احساس بسیاری  بدی را در اطرافیان ایجاد می کند به طوری که خود نیز تحت تأثیر واکنش های نا خوشایند آن از سوی دیگران واقع می شوند

انواع رفتارهای ناسازگارانه

این نوع رفتارها به سه دسته تقسیم می شوند :

1-     اختلال بیش فعالی وکمبود توجه

2-     اختلال لجبازی ونافرمانی

3-     اختلال سلوک

گرچه شباهت های زیادی در بین آنها وجود دارد ولی ویژگیهای متمایز کننده ای در آنها به چشم می خورد ممکن است علایم هر سه طبقه در یک کودک مشاهده شود که ما ذیلاً به آنها اشاره می کنیم

کودکان بیش فعال دارای چه خصوصیاتی هستند 

1-     نمی توانند رفتارشان را کنترل وتنظیم نمایند

2-     نمی توانند رفتارهای همآهنگ ومناسب با اطرافیان از خود نشان دهند

3-     با علامت هایی مثل کم توجهی وحواس پرتی وکمبود تمرکز همراه است رفتارهای تکانشی آنها بیش از حد معمولی است

4-     در کارهایی که به آن علاقه ومهارت داشته باشند هیچ تفاوتی با همسالان خود ندارند

5-     خیلی سریع توسط محرکهای خارجی دچار حواس پرتی می شوند

6-     اغلب وسایل خودرا گ می کنند

7-     مرتب حرکت می کنند وآرام وقرار ندارند

8-     میان صحبت دیگرا می پرند وتأمل ندارند

9-     نوبت را رعایت نمی کنند

10- سریع از کوره در رفته واشیاء را به سوی دیگران پرت می کنند

11- رفتارهای جسورانه وخطر ناکی از خود نشان می دهند

12- در توجه به جزئیات نا توانند

13- در صحبت کردن مستقیم با آنان به نظر می رسد به گوینده توجهی ندارند

14- قادر به پیگیری دستورات نیستند وکارهارا نیمه تمام رها می کنند

کودکان لج باز ونافرمان  چه ویزگیهایی دارند

1- رفتارهای منفی ونابهنجار از آنها زیاد سر می زند

2- از قوانین سر پیچی می کنند

3= زود قهر می کنند وقشقرق به راه می اندازند

4-     با بزرکترها بیش از حد جدل می کنند

5-     دیگران را در امور مقصر می دانند

6-     عصبانی وزود رنجند

7-     رفتارهای خشونت آمیز دارند

8-     کینه توز وانتقام گیرند

کودکان اختلال سلوک چه ویژگیهایی دارند

1-     معمولاً به حقوق دیگران تجاوز می کنند

2-     رفتارهایی مانند قلدری وتهدید دیگران را از خود نشان می دهند

3-     در نزاع وکتک کاری از وسایل خطر ناک مانند چاقوو...استفاده می نمایند

4-     معمولاً دست به سرقت می زنند

5-     به اموال عمومی وانسانها صدمه وارد می کنند

6-     اهل فرار از مدرسه وخانه هستند

عوامل مؤثر در ناسازگاری فرزندان کدامند

1-     علل ارثی : بسیاری از ناسازگاریهای کودکان ریشه در سرنوشت وظینت آنها دارد که از طریق والدین به آنها رسیده است

2-   علل یستی :علل زیستی مانند نقض عضو ، اختلال در بینایی وشنوایی واختلال در مغز ودستگاهها ی عصبی در قبل یا حین یا بعد از تولد می تواند از علل باشد

3-   علل روانی : مانند وجود فشارهای درونی میل به استقلال وجود تعارض وکشمکش در زندگی خصوصاً زمانی که کودک خودرا بی پناه وبدون پشتوانه احساس می کند عادات عصبی مانند کندن ناخن ومکیدن انگشت در او مشاهده می شود

4-   علل عاطفی : مانند اخساس محرومیت از محبت والدین ناکای از دست یابی به اهداف مورد علاقه ولادت جدید در خانواده نداشتن امنیت عاطفی به هر دلیل ممکن

5-   علل اجتماعی مانند نابسامانی واختلاف ودر گیری بی اعضای خانواده ، متارکه والدین بد آموزی از الگوهای خانه ومدرسه وجامعه مقبولیت نداشتن در بین دیگران یادگیری رفتارهای نا مطلوب از گروه همسالان نظارت نداشتن کافی والدین نبود وجود قانون منصفانه وقاطع در خانه ومدرسه ومشکلات اقتصادی

6-   علل تربیتی : مانند عدم یا افراط محبت نا همآهنگی بین عاملان تربیتی در خانه ومدرسه وجامعه بر آورده کردن تمام خواسته های کودک بدون چون وچرا ویا بالعکس تنبیه بدنی وآزارهای روانی مقایسه وتحقیر وسرزنش کودک

بر خورد با رفتارهای نا سازگارانه فرزندان

1-   اگر خود تحت فشار روانی ناشی از زندگی وکار قرار داریم ونمی توانیم رفتار وگفتار خودرا کنترل کنیم بهتر است قبل از انجام هرکاری در مورد فرزندانمان به فکر روشی برای کنترل فشارهای خود باشیم اگر والدین بتوانند برخی رفتارهای خودرا تغییر دهند فرمانبرداری کودکان بیشتر می شود

2-     افکار غلط وانحرافی در باره فرزنخود نداشته باشیم

3-     از ارائه دستورات مبهم کلی وتکراری اجتناب کنیم

4-   به جای سخنرانی وبحث وجدل با لحنی محکم ولی در کمال آرامش به او گوشزد نمائیم که رفتارش در ما چه تأثیری دارد واگر رفتار خودرا تغییر ندهد چه عواقبی در انتظار اوست

5-     به یاد داشته باشیم عاقبتی را برای او مشخص کنیم که شدنی وکوتاه مدت باشد

+نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1387ساعت12:56توسط هوشنگ |
محبت وتکریم ، نیاز فطری انسانها است

نیاز به محبت وتکریم نیازی فطری روحی وروانی است که در همه انسانها به ویژه کودکان وجود دارد ، برخورد توأم با کرامت ومحبت موجب سلامت وروان وتقویت عزت نفس می شود دو ویژگی مهم محبت وتکریم همواره از خصوصیات اخلاقی انسانهای بزرگ است که باید به ان توجه شود ،

تعریف محبت وتکریم

محبت به معنی دوست داشتن کسی دیگر است اما تکریم به معنی حب ذات ودوست داشتن خود است به طوریکه اگر محبت از جانب دیگران به کسی ابراز شود موجب احساس رضایت وخشنودی او می گردد ، انسان با کرامت وبا محبت سخی ،بخشنده ،وقدردان محبتهای دیگران است به عهد خود وفا می کند جواب بدی را با خوبی می دهد از دیگران چیزی درخواست نمی کند وارزشهای انسانی خودرا محترم می شمارد

اصول تکریم ومحبت

1-   تکریم ومحبت به کودک در آغاز ورود به مدرسه باید به اندازه ای باشد که وابستگی کودک را به مادر قطع واورا به مدرسه علاقمند سازد

2-      تکریم ومحبت محدود به افراد خاصی نیست بنابر این تمامی افراد ی که با کودک سر وکار دارند باید با محبت وکرامت رفتار نمایند

3-      تکریم ومحبت باید منطقی وبه دور از تبعیض باشد

4-      تکریم ومحبت باید قلبی وبه دور از تصنع باشد

5-      علت تکریم ومحبت باید برای کودک قابل فهم باشد

6-      تکریم ومحبت به اندازه ای باشد که مانع تربیت صحیح نشود

7-      از آنجا که محبت وتکریم از نیازهای اساسی انسان است نباید ابراز از آن مشروط باشد

8-      در ابراز محبت وتکریم سن توانایی ودرک کودک را در نظر داشته باشیم

9-      تکریم ومحبت به گونه ای ابراز شود که برای کودکان قابل فهم باشد

 

اثرات تربیتی ابراز محبت وتکریم

انسان وکودکی که از تکریم ومحبت والدین به خصوص مادر برخوردار باشد

1-      احساس امنیت می کند

2-      روانی شاد ودلی با نشاط دارد

3-      احساس محرومیت نمی کند

4-      خوش بین وخوش قلب است

5-      خیر خواه وانسان دوست است

6-      دارای سازگاری وسلامت روان است

7-      دارای اعتماد به نفس است

8-      رشد تحصیلی بالاتری دارد

9-      از هوش عاظفی وخلاقیت بیشتری برخوردار است

10-  چون طعم شیرین محبت وتکریم را چشیده حاضر است این آب حیات را به دیگران هدیه دهد

11-  مشکلات وتغییرات دوران بلوغ را بهتر می پذیرد

12-  در نوجوانی فریب دوستان ناباب را نمی خورد

13-  در سنین جوانی احساس بی پناهی وسردرگمی نمی کند

راههای ابراز محبت وتکریم

1-      در هفت سالگی اول زندگی همبازی آنها باشیم

2-      به فرزندانمان سلام کنیم

3-      به عهد وپیمانی که با آنها بسته ایم وفادار باشیم

4-      در مقابل خطاهایشان صبورانه رفتار کنیم

5-      برای سخنان آنها ارزش قائل شویم

6-      در مقابل دیگران به شخصیت آنها احترام بگذاریم

7-      کودکان را به مجالس ومیهمانی ها دعوت کنیم

8-      از توجه کردن به آنها حتی در موقع غذا خوردن غفلت نکنیم

9-      به دور از چشم دیگران خطاهای فرزندانمان را به آنها گوشزد کنیم

10-  نکات مثبت رفتار آنهارا نزد دیگران بازگو کنیم

11-  به شخصیت آنها احترام بگذاریم

12-  با فرزندانمان در دوران نوجوانی مشورت کنیم

13-  به جای انتقاد فرزندانمان را تشویق کنیم

14-  برای ابراز محبت کودکان خرد سال را در آغوش بگیریم

15-  در حضور آنها تأکید کنیم که عزیز ودوست داشتنی هستند

16-  کودکان را تشویق کنیم تا دوستان خودرا به منزل دعوت کنند

17-  هنگامی که عمل ناپسندی از فرزندانمان سر می زند عمل اورا نکوهش کنیم نه شخصیت اورا

18-  با اقوام ودوستانی که فرزندانمان را دوست دارند بیشتر معاشرت کنیم

+نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1387ساعت12:55توسط هوشنگ |
خانواده موفق و نقش آن در تربیت فرزندان

نگاه اجمالی:

خانواده به عنوان اولین کانونی که فرد در آن قرار می‌گیرد دارای اهمیت شایان توجهی است. اولین تأثیرات محیطی که فرد دریافت می‌کند از محیط خانواده است و حتی تأثیرپذیری فرد از سایر محیطها می‌تواند نشأت گرفته از همین محیط خانواده باشد. خانواده پایه گذار بخش مهمی از سرنوشت انسان است و در تعیین سبک و خط مشی زندگی آینده ، اخلاق ، سلامت و عملکرد فرد در آینده نقش بزرگی بر عهده دارد

عواملی چون شخصیت والدین ، سلامت روانی و جسمانی آنها ، شیوه‌های تربیتی اعمال شده در داخل خانواده ، شغل و تحصیلات والدین به وضعیت اقتصادی و فرهنگی خانواده ، محل سکونت خانواده ، حجم و جمعیت خانواده ، روابط اجتماعی خانواده و بی‌نهایت متغیر دیگر در خانواده وجود دارند، شخصیت فرزند ، سلامت روانی و جسمانی او ، آینده شغلی ، تحصیلی ، اقتصادی ، سازگاری اجتماعی و فرهنگی ، تشکیل خانواده او و غیره را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

خانواده و اهمیت آن در دوره کودکی:

نوزاد در خانواده به دنیا می‌آید و اولین تعاملات خود را با محیط آغاز می‌کند. در این کانون اولیه اولین تأثیر و تأثرات متقابل آغاز می‌شود و کودک کم کم در فرآیند رشد و اجتماعی قرار می‌گیرد. همانطور که روان شناسان معتقدند سالهای اولیه کودکی نقش بسزایی در رشد شخصیت و آینده او دارد. بیشتر طرحواره‌ها و شناختهای کودک از خود ، اطرافیان و محیط در این دوران شکل می‌گیرد. میزان سلامت جسمانی و روانی کودک بسته به ارتباطی است که خانواده با وی دارد و تا چه حد تلاش می‌کند نیازهای او را برآورده سازد.  

کودکانی که در این سنین از لحاظ عاطفی و امنیتی در خانواده تأمین نمی‌شوند به انواع مشکلات مبتلا می‌شوند. مشکلات این کودکان اغلب با شیطنتها ، دروغگوییها و حرف نشنیدنهای ساده شروع می‌شود و با توجه به وضع نابسامان خانواده به بزهکاریها و جنایات بزرگسالی منتهی می‌شود. سخت گیری زیاد والدین یا بی‌توجهی آنها ، یا ننر و لوس بار آوردن کودک و برآورده ساختن کلیه نیازهای منطقی و غیر منطقی او ، شخصیت سالمی را به بار نخواهد آورد. سلامت خود خانواده ، تعادل شخصیتی والدین و آشنایی آنها به اصولی که می‌تواند محیط خانواده را سالمتر سازد، بسیار حائز اهمیت است.

اهمیت خانواده در دوران نوجوانی:

نیازهای مرحله نوجوانی دوران حساس است. بطوری که در کنار سایر تحولات و تغییراتی که از جنبه‌های جسمانی و روانی در فرد اتفاق می‌افتد، ویژگی مشترک و مهم دیگر آن دوران ، استقلال طلبی نوجوان در خانواده است. نوجوان می‌خواهد به طریقی رشد استقلال خود را به خانواده ثابت کند و بر این اساس شروع به ایجاد فاصله بین خود و خانواده می‌کند و به گروه همسالان نزدیک می‌شود.
در صورتی که خانواده در این دوران به کارکردهای اساسی خود آشنایی نداشته باشد و همچنین با ویژگیهای دوران نوجوانی آشنا نباشد، نخواهد توانست عملکرد تربیتی خود را به نحو احسن ایفا نماید. و چه بسا که اقدامات نادرست از سوی خانواده ، فضای نامناسب موجود در خانواده و غیره ، بیشتر و بیشتر نوجوان را از محیط خانواده دور ساخته و در صورتی که خانواده در گذشته نیز کارکرد تربیتی خود را به شیوه درست اعمال نکرده باشد و فرد از پختگی فکری کاملی برخوردار نباشد با گرایش به زمینه‌های ناسازگارانه مثل عضویت در گروههای افراطی و سایر زمینه‌ها مشکلات فردی و اجتماعی زیادی را به بار خواهد آورد.
سخت گیری زیاد والدین و خانواده در این دوران و همچنین سهل‌ گیری و آزاد گذاری آنها فرزند را موجودی سرکش ، طغیانگر و متزلزل بار خواهند آورد. از این گذشته این دوران ، دوران الگو گیری و همانند سازی و لازم است خانواده الگوهای مناسبی را برای نوجوان خود فراهم سازند. میزان حضور خانواده در اجتماع نیز در این اهمیت بسزایی دارد. هابز معتقد است که بسیاری از نوجوانان پریشان حال و آشفته به خانواده‌هایی تعلق دارند که از زندگی اجتماعی مجزا و بیگانه‌اند. خانواده در عین حال که کوچکترین واحد اجتماعی است، مبنا و پایه هر اجتماع بزرگ است. افراد سالم جامعه ، افراد موفق و افراد فعال اجتماعی از داخل خانواده‌های سالم بیرون آمده‌اند و افراد ناسالم پرورش یافته خانواده‌های ناسالم هستند.

 

 

اهمیت خانواده = سلامت خانواده:

انحرافات خانواده ، عدم سلامت روانی خانواده ، مشکلات اقتصادی و اجتماعی خانواده از لحاظ تأثیری که روی اعضاء خود دارد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. افراد پیوند میان خانواده و اجتماع هستند. افراد پرورش یافته در خانواده وارد اجتماع می‌شوند و ویژگیهای سالم یا ناسالم خود را که در خانواده دریافت کرده وارد اجتماع می‌کنند. از این لحاظ سلامت یک جامعه به سلامت خانواده‌های آن وابسته است.
لامارک و لوپله و دیگران ، خانواده را مهمترین کانونی می‌دانند که جامعه از آن تغذیه می‌کنند. به این ترتیب فرد در کنار تأثیری که از اجتماع خود می‌پذیرد با توشه‌ای که از خانواده خود دریافت کرده است محیط پیرامون خود را تحت تأثیر قرار می‌دهد. چنین تأثیراتی علاوه بر مسائل پیرامونی

جزئی بلکه بر مسائل کلان اقتصادی - اجتماعی و سیاسی یک جامعه نیز نقش دارند. به این ترتیب به نظر می‌رسد که اصلاح یک جامعه ، پیشرفت و ترقی آن از جنبه‌های مختلف تأثیر اصلاح

خانواده ، توجه افراد به اهمیت خانواده و آموزش آنهاست.

 

 

اصول تربیتی والدین که باید رعایت نمایند:

 

1-     والدین باید مظهر عمل باشند نه حرف تا فرزندان از آنها یاد گیرند

2-     توجه نمودن به تفاوتهای فردی فرزندان از لحاظ هوش وحافظه ویادگیری ومهرت

3-     عمومیت ندادن ضعف فرزندان مثلاٌ اگر فرزند آنها در یک بعد ضعیف است اما در بعد دیگر قوق در تمام ابعاد اورا ضعیف تلقی نکنیم

4-     والدین خود باید انتقاد پذیر باشند واین روحیه را در فرزنداشان بوجود آورند

 

اصولی که والدین در خانواده بایستی مراعات نمایند :

 

1-     عدم تبعیض در خانواده بین فرزندان  وهمه آنهارا با یک دید نگاه کردن ورعایت عدالت در بین آنها

2-     همآهنگی در تربیت بین پدر ومادر خانواده وهمآهنگی با مربیان ومعلمین

3-     همکاری با مدرسه وافزایش ارتباط خود با معلمین ورسیدگی به مشکلات درسی وتربیتی فرزندان

4-   وفای بعهد وپیمان اگر تعهد ی می دهند به تعهد خود عمل کنند واگر با کسی پیمان می بندند پیمان شکن نباشند وپایبند به پیمان با دیگران باشند  

5-     گفتار نیک وکردار نیک داشتن هم در صحبت کردن رعایت ادب ومتانت را بنمایند وهم عملکرد آنها درست باشد

6-     انتخاب الگوی صحیح برای زندگی شرافتمندانه ویاددهی به فرزندان

7-     آزادی به اعضای خانواده بر اساس شرع واخلاق آزادی با بی بند وباری فرق دارد  

8-     تفریحات سالم برای خود وخانواده تفریحات برای روح انسان مفید است فرزندان خودرا در منزل زندان نکنند تا روحیه آنها شاد باشد

9-     دوستی با افراد سالم ونحوه انتخاب دوست به فرزندان

10- مسئولیت ومسئولیت پذیری وتقویت حس مسئولیت پذیر در فرزندان

11- اعتنا به رفتار وگفتار فرزندان وتصحصح اشتباها آنها با همکاری وهمفکری با خود فرزندان

 

والدین باید در پیشرفت تحصیلی فرزندانشان حداقل دو نکته را رعایت نمایند:

 

1-   سعی کنند به طرق مختلف استعدادهای نهفته که خداوند در وجود فرزندان آنها به ودیعه گذاشته کشف وشکوفا نمایند این کشف وشکوفایی از طریق مشاهده وبررسی استعدادهای خاص وسیله معلمان بصیر وآگاه ومشاوران تحصیلی آگاه ومربیان پرورشی با تجربه امکان پذیر است

2-     والدین باید با مدرسه همکاری داشته باشند ودر اجرای روشهای تربیتی وآموزشی با معلمان کاملاٌ همآهنگ باشند

 

 

والدین در تعلیم وتربیت جوانان به سه نکته توجه نمایند:

 

1-     کاشت : سرمایه گذاری وبرنامه ریزی برای جواان به معنی کاشت است  

2-   داشت : پرورش استعدادهای فرزندان وشکوفا نمودن این استعدادها به منزله داشت وحفاظت از محصول کاشت شده می باشد اگر برای فرزندان داشت نداشته باشند جوانان آنان مانند محصولی که به آن آب وغذا ونور داده نشود پژمرده می شود  

3-     برداشت : استفاده صحیح از نیروهای بالقوه فرزندان در جهت آینده بهتر آنان

 

اصول تعلیم وتربیت از دیدگاه امام خمینی:

 

1-   اصل تقدم اصلاح خود بر اصلاح دیگران یعنی انسان باید اصلاح را اول از رفتار وکردار خود شروع کند وتا خودرا اصلاح نکرده نمی تواند به اصلاح دیگران همت گمارد

2-     اصل تقدم تزکیه بر تعلیم یعنی فرزندان ما اول باید از لحاظ اعتقادی وروحی وپرورشی آموزش ببیند بعد از لحاظ آموزش ویادگیری درسی

3-     اصل استمرار تربیت یعنی تربیت باید به صورت مقطعی نباشد بلکه به صورت مستمر ادامه داشته باشد تا بتواند مفید باشد

4-     اصل جاذبه بخشی یعنی در تعلیم وتربیت باید جاذبه داشته باشیم نه دافعه تا فرزدان ما صحبتهای مارا قبول داشته باشند

5-   اصل تکرار وتلقین یعنی باید یک مطلب را چند بار تکرار نمائیم تا فرزندان ما یاد گیرند ومانند واکسن به آنها تلقین نمائیم که به یاد گیری علاقمند شوند

 

یک خانواده خوب و سالم از دیدگاه کودکان دارای چه ویژگیهایی است؟

 

1-     کودک در آن مورد پذیرش باشد. وهیچ گاه کودک را با حرف وحرکات خود طرد نکنند

2-     نسبت به اعضای خانواده احساس تعلق نماید.یعنی کودک احساس نماید که خانواده برای او ارزش قائل است

3-   از آزادی متناسب با سن و سال خود برخوردار باشد. هیچ گاه کودک در خانواده نبای سرکوب شود زیرا در آینده نمی تواند در جامعه از حق خود دفاع نماید

4-     به او مسئولیتهای متناسب با توانایی ها و کشش او داده شود.

5-     بتواند آنچه را که احساس می کند بدون ترس برای پدر و مادر بیان کند.

6-     افکارش را بتواند با پدر و مادر خود در میان بگذارد.

7-     در برنامه ریزی های خانواده سهیم باشد. ونقش بسزایی ایفا نماید

8-     پدر و مادر انتظارات خود را معقولانه و متناسب با سن فرزند بیان نمایند.

اصول حاکم بر مدیریت خانه و خانواده:

 

1-     اصل وحدت هدف. یعنی برای تمام اعضاء خانواده هدف مشترک باشد

2-     اصل وحدت مدیریت. در هر خانواده باید بین پدر ومادر همآهنگی باشد وهمه اعضای خانواده دستورات پدر را بعنوان مدیر خانواده بپذیرند

3-     اصل اختیار و مسئولیت. پدر ومادر به فرزندان خود اختیار ومسئولیت دهند تا آنها احساس تعلق نسبت به خانواده نمایند

4-   اصل تقسیم کار. در بین اعضای خانواده تقسیم کار انجام گیرد هریک کار خودرا انجام دهد تا هم کارهای خانواده به موقع انجام گیرد وهم تمام فشارها بر دوش یک نفر نباشد

5-   اصل مشورت. اگر در خانواده کارها با مشورت وهمفکری انجام گیرد کارها بهتر انجام می گیرد ومیزان خطا ولغزشها اشتباهات کمتر خواهد شد

6-     اصل برنامه ریزی.: اگر در هر خانواده کارها با برنامه ریزی قبلی انجام گیرد بهتر است

7-     اصل نظم و انضباط.: در هر خانواده باید نظم وانضباط ورعایت وجدان وقاون باشد

8-   اصل نظارت و کنترل.: مدیر خانواده باید بر کار فرزندان هم نظارت داشته باشد وهم کار آنهارا کنترل نماید تا اگر هریک از آنها با مشکلی برخورد نمایند مشکل با مشورت حل شود

9-   اصل تصمیم گیری.در هر خانواده پس از مشورت باید مدیر خانواده تصمیم نهایی را بگیرد زیرا اگر تمام مشورتها وتقسیم کارها بدون تصمیم گیری باشد بی نتیجه است

 

فواید تفویض اختیار در خانواده:

 

1-     استعدادها و قابلیت های افراد از قوه به فعل تبدیل می شود. یعنی هر کس از استعدادهای خود در جهت رفاه خانواده استفاده می کند

2-     رضایت خاطر و افزایش روحیه اعضا بیشتر می شود.

3-     قوه ابتکار و خلاقیت و نوآوری رشد پیدا می کند.

4-     اعتماد به نفس افراد افزایش می یابد.

5-     بازدهی کار سازمان و تحقق بهتر هدف ممکن می گردد.

 

تقسیم کار در خانواده چه مزایایی دارد:

 

1-     قابلیتهای افراد شکوفا می گردد. وهر فرد می داند که توانایی چه کاری را دارد

2-     هر فرد خود را در امور خانه مسئول می داند. وکارها با احساس مسئولیت انجام می گیرد

3-     همکاری و اشتراک مساعی بین افراد تقویت می گردد. از تفرقه خودداری می شود

4-     از تداخل وظایف جلوگیری می شود. هریک وظایف خودرا به نحو احسن انحام می دهد ومسئول پاسخگویی اعمال خود خواهد بود

5-     ضایعات زمانی و مالی کاهش می یابد. خانواده هم از نظر وقت صرفه جویی دارد وهم ضررمالی ندارد

6-     نشاط و شادابی و رضایت خاطر در فضای خانواده افزایش می یابد.

 

فایده ی مشورت کردن در خانواده چیست:

 

1-     اعضای خانواده به ارائه پیشنهادهای سازنده می پردازند.وکاها بهتر انجام می گیرد

2-     هر یک از اعضای خانواده احساس شخصیت می کنند. وبرای خود احترام قائل هستند

3-     نسبت به امور خانواده احساس مسئولیت می کنند.

4-     تصمیمیات خانواده بهتر انجام می گیرد. زیرا از مجموعه ای از تعقلها وتفکرها استفاده می شود

5-     زمینه لازم برای رشد فکری و آشنایی با مسایل و مشکلات زندگی فراهم می گردد.

 

فایده نظارت در خانواده چیست:

 

1-     به میزان پیشرفت برنامه ها پی می بریم. واگر نقصی مشاهده شود تذکر داده می شود

2-     در مورد رفتار اعضای خانواده می توانیم به خوبی داوری کنیم.

3-     پیشنهادهای لازم برای بهبود امور خانه ارائه می گردد.

4-     نقایص و معایب حاکم بر خانواده برطرف می شود.

 

علائم ضعف روحیه در خانواده :

 

1-   افزایش میزان غیبت اعضا در خانه. یعنی اعضاء خانواده دوست ندارند به خانه بر گردند ومحبت بین اعضای خانواده هر روز کمتر خواهد شد

2-   تقلیل میزان فعالیت اعضای خانواده. اعضای خانواده چون احساس مسئولین ندارند فعالیت آنها کم می شود ودر کل خانواده بی روحی ایجاد خواهد شد

3-     بی میلی و عدم علاقه به همکاری در امور خانواده. اعضای خانه با هم سازش ندارند وناسازگار خواهند شد

4-     بهانه جویی در امورات خانواده و فرار از مسئولیت. ودر نتیجه کارهای خانه مختل می ماند وخانواده دچار بحران خواهد شد

5-     تقلیل احترام اعضای خانواده به ویژه رئیس خانواده.

6-     افزایش ضایعات مالی در خانواده و وارد شدن ضرر و زیان به آنها.

7-     عدم احساس مسئولیت در انجام امورات خانواده .

8-     افزایش انتقاد و شکایات افراد خانواده از یکدیگر.

9-     افزایش اضطراب و نگرانی در بین آنها.

10- شیوع خستگی روحی و روانی در بین اعضای خانواده.

11- بی حالی در اعضا و بیزاری از یکدیگر.

12- تقلیل درآمد خانواده. ومواجه شدن با ضرر وزیان و ورشکسته شدن خانواده از لحاظ اقتصادی

 

راههای تقویت روحیه اعضای خانواده:

1-   عدم تبعیض و رفتار از روی عدل و انصاف. ورعایت حقوق شهروندی هریک از اعضای خانواده وعدم تجاوز به حقوق فردی اعضای خانواده

2-   تشویق و تقدیر از خدمات اعضای خانواده. هر کدام کار خوبی انجام دادند باید از او تشکر نمود تا نسبت به کاری که کرده خوشحال شود وبرای دیگران ایجاد انگیزه نماید

3-     تقویت اعتماد به نفس و احترام به خود. در وجود هریک از اعضای خانواده

4-     ایجاد امکانات برای آسایش و رفاه نسبی اعضای خانواده.

5-     دادن مسئولیت به اعضای خانواده.

6-     ایجاد ارتباط با اعضای خانواده. وهمآهنگی وهمدلی در بین آنها

7-     توجه به نیازهای همدیگر. وخودرا مسئول دانستن در رفع مشکل خانواده وهریک از اعضای خانواده

8-     بیان مشکلات و مسائل به طور آزادانه. جهت استفاده از نظرات ارزنده اعضای خانواده

 

مشخصات یک خانواده متعادل چیست:

 

1-     دارای ثبات فیزیکی و مکانی.

2-     پویایی. خانواده همیشه شاداب وخوشحال وموفق خواهدبود

3-     رشد کمی و کیفی. در امورات خانواده هم از لحاظ کیفیت انجام دادن وهم از لحاظ کیفیت وچگونگی رشد می نماید

4-     آگاهی از محیط اطراف و جامعه. واستفاده از فرصتها در جهت مبارزه با تهدیدها

5-     قدرت و مقبولیت مدیر خانواده.همه اعضای خانواده مدیر خاواده را قبول دارند

6-     حاکمیت در خانواده. هرج ومرج در خانواده پیش نمی آید

7-     رعایت قانون و قانون مداری در خانواده.

8-     ارتباط مطلوب اعضای خانواده با همدیگر.

 

عواملی که موجب تزلزل خانواده می شوند کدامند:

 

1-     جدال و کشمکش. وجنگ وکدورت در بین اعضای خانواده

2-     تحقیر و شماتت.همدیگر را کوچک نمودن وبی احترامی به هم دیگر نمودن وسرزنش کردن یکدیگر

3-     کینه توزی و لجاجت. از هم کینه پیدا می نماین با هم لجبازی می کنند وامورات خانواده بر اثر لج بازی وکینه توزی دچار بحران می شود

4-     اصراف و تبذیر. در هزینه ها زیاده روی می کنند وبه اقتصاد خانواده ضرر می رساند

5-     بدزبانی و دشنام. الفاظ رکیک وزشت رواج پیدا می کند ورذایل اخلاقی در خانواده رشد می کند

6-     استبداد و لجاجت. هر کس سعی دارد با زور ولجبازی حرف خودرا به کرسی بنشانند وعدالت وحقیقت در این خانواده از بین می رود

 

عوامل تحکیم مودت و دوستی بین اعضای خانواده:

 

1-     اعتماد متقابل به همدیگر. همدیگر را قبول دارند وبه حرفهای یکدیگر اعتماد می کنند وسوء ظن در خانواده از بین می رود

2-     احترام متقابل به همدیگر. بی احترامی حرمت شکنی وجود ندارد

3-     محبت و صمیمیت دو جانبه. همه با هم صمیمی ودوست خواهند شد

4-     حفظ شخصیت همدیگر. به یکیدگر بی احترامی نمی کنند

5-     تشکر آنها از عملکرد یکدیگر. قدر شناس زحمات وتلاشهای یکدیگر خواهند بود

6-     مشورت کردن آنها با همدیگر در امورات زندگی.

7-     تعدیل خواسته ها. میزان خواسته ها وتوقعات خودرا تعدیل می نمایند

8-     رعایت اصول آراستگی و بهداشت.

 

 

عوامل آسیب زا برای خانواده ها کدام است:

 

1-     عدم شناخت و آگاهی به اصول زندگی مشترک.

2-     سست شدن باورهای مذهبی. به مسائل دینی کم توجه می شوند

3-     عدم صداقت و فریبکاری. همدیگر را گول می زنند وکلاهبرداری رواج پیدا می کند

4-     عدم توجه به نیازهای همسر. در نتیجه بین زن وشوهر اختلاف ایجاد می شود

5-     ابهام و افراط در انتظارها. اعضای خانواده از خواسته وانتظار یکدیگر بی خبر خواهند شد

6-     دخالت دیگران در امور زندگی.پای دیگران در زندگی انها باز می شود ونهایتاٌ به جنگ وجدال ودرگیری منجر خواهد شد

7-     مسایل اقتصادی و مالی. مسایل اقتصادی هم د ر تحکیم خانواده نقش دارند اگر صرفه جویی در کار نباشد

8-     موانع فرهنگی و طبقاتی در بین زن و شوهر.

9-     هوس رانی و ازدواج مجدد.

10- سوء تفاهم ها و سوء ارتباطات دربین اعضای خانواده.

11- انتقام گیری و بهانه جویی از یکدیگر.

12- سلطه گری زن یا شوهر در خانواده.

13- بی نظمی و عدم مسئولیت در آمدن به خانه.

14- عدم توجه به امورات خانه.وهمه امورت را بر دوش یک نفر انداختن

15- عدم فرزند آوری و نازایی.

 

عواملی که سلامت خانواده ها را تهدید می کند:

 

1-     بد اخلاقی و عدم تحمل اخلاق یکدیگر.

2-     افراط و تفریط در نظم و انضباط.

3-     کار و اشتغال بیش از حد. که باعث می شود مدیر خانواده از امورات ومشکلات خانه بی خبر باشد

4-     عدم تعادل روانی و عاطفی در خانواده.

5-     خودپسندی ها و خودخواهی های اعضای خانواده.

6-     عدم آشنایی و رعایت حقوق همدیگر.

7-     ازدواج تحمیلی و مصلحتی شتابزده.

8-     بی بند و باری در معاشرتها.

9-     بدبینی و سوء زن. نسبت به همدیگر مخصوصاٌ زن وشوهر

10- تحقیر و تمسخر همسر.

11- عدم رعایت عدالت و انصاف.

12- اختلالات عاطفی مانند لج بازی – یک دندگی و غرور کاذب.

13- اعتیاد به مواد مخدر.

 

توصیه های لازم برای پیشگیری از ستیزهای خانوادگی:

 

1-     برقراری رابطه انسانی.در بین تمام اعضای خانواده

2-     آشنایی با آیین همسرداری.ورعایت این اصول جهت تحکیم خانواده

3-     مشخص کردن هدفهای ازدواج و تشکیل خانواده.

4-     مشخص کردن انتظارها.

5-     دوست داشتن همسر.

6-     اغماض و گذشت. هر گاه کسی از رفتار زشت خود عذر خواهی نمود عذراورا بپذیرند 

7-     انتقاد پذیری . اعضای خانواده باید انتقاد پذیر باشند اگر کسی از عملکرد آنها انتقاد کرد وانتقاد درست بود غرور خودرا بشکنند وقبول نمایند

8-     خطا پذیری. اگر اشتباه کردند عذر خواهی نمایند وبدانند انسانها جائز الخطا هستند

9-     احساس مسئولیت.

10- ضرورت و مشاوره. در امور خانواده را لازم ببینند

 

 

والدین در خانه چگونه باید رفتار کنند:

 

1-     والدین در حضور کودکان به هیچ وجه دعوا و بگومگو نکنند و یکدیگر را سرزنش نکنند.

2-     والدین از مطالبی که روح حرص و طمع – بدگویی- غیبت از دیگران را در فرزندان القاء می کند خودداری نمایند.

3-     والدین خواسته های خود را منطبق به رضای خداوند نمایند نه مطابق با سلیقه ی شخصی.

4-     با دید خوش بینی و حسن ظن به یکدیکر نگاه کنند.

5-     یکدیگر را با احترام صدا کنند.

6-     سخنان زشت و توهین آمیز را بر زبان نیاورند.

7-     از روزگار گله و شکایت ننمایند و راضی به قضای الهی باشند.

8-     در مورد مسائل خانه هفته ای یک روز جلسه بگذارند و در حضور کودکان به مشورت بپردازند.

9-     زن و شوهر بر اساس توصیه های قرآن باید لباس یکدیگر باشند و پوشاننده عیوب هم.

10- بعد از خدا نزدیک ترین فرد به انسان همسر و محترمتریت اشخاص والدین هستند.

11- همانگونه که لباس پوشاننده ی عیوب است زوجین نباید عیوب همسر خود را نباید به خانواده خود و حتی به خانواده ی همسر نیز بیان نماید.

12- زن و شوهر باید همراز و همدل هم باشند.

13- زوجین باید مهبت خود را نثار یکدیگر کنند که این محبت کردن دارای هفت مولفه است:(گذشت- ایثار- صداقت- شجاعت- عدالت- صبوری- احسان).

 

خانوده و تاثیر آن بر سلامت روح فرزندان:

 

1-     در خانوده باید لااقل هفته ای یکبار پدر و مادر با فرزندان خود خلوت کنند و در حل مشکلات روانی آنان شرکت جویند.

2-     پدر و مادر در صورت اختلاف بین فرزندان باید دنبال ریشه ی اختلاف بگردند.

3-     پدر باید از خود سوال کند چرا فرزندش حرف او را قبول ندارد و اگر چنین موردی باشد گناه پدر است.

4-     پدر در سر میز غذا نباید اول سهم خود را بردارد چون با این کار به فرزند خود درس شکم پرستی و خودخواهی می دهد.

5-     پدری که از شغلش همواره گله می کند نما تواند فرزندش را قانع کند که شغل پدر را یاد گیرد.

6-   مادری که به جای تربیت فرزند به کار خارج از مدرسه و تهیه ی پول و وسایل بهتر می رود عملا به کودک خود درس تجمل پرستی و تبذیر می دهد.

+نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1387ساعت12:54توسط هوشنگ |
اصولی که در تعلیم و تربیت نوجوانان بایستی مورد توجه قرار گیرند

1-     اصل آماده سازی نوجوان برای زندگی در دنیای واقعی.

2-     اصل الگو پذیری و همانند سازی.

3-     اصل ایجاد امنیت روانی.

4-     اصل برخورد مثبت و مثبت فکر کردن.

5-     اصل برقراری ارتباط کلامی و عاطفی.

6-     اصل پذیرش و احترام.

7-     اصل پرهیز از افراط و تفریط.

8-     اصل پرهیز از تحمیل کردن.

9-     اصل پرهیز از مقایسه کردن با دیگران.

10-اصل توجه به کسب هویت نوجوان.

11-اصل توجه به نیازهای همه جانبه .

12-اصل ثبات عاطفی والدین.

13-اصل حفظ عزت نفس نوجوان.

14-اصل صداقت.

15-اصل قاطع و جدی بودن.

16-اصل محبت و مهربانی.

17-اصل مسئولیت دادن به نوجوان.

18-اصل مشورت کردن و خود تصمیم گیری.

19-اصل هماهنگی و همکاری عاملان تربیتی.

20-اصل همدلی و همفکری.

+نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1387ساعت12:52توسط هوشنگ |
برای پرورش اجتماعی کودکان چه مواردی رعایت شود

1-     اجازه دهید سئوالات خودرا مطرح کنند

2-     اجازه دهید در مسائل که مربوط به خودشان است اظهار نظر کنند

3-     در میهمانیها به آنها اجازه دهید اظهار نظر کنند

4-     همه مشکلات را برای آنها حل نکنید بعضی از آنهارا به خودشان واگذارید

5-     روحیخ سازش وسازگاری را با دیگران در آنها تقویت کنید

6-     حس همدردی را در آنها تقویت کنید

7-     زندگی را به صورت واقعیت برای آنها تشریح کنید

8-     آنان را با نظم وانضباط بار آورید

آفات زندگی اجتماعی چیست ؟

1-     روحیه ستیزه جویی وجدا کردن

2-     عدم سازش وسازگاری

3-     عدم روحیه عذر خواهی وعذر پذیری

مشکلات عاطف نوجوانان شامل دودسته است

1-     ترسها ونگرانیها

2-     خشم وحسادت

نیاز نوجوانان سه نوع است

1-     نیاز به امنیت شخصی وکاهش اضطراب

2-     نیاز به تعلق وپیوستگی

3-     نیاز به ارضای ساختهای جنسی

عوامل موثر بر رغبتهای نوجوانان

1-     سن

2-     رشد جسمانی

3-     جنسیت

4-     هوش

5-     محیط

انواع رغبتهای نوجوانان

1-     رغبتهای اجتماعی که روابط وواکنشهای فرد به گروههای اجتماعی مختلف را تشکیل می دهد

2-     رغبتهای مربوط به تفریحات سالم

3-     رغبتهای شخصی که خاص هر فرد است

در تربیت نوجوانان بایستی به چه مواردی توجه شود

1-     مراقبتهای نوجوان شامل :

الف – در زمینه غذا بیشتر لبنیات به او بدهید

-غریزه آنهارا کم کنید

- سبزی بیشتر بخورند

غذای شب سبکتر باشد

غذای چرب وشیرینی کمتر بخورند

گوشت آب پز بخورند

ادویه را کاهش دهند

لباس انها چسبان نباشد

لباس زیر نرم یا زبر نباشد

لباس خواب راحت باشد

بیشتر مشکلات نوجوانان چیست ؟

1-     والدین به من اعتماد ندارند

2-     مشاجرات خانوادگی نگرانم کرده است

3-     احساس گناهکاری می کنم

4-     از عقوبت خداوند می ترسم

5-     معمولاض عصبانی هستم

6-     احساس عدم موفقیت وشکست می کنم

7-     اغلب بی قرار هستم ودلشوره دارم

 

وظائف اولیاء در موارد فوق چیست ؟

1-     اصل برخورد مثبت ومثبت فکر کردن وتشویق کردن

2-     ارتباط کلامی وعاطفی برقرار کنید

3-     به نوجوان به دیده احترام نگاه کنید

4-     پرهیز از افراط وتفریط در تمام زمینه ها

5-     عقاید خودرا به آنها تحمیل نکنید

6-     اورا با دیگران مقایسه نکنید اگر تصمیم به مقایسه دارید با گذشته خود مقایسه کنید

7-     به هویت وشخصیت او توجه کنید

8-     به نیازهای او توجه کنید

9-     از لحاظ عاطفی با ثبات باشید

10-عزت نفس نوجوان را حفظ کنید

11-با آنها با صداقت رفتار کنید

12-در صحبتها وتصمیم گیریها قاطع وجدی باشید

13-به او محبت کنید به نوجوان مسئولیت دهید

14-با نوجوان مشورت کنید

15-با نوجوان همدلی وهمفکری کنید

+نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1387ساعت12:51توسط هوشنگ |
خانواده خوب وسالم از ديدگاه كودكان ونوجوانان چه ويژگيهايي دارد

خانواده خوب وسالم از ديدگاه كودكان ونوجوانان چه ويژگيهايي دارد

1-     كودك در آن مورد پذيرش وتوجه قرار مي گيرد وحود نيز از آن آگاه مي باشد

2-     نسبت به پدر ومادر وديگر اعضاي خانواده احساس تعلق وپيوستگي مي كند

3-     از آزادي متناسب با سن ونيازهاي خود در چارچوب ضوابط اخلاقي وتربيتي متعادل برخوردار است

4-     به او مسئوليتهاي متناسب با سنش داده شود

5-     بتواند آنچه را احساس مي كند بدون ترس وواهمه براي پدر ومادر بيان كند

6-     افكارش را بتواند با والدين خود در ميان بگذارد واز تجربه وتبادل نظر وفكر با والدين خود بهره مند گردد

7-     احساس كند كه پدر ومادر بيشتر ين تلاش خودرا براي تربيت او وبرادران وخواهرانش بكار مي برنرد

8-     در برنامه ريزيهاي خانواده سهيم باشد

9-     اشتباهات وخطاهاي آنهارا بدون تنبيه بدني وتمسخر بهبود واصلاح كنند

10-پدر ومادر انتظارات وتوقعات خودرا از فرزندانشان متناسب با سن وتجربه كودك وآنچه خود عملاً به آنها آموخته اند تهيه وتنظيم نمايند

 

 

چه كنيم تا كودكان ونوجوانان به حرف بزرگترها گوش دهند

1-     به پرسشهاي كودكان ونوجوانان پاسخ دهيم

2-  نقش كسي كه پاسخ همه سئوالات را مي داند بازي نكنيم  اگر پاسخ سئوالي را نمي دانيم با شهامت بگوئيم نمي دانم بعداً از ديگران مي پرسم وپاسخ شمارا خواهم داد

3-     به كودكان ونوجوانان گه گاه فرصت مخالفت كردن را بدهيم وآنرا بپذيريم

4-     از تمسخر واستهزاء كودكان ونوجوانان اجتناب ورزيم

5-     بعضي مواقع به كودكان ونوجوانان اجازه ابراز احساسات بدهيم

6-     از بكار بردن لقب ها وبرچسب هايي كه بار منفي دارند خودداري كنيم

7-     آنها را آنگونه كه هستند درك كنيم

8-     در رفتار وگفتار خويش صداقت وهمآهنگي داشته باشيم

9-     به زبان رفتاري كودكان نوجوانان گوش داده آنرا مورد مشاهده قرار دهيم

10-به رفتار كلامي وغير كلامي آنان پاسخ دهيم

11-در پاسخ دادن به نوجوانان ياد بگيريم كه احساسات آنهارا به خودشان منعكس كنيم

12-شنونده فعالي باشيم

13-به اهميت گوش دادن واقف باشيم

14-عملاً خوب گوش دادن را شروع كنيم

+نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1387ساعت12:51توسط هوشنگ |
محبت وتکریم ، نیاز فطری انسانها است

نیاز به محبت وتکریم نیازی فطری روحی وروانی است که در همه انسانها به ویژه کودکان وجود دارد ، برخورد توأم با کرامت ومحبت موجب سلامت وروان وتقویت عزت نفس می شود دو ویژگی مهم محبت وتکریم همواره از خصوصیات اخلاقی انسانهای بزرگ است که باید به ان توجه شود ،

تعریف محبت وتکریم

محبت به معنی دوست داشتن کسی دیگر است اما تکریم به معنی حب ذات ودوست داشتن خود است به طوریکه اگر محبت از جانب دیگران به کسی ابراز شود موجب احساس رضایت وخشنودی او می گردد ، انسان با کرامت وبا محبت سخی ،بخشنده ،وقدردان محبتهای دیگران است به عهد خود وفا می کند جواب بدی را با خوبی می دهد از دیگران چیزی درخواست نمی کند وارزشهای انسانی خودرا محترم می شمارد

اصول تکریم ومحبت

1-   تکریم ومحبت به کودک در آغاز ورود به مدرسه باید به اندازه ای باشد که وابستگی کودک را به مادر قطع واورا به مدرسه علاقمند سازد

2-     تکریم ومحبت محدود به افراد خاصی نیست بنابر این تمامی افراد ی که با کودک سر وکار دارند باید با محبت وکرامت رفتار نمایند

3-     تکریم ومحبت باید منطقی وبه دور از تبعیض باشد

4-     تکریم ومحبت باید قلبی وبه دور از تصنع باشد

5-     علت تکریم ومحبت باید برای کودک قابل فهم باشد

6-     تکریم ومحبت به اندازه ای باشد که مانع تربیت صحیح نشود

7-     از آنجا که محبت وتکریم از نیازهای اساسی انسان است نباید ابراز از آن مشروط باشد

8-     در ابراز محبت وتکریم سن توانایی ودرک کودک را در نظر داشته باشیم

9-     تکریم ومحبت به گونه ای ابراز شود که برای کودکان قابل فهم باشد

 

اثرات تربیتی ابراز محبت وتکریم

انسان وکودکی که از تکریم ومحبت والدین به خصوص مادر برخوردار باشد

1-     احساس امنیت می کند

2-     روانی شاد ودلی با نشاط دارد

3-     احساس محرومیت نمی کند

4-     خوش بین وخوش قلب است

5-     خیر خواه وانسان دوست است

6-     دارای سازگاری وسلامت روان است

7-     دارای اعتماد به نفس است

8-     رشد تحصیلی بالاتری دارد

9-     از هوش عاظفی وخلاقیت بیشتری برخوردار است

10- چون طعم شیرین محبت وتکریم را چشیده حاضر است این آب حیات را به دیگران هدیه دهد

11- مشکلات وتغییرات دوران بلوغ را بهتر می پذیرد

12- در نوجوانی فریب دوستان ناباب را نمی خورد

13- در سنین جوانی احساس بی پناهی وسردرگمی نمی کند

راههای ابراز محبت وتکریم

1-     در هفت سالگی اول زندگی همبازی آنها باشیم

2-     به فرزندانمان سلام کنیم

3-     به عهد وپیمانی که با آنها بسته ایم وفادار باشیم

4-     در مقابل خطاهایشان صبورانه رفتار کنیم

5-     برای سخنان آنها ارزش قائل شویم

6-     در مقابل دیگران به شخصیت آنها احترام بگذاریم

7-     کودکان را به مجالس ومیهمانی ها دعوت کنیم

8-     از توجه کردن به آنها حتی در موقع غذا خوردن غفلت نکنیم

9-     به دور از چشم دیگران خطاهای فرزندانمان را به آنها گوشزد کنیم

10- نکات مثبت رفتار آنهارا نزد دیگران بازگو کنیم

11- به شخصیت آنها احترام بگذاریم

12- با فرزندانمان در دوران نوجوانی مشورت کنیم

13- به جای انتقاد فرزندانمان را تشویق کنیم

14- برای ابراز محبت کودکان خرد سال را در آغوش بگیریم

15- در حضور آنها تأکید کنیم که عزیز ودوست داشتنی هستند

16- کودکان را تشویق کنیم تا دوستان خودرا به منزل دعوت کنند

17- هنگامی که عمل ناپسندی از فرزندانمان سر می زند عمل اورا نکوهش کنیم نه شخصیت اورا

18- با اقوام ودوستانی که فرزندانمان را دوست دارند بیشتر معاشرت کنیم

+نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1387ساعت12:50توسط هوشنگ |
چند توصیه جهت کاهش مشکلات شخصیتی نوجوانان

1-      مسائل ومشکلا ت وهمانند در نوجوانان نباید این تصور را پیش آورد که عوامل آن مسائل مشترک است

2-      رعایت بهداشت روانی خیلی در این امر موثر است

3-      باید نوجوان را متوجه نمود که خود مسئول حل مشکلات ومسائل خودش است ومربی ووالدین فقط راهنما هستند

4-      مطرح نمودن مسائل آنها نباید آن چنان باشد که در آنها ایجاد اضطراب وترس نماید

5-      به نوجوان وجوان باید کمک کرد تا خودا بهتر بشناسند

6-      به  آنها آموخت که بهترین مشاور آنها والدین ومعلمین هستند

7-      تغیر محیط بر این قضیه خیلی مهم وموثر است

8-      برای جلو گیری از مبتلا شدن جوان به ترس از تهدید وایجاد رعب ووحشت در آنها خودداری گردد

9-      ایجاد اشتغال وسرگرمی برای نوجوان بسیار اهمیت دارد

10-  دعا کردن وراز ونیاز با خدا بسیار مهم است

11-  معاشرت با دیگران وداشتن زندگی جمعی دوری از انزوا وتنهایی

 

انواع آمادگیهای نوجوان برای تربیت

آمادگی فطری دارد            آمادگی بدنی دارد             آمادگی عاطفی دارد                آۀمادگی ذهنی            آمادگی روانی                استقلال طلب                  حقیقت جو وعدالت طلب             آمادگی اجتماعی

آمادگی سیاسی                آمادگی اقتصادی           امادگی فرهنگی                      آمادگی مذهبی

 

چگونه باید نوجوان را به مفاهیم ومسائل اساسی زندگی آشنا کرد ؟

1-      آگاهی دادن به آنها

2-      قبول وپذیرش او به همآنگونه که هست وبرنامه ریزی برای آنچه که باید داشته باشد

3-      تماس نزدیک وتفاهم با نوجوان

4-      فراهم آوردن زمینه برای استقلال

5-      دادن روحیه جرأت برای زندگی

6-      احترام به شخصیت او

7-      برنامه ریزی برای تنظیم اعمال او

8-      اعطای عزت نفس به او

9-      کنترل لغزشها وآمد وشدها

10-  دور کردن او از فشار روانی واضطراب

11-  تذکر وهشدار به او نسبت به نقاط مثبت ومنفی

12-  تأکید بر حقیقت جویی وزیبا دوستی

13-  رعایت حدود ومرزها توسط اودر روابط وانسها

14-  آشنایی با شرایط بلوغ وتکلیف شرعی

+نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1387ساعت12:50توسط هوشنگ |
نيازهاي دوره نوجواني وجواني كه خانواده ها به آن توجه نمايند

الف- نيازهاي رواني يا زيستي كه نيازهاي اوليه ناميده مي شوند مانند خواب  -غذا .لباس .تفريخ .مسافرت و...

ب- نيازهاي رواني يا ثانويه كه عدم ارضاي اين نيازهاموجب پيدايش اختلالات وناراحتيها وبيماريهاي رواني مي شود مانند :نا اميديها ،افسردگيها ،نگرانيها ،مردم آزاريها ،پرخاشگري ،سوء ظن ها ،بزهكاريها ،خودكشيها و....

 

انواع نيازهاي رواني نوجوانان كه والدين ومربيان بايد به آنها توجه نمايند

الف- نياز به مهرباني ومحبت

ب- نياز به امنيت وآسايش خاطر

پ- نياز به احساس تعلق داشتن ومورد قبول گروه همسالان واقع شدن

ت- نياز به تشخيص وقدر داني

ج- نياز به قابلت واحترام

ح- نياز به استقلال

خ- نياز به مذهب وفلسفه حيات انسان

د- نياز به داشتن هدفي مشخص در زندگي

ذ- نياز به احساس هويت وشناخت خود

ر- نياز به احساس رشد

ز- نياز به كمال وخود شكوفايي

 

نيازهاي جوانان كه خانواده ها بايستي بيشتر به اين نيازها توجه نمايند تا نوجوان در زندگي دچار لغزش وناهنجاريهاي رفتاري نشود

1-      نياز زيستي مانند رشد وتقويت بدن با ورزش چون انسان ورزشكار كمتر دچار خطا ولغزش مي شود

2-   نياز عاطفي مانند كنترل ترس وايجاد محط گرم وصميمانه خانواده اگر ترس نوجوان وجوان كنترل شود او ترسو نخواهد بود ومي تواند از حق خود دفاع كند واگر محيط خانواده براي جوان ونوجوان گرم وصميمي باشد او از خانه فرار نمي كند وگرفتار دامهاي شطاني نخواهد شد

3-      نياز ذهني مانند رشد وپرورش هوش ، رشد وپرورش حافظه ، توان پرورش وتشخيص وبازشناسي

4-      نياز رواني مانند نياز به آزاديهاي مشروط ومفيد ،نياز به ستايش روح

5-      نياز به عدالت خواهي ،مقابله با ظلم ،نياز به خود يابي واحساس هويت خود

6-   نيازهاي اجتماعي مانند : معاشرت سالم با افراد فهميده وداراي اصالت خانوادگي وتفريحات سالم ،كسب تجربه در عرصه زندگي ،آداب ومعاشرت با ديگران

7-      نيازهاي اخلاقي مانند نياز به نزاكت در خانه

8-      نياز به آگاهي از طرز برخورد با اولياء مدرسه

9-      نياز به داشتن خط وقبول يا رد الگوهاي اخلاقي

10-  برائت از رذائل اخلاقي وتلاش در جهت ريشه كن سازي آنها

 

نيازهاي رشدي نوجوان

بر قراري روابط جديد وسازمان يافته با گروههاي هم سن وسال خود

كسب نقش اجتماعي متناسب با جنسيت خود

پذيرش سرشت وطبيعت خود بعنوان يك زن يا مرد

كسب استقلال عاطفي از والدين وديگر بزرگسالان

حصول اطمينان خاطر از استقلال اقتصادي

انتخاب واماده شدن براي يك شغل وحرفه

اماده شدن براي زندگي زناشويي وتشكيل خانواده

رشد وتكامل مهارتهاي ذهني ومفاهيم لازم براي زندگي شايسته در جامعه

علاقمند بودن وداشتن روابط مسئولانه در اجتماع

كسب يك مجومعه ارزشي ونظام اخلاقي براي داشت رفتارهاي مطلوب

 

نيازهاي ويژه نوجوانان

نياز به بدن سالم وسلامت روان

نياز به استقلال عاطفي

نياز به استقلال اقتصادي وتربيت حرفه اي

نياز به فهميدن رعايت حقوق ديگران وحقوق خود ووظايف خود در جامعه

نياز به معرفت علمي وآگاهي از نقش علوم در زندگي بشر

نياز به رشد اخلاقي

نياز به درك ارزشهاي هنري

نياز به درك ارزشهاي ديني ومعنوي

نياز به درك اهميت خانواده

نياز به استفاده درست از ايام فراغت

 

نيازهاي نوجوان از لحاظ بهداشت رواني

نياز به سازگاري با همسالان

نياز به سازگاري با بزرگسالان

احساس ارزشمندي

هدفمند بودن رفتار

نياز به خودشناسي

+نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1387ساعت12:49توسط هوشنگ |
ناسازگار کیست

کسی که رفتارهای گوناگون غیر عادی وغیر طبیعی دشوار ومزاحم دارد

ملاکها ومعیارهای ناسازگاری

1-     غیر اجتماعی بودن

2-     ترس از همه چیز

3-     اصرار در رفتار نادرست

4-     واکنشهای قوی در برابر یک امر ساده

5-     عدم قبول واقعیتها

6-     وسواس وتردید خسته کننده

7-     افسردگی وناراحتی وملالت

8-     ایجاد زمینه برای درگیری ئاختلاف

علل وانگیزه های ناسازگاری چیست

1-     علل ارثی

2-     علل زیستی مانند وضع بدنی وضع مزاج ،اختلال وبینایی ،شنوایی ،

3-     علل روانی مانند ، وجود فشارهای درونی ومیل به استقلال وعادات عصبی

4-     علل عاطفی مانند احساس محرومیت از مهر والدین احساس ناکامی احساس از بین رفتن آبروی او احساس عدم امنیت عاطفی

5-     علل اخلاقی

6-     علل تربیتی

7-     علل اقتصادی

8-     علل اجتماعی مانند عدم مقبولیت در اجتماع

9-     علل فرهنگی

10- علل انضباطی

 

اقدامات لازم جهت اصلاح ناسازگاری

بررسی سوابق پرونده ومعاینات پزشکی ومعاینات روانی وهوشی

 

شیوه های اصلاح ناسازگاری

1-     آموزشها

2-     تفاهم واحترام

3-     وادار به اندیشیدن

4-     گسترش روابط

5-     اعطای مسئوالت

6-     ایجاد زمینه برای اشتغال

7-     ایجاد زمینه اعتماد بخود

8-     تمرین تسلط بر خود

9-     درمان پزشکی

10- روان درمان

11- تغییر محیط

12- ایجاد شرایط مناسب

وجود کجروی نشانه چیست ؟

نقصان کنترل     ، ضعف فکری وعقیدتی     ،عدم نفوذ قانون     عدم اعتدال وتعادل روانی

در طریق بازسازی واصلاح ناسازگاری سه مرحله طی می شود

شناخت علت یا علل لغزش

اقدام به برنامه ریزی

اقدام به اجرا وعمل

علل نابهنجاری وکجروی نوجوانان

1-     علل زیستی یا بیولوژیک مانند بیماریهای جنسی وبیماریهای بدنی وبیماری صرع

2-     علل روانی مانند دگر آزاری وخود آزاری

3-     علل اجتماعی ومحیطی مانند خانواده پیچیدگی زندگی اجتماع عاطفه عامل سیاست وعامل حقوقی واقتصادی

علل لغزشهای جنسی

1-     کمرویی نوجوان نمی تواند از خود دفاع کند

2-     ترس ووحشت از اینکه اگر حقیقت را به پدر ومادر بگوید اورا می زنند

3-     کمبود محبت در خانواده یا فقدان محبت

 

عوامل مؤثر در لغزشهای کودکان ونوجوانان

1-     عامل قوانین شامل تغییرات مکرر قوانین ضعفها نارسائیها یک طرفه بودن آنها

2-     عامل اداری مانند هرج ومرج ها ، تورمها ، ضوابط دست وپا گیر

3-     عامل نظامی مانند توسعه وسایل محرب ، توسعه جنگ و...

4-     عامل بی توجهی به مذهب ، ضعف ایمان سستی اعتقادات

5-     عامل بی توجهی به اخلاق

6-     عامل تقلید کورکورانه واسوه های غلط

 

انحراف با چه عواملی رابطه دارد

سن ، جنس ف نژاد ، عامل اقتصاد ، نظام انضباطی ، وضع هوشی افراد ، گسترش تمدن ، اختلالات اجتماعی

بی قراری کودکان با چه عواملی رابطه دارد

با جنس با عقل وهوش با شرط رشد شرایط خانواده

علل بی قراری کودکان چیست ؟

الف- عوامل مربوط به خود کودک شامل :

1-     بیماری ودرد

2-     عصبی بودن

3-     رنجی درونی

4-     اضطراب ونا امنی

5-     احساس عدم توفیق

6-     احساس محرومیت از محبت

7-     جاه طلبی

8-     عادات غلط

9-     مرکز توجه بودن وانتقام گیری

ب- علل مربوط به دیگران شامل :

1- بی عنایتی والدین

2- توقع والدین

3- معاشرتهای ناصواب

4- الگوهای نادرست

5- تشویقهای ناروا

6- خط ونشان کشیدن

7- اختلافات منازعات

8- تضادهای انضباطی

راههای درمان بیقراری چیست

1-     درمان پزشکی

2-     رفع اضطراب وناامنی

3-     اشباع از محبت

4-     عنایت به فرزند

5-     ایجاد سرگرمی

6-     واگذاری مسئولیت

7-     پذیرش وحمایت

8-     ازتباط وتفاهم

9-     جستجوی نقاط مثبت و...

+نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1387ساعت12:48توسط هوشنگ |
ویژگیهای یک فر د سازگار

1-      هم قادر وهم خواهان گرفتن مسئولیت متناسب با سن خود می باشد

2-      در تجاربی که متعلق به محدوده رشد سنی اوست با لذت شرکت می کند

3-      مایل به پذیرش تجارب ومسئولیتهای مربوط به نقش ویا موقعیت خویش در زندگی است

4-      با اشتیاق به حل وفصل مشکلاتی که بر سر راه خویش می بیند می پردازد

5-      فرد سازگار با از بین بردن موانع رشد وشادکامی خویش لذت می برد

6-      قادر است تا در حالت تعارض ونگرانی وناکامی تصمیمات مقتضی بگیرد

7-      تا زمانی که عوامل جدید ومهمی وارد صحنه نشده اند به انتخاب خویش وفادار است

8-      از اندیشه خویش برای طرح برنامه های علمی استفاده می کند

9-      موفقیت خویش را بیش از حد بزرگ نمی بیند

10-  خشم خودرا در جریان دفاع از حقوق خویش بی پرده ابراز می دارد

+نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1387ساعت12:47توسط هوشنگ |
علل پیدایش اختلاف بین والدین ونوجوانان وایجاد روحیه گروهی در آنها

1-نوجوان در این مرحله می خواهد مستقل باشد واولیاء نمی گذارند

2-اختلاف سطح فکری وفرهنگی واختلاف دید وجهان بینی بین آنها وبزرگسالان

3-میل وعلاقه برخی از والدین به حکومت کردن وعطش قدرت

4-گاهی اختلاف ودر گیری ها منشاء اکتسابی دارند ممکن است بر اثر دیدن صحنه های ناروا اخبار وداستانها ی خشونت بار

5- انتظارات وتوقعات بعضی از والدین

6- اختلاف خود والدین با یکدیگر یا طلاق وازدواجهای مکررر والدین

 

طرق ایجاد حسن رابطه بین والدین ونوجوانان

1-والدین در کار خود در رابطه با نسل جدید واقع بین تر باشند

2-بزرگترها بدانند توپ وتشر زدن ،اهانتها ،انتقامجوئیها دردی را دوا نمی کند

3- از دیدن بد رفتاری فرزندان احساس بدبختی نکنند بلکه فرزندان را ارشاد نمایند

 

نکاتی که والدین در موقع نصیحت وتذکر رعایت کنند

1-تذکرات ونصایح را در خارج از منزل ودر حضور دوستان به فرزندان خود نگوئید

2- فرزند را به گوشه ای دعوت وبا استدلال ومنطق مطالب را گوش نمائید

3- اندازه ومدت صحبت وطرز بیان وموقعیت بسیار مهم است

+نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1387ساعت12:46توسط هوشنگ |
علل ناکامی چیست ؟

علل ناکامی عبارتند از :  نقض جسمی یا ذهنی ،  عادات نامناسب وناکافی ، کمبودها یا کاستیهای محیطی ، تعارض بین انگیزه های مخالف

 

راههای از بین بردن ناکامی

1-      اتخاذ رفتار سازنده به صورت کوشش در جهت غلبه بر موانع در رسیدن به هدف

2-      اتخاذ روشها وشیوه های گوناگون دیگر برای رسیدن به همان هدف

3-      جایگزین کردن هدفهای سهل الوصول تر بجای هدف اصلی

 

رفتار موجود زنده بستگی به چه عواملی دارد ؟

1-      توانایی تحریک شدن به وسیله محرک

2-      توانایی پاسخ دادن یا واکنش نشان دادن به محرک

3-      توانایی در یکی کردن وهمآهنگ کردن جریانها وفرایندهای حسی وحرکتی

 

عوامل موثر بر پیدایش رفتار

محیط ،  وراثت ،  زبان

 

نقشهای محیط بر پیدایش رفتار

1-      شرایط محیطی که بر توانائیهای ارثی فرد اثر می گذارد

2-      عوامل محیطی که در رشد ساختها تغییراتی پدید می آورد تا به مرحله یاد گیری برسد

3-      عوامل محیطی که موجب می شود تا ساختها ی رشد یافته یا تغییر شکل یافته به صورت رفتار اکتسابی یا غیر اکتسابی بروز کند

 

مهمترین ویژگیهای فرد بهنجار کدام است

1-      فرد بهنجار به شیوه ای واقع بینانه عمل می کند

2-      فرد بهنجار انعطاف پذیر است

3-      فرد بهنجار انسانی موثر است

4-      فرد بهنجار اجتماعی است

5-      فرد بهنجار از زندگی لذت می برد

6-      فرد بهنجار از پختگی لازم برخوردار است

 

نشانه های رفتار ناهنجار

1-      نشانه های ذهنی وعینی که توسط خود بیمار گزارش می شود مانند اضطراب ،افسردگی ،احساس مقاومت وبی ارزشی ، کم خود بینی

2-      نشانه های عینی که بوسیله متخصص بالینی مشاهده می شود مانند : رفتارهای عجیب وغریب ، تند خویی ، عصبانیت ، شب ادراری

 

ریشه ومنشاء پرخاشگری

منشاء غریزی وفطری ، منشاء اجتماعی ،  منشاء غریزی اجتماعی

 

عوامل وانگیزه های پرخاشگری

1- عوامل موروثی     2- طبیعت ومزاج    3-   بیماری روانی    4-  شیوه تربیت   5- بد آموزیهای خانواده   6- نابسامانی خانواده   7-  عامل اجتماعی   8- عامل فرهنگی 9- عامل اقتصادی

 

عوامل تشدید کننده پرخاشگری کدامند ؟

1-      محروم کردن از حمایت والدین ومربیان 

2-      دامنه یافتن توقع وانتظار بعلت وعده وعیدهای بی مورد

3-      بی اطلاعی ودر نظر نگرفتن فکر واحساسات واندیشه

4-      بحساب نیآوردن کودکان وعدم اعتنابه آنها

5-      اجرای قواعد انضباطی سخت بر کودکان در خانه ومدرسه

6-      به بازی گرفتن عواطف واحساسات کودکان

 

راههای اصلاح پرخاشگری

1-      دادن آگاهی

2-      اقدام به رشد فکری کودک

3-      اشنا کردن به حقوق یکدیگر

4-      اگاهی به زشتی امر

5-      رفع ناکامی

6-      ایجاد محیط صمیمی

7-      آماده کردن برای دوستیها

8-      ایجاد سر گرمی واشتغال

پرهیزهای لازم جهت اصلاح پرخاشگری

دور داشتن از جنجالها ،  دوری از بد آموزیها   ، بها ندادن به لجبازی ها ، دوری از عصبانیتها

 

طرق وراههای تعدیل پرخاشگری

1-گزینش راه انحرافی

2- بازیهای نظامی

3- حمایت روانی

4-کارهای تعدیلی مانند بیل زدن ، اره کردن ، تنبیه

+نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1387ساعت12:45توسط هوشنگ |
راه های مقابله با ناکامی توسط نوجوانان

1-     کوشش در جلوگیری از شرایط و موقعیت های محیطی ناکامی زا .

2-     کمک به نوجوان در آموختن تحمل ناکامی.

3-     با نوجوان درد دل نمودن و او را تشویق به صبر و بردباری نمودن.

 

راه های رفع اضطراب در نوجوانان

1-     باید کشف کرد که چه عامل یا عواملی کودک یا نوجوان را مضطرب ساخته است تا بتوان این عوامل را از جلوی راه نوجوان برداشت.

2-     باید نوجوان را در جهت کاهش دادن جنبه تهدید آمیز محرکی که اضطراب را در او به وجود آورده است یاری کرد.

3-     باید به گونه ای توانایی عملکرد کودک یا نوجوان را حتی در هنگام اضطراب افزایش داد.

 

انتظارات نوجوانان از بزرگسالان

1-     محرم اسرار بودن.نوجوان انتظار دارد که بزرگسالان به عنوان محرم اسرار آها باشند و سر آنها را به کسی نگویند.

2-     مورد اعتماد بودن.والدین و بزرگسالان باید به نوجوانان خود اعتماد نمایند و همواره از روی شک به آنها نگاه نکنند.

3-   آزادی در تصمیم گیری. نوجوان دوست دارد که در امورات زندگی خود آزادانه بتواند تصمیم بگیرد و بزرگسالان مانع از تصمیم گیری آنها نشوند لاز به ذکر است اگر بزرگسالان متوجه شدند که تصمیم نوجوانان اشتباه است باید به صورتی ماهرانه آنها را متوجه اشتباه خود نمایند.

4-     توجه و علاقه مداوم به والدین. نوجوانان دوست دارند که همواره علاقه خود را به والدین ابراز نمایند.

5-     هخوانی در رفتار والدین. آنچه که نوجوانان را آزرده خاطر می کند دوگانگی رفتار پدر و مادر با نوجوان است.

6-   تشویق. نوجوان انتظار دارد که در مقابل کارهای مثبتی که انجام می دهد از ناحیه بزرگسالان مورد تشویق قرار گیرد و والدین قدر شناس فعالیت های مثبت نوجوانان باشند.

 

ناسازگاری های رفتاری کدامند

1-     گوشه گیری و کم رویی.

2-     ترس.

3-     احساس حقارت.

4-     ناپختگی عاطفی.

5-     تنهایی و نداشتن دوست.

6-     حساسیت زیاد.

7-     کمبود محبت.

اگر والدین هر یک از موارد فوق را در نوجوانان خود مشاهده کردند باید بدانند که دچار ناسازگاری رفتاری شده اند و باید در جهت اصلاح ناسازگاری های رفتاری اقدام نمایند.

 

خصوصیات افراد پخته از لحاظ عاطفی

1-     دارای توانایی لازم برای تحمل درد و رنج می باشند.

2-     با شهامت و بردبارند.

3-     می توانند مدتها منتظر پاداش بمانند.

4-     موقعیت ها را بر اساس هدف های دراز مدت مورد ارزیابی قرار دهند.

5-     به زندگی و رفاه دیگران علاقمندند و در این زمینه فعالیت دارند.

 

چگونه می توان از واکنش های عاطفی نا مطلوب جلوگیری نمود

1-     حالات عاطفی خویش را آنچنان که هست بشناسیم.

2-     مراقب باشیم تا از موفقیت هایی که احتمالا حالات عاطفی نا مطلوبی در ما به وجود می آورند احتراز جوییم.

3-     مواظب شرایط و وضع جسمی خود باشیم.

4-     سعی کنیم از موقعیت هایی که حالات عاطفی نامطلوب به وجود می آورند کنار بکشیم.

5-     برای حل شکلات عاطفی در حد امکان مهلت زمانی تعیین کنیم.

+نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1387ساعت12:45توسط هوشنگ |
علائم افسردگی در افراد چیست ؟

1-      ناراحتی واضطراب مداوم

2-      احساس نوامیدی ،یأس وبدبینی

3-      فقدان علاقه به مشارکت در فعالیتهای فوق برنامه

4-      احساس خستگی مفرط ،بی خوابی ،ویا خواب بیش از حد

5-      بی اشتهایی وکاهش وزن یا پر خوری واضافه وزن

6-      نداشتن تسلط بر افکار واعمال وبی قراری وتند مزاجی

7-      فکر کردن در باره مرگ وخود کشی

 

نشانه های جسمی افسردگی

سردرد ،   سوء هاضمه ، پدیده رفلکس ، دردهای نامشخص وشدید در قفسه سینه ، عرق ریزش بیش از حد واضطراب مداوم

 

چگونه به افراد افسرده کمک کنیم ؟

1-      بهترین کمک برای باز یابی روحیه این افراد است

2-      حمایت عاطفی از افراد افسرده

3-       درک متقابل آنها واحساس همدردی با آنان

4-      شکیبایی ومهر ورزیدن به آنها

5-      در گیر نمودن این افراد به کار وگفتگو

6-      به سخنان او زیبا گوش نمودن

7-      اورا وادار به پیاده ری ومسافرت نمودن

8-      شرکت دادن این افراد در برنامه های شاد

 

خصوصیات هیجانها وعواطف نوجوانان

شدت هیجانها       ، سرعت بروز هیجانها       افسردگی نوجوانان        فقدان خویشتن داری       ناپایداری            نگرانی واطراب در آنها      اعمال ناشیانه

 

انواع هیجان در نوجوانان

الف- هیجانهای ترس : شامل ترس از مدرسه  نوجوان وکودک از رفتن به درسه ترس دارند وگاهی اتفاق می افتد که از مدرسه فرار می کنند وخانواده ها باید این ترس را در دل آنها ایجاد نکنند واز بین ببرند وهمراه آنها به مدرسه بروند ومحیط مدرسه را به آنها معرفی نمایند ،

   ترسهای بهداشتی گاهی اتفاق می افتد که نوجوان همواره از لحاظ رعایت بهداشت می ترسد که مبادا مریض شود واگر خانواده ها این ترس را از بین نبرند نوجوان شاید سر از وسواسی در یبآورد ،ترسهای خانوادگی افراد خانواده باید محیط خانه را برای فرزندان ومخصوصاً نوجوانان محیطی آرالم نمایند وبه صحبتهای فرزندان گوش دهند تا آنها مشکلات خودرا با خانواده در میان بگذارند واز خانواده ترس نداشته باشند اکثر نوجوانانی از خانواده ترس دارند که مسائل ومشکلات خودرا از خانواده پنهان نگه می دارند وترس آنها از این است که مبادا خانواده به سر وراز آنها پی ببرد

  ، ترسهای اقتصادی ومالی گاهی نوجوان ترس دارد که نتواند زندگی خودرا اداره نماید وخانواده او از لحاظ اقتصادی نتواند مخارج فرزندان خودرا تهیه کند لذا خانواده باید نوجوان خودرا در تنگنای مالی قرار ندهد

 ، ترسهای اخلاقی این گونه ترسها ناشی از سست بودن اعتقادات دینی نشأت می گیرد که نوجوان به خود اعتماد ندارد که وارد گناه نشود لذا از مسائل اخلاقی رنج می برد وخانواده باید با تقویت اعتقادات دینی او را امید وار نماید که با توکل بر خداوند منان می تواند اخلاق رذیله را از خود دور نماید

، ترسهای مربوط به روابط اجتماعی بعلت اینکه خانواده به نوجوان اجازه حضور در اجتماع را نداده است نوجوان از اجتماع می ترسد ومی تواند با دیگران رابطه اجتماعی خوبی برقرار نماید لذا خانواده ها باید در طول دوران نوجوانی نوجوانان را همراه خ.د به جامعه برد ودر نشستهای مختلف اورا وادار با صحبت وشرکت در جمع نمود

 ، ترسهای جنسی گاهی نوجوانان وجوانان از جنسیت خود می ترسند وترس دارند که آیا می توانند تشکیل زندگی مشترک بدهند یا خیر

 

ب- هیجان خشم ، پاسخهای خشم در نوجوانی

الف – علایم حرکتی که نوجوان با حرکت دادن اندامهای بدن خود نشان می دهد که خشمگین است

ب- علایم کلامی : نوجوان با تند خویی وبلند نمودن صدای خود خشم خودرا ابراز می نماید

پ- علایم چهره ای گاهی از چهره نوجوان می توان فهمید که او خشمگین است

ت- سرزنش گاهی نوجوان برای فروبردن خشم خود دیگران را سرزنش می کند

ث- گفتگوی درونی با خود ، گاهی نوجوان در حالت خشم فقط سکوت می کند واز درون با خود صحبت می نماید

هیجان محبت ، گاهی نوجوان از لحاظ محبت دچار هیجان وذوق زدگی می شود واشک شادی از درون چشمان او پیدا می شود

 

خشم دو نوع است :

خشم مقدس : اگر خشم برای رضای خدا باشد خشم مقدس است مثلاً انسان کار زشتی را از کس دیگر می بیند وبر او خشم می نماید که چرا اینکار زشت را انجام داده است این خشم خشم مقدس است

خشم نامقدس : اگر خشم برای دنیا ومادیات وپول وثروت وپست ومقام باشد این خشم نامقدس است

                               

                                اختلال هویت در سن نوجوانی شامل چه مراحلی است

اختلالات هیجانی                       اختلالات شخصیتی                    اختلالات رفتاری          افسردگی

 

 

مشکلات عاطفی نوجوانان چیست

ترسها ونگرانیها                   خشم وحسادت             نیازها وعلائق نوجوان             نیازهای نوجوان وعلائق ورغبتهای نوجوان

 

عوامل مؤثر بر رغبتهای نوجوان کدامند

 

سن نوجوان ،   رشد جسمانی نوجوان ،  جنسیت نوجوان ،  هوش نوجوان    محیط زندگی

همه این موارد بر رغبتهای نوجوان تأثیر دارند

 

انواع رغبتهای نوجوان

 

رغبتهای اجتماعی که رابطه فرد با گروه را مشخص می نماید

رغبتهای مربوط به تفریحات سالم

رغبتهای شخصی که خاص هر فرد است مانند توجه به علائق به آراستگی ظاهر شخص

 

مهمترین هیجانهایی که در نووان باید مورد توجه قرار گیرد کدامند ؟

خشم ، یأس ، ترس ، محبت ، هویت

هویت چیست ؟

نوجوان بداند کیست ؟چیست ؟چه راهی را در پیش رو دارد وبه کجا می خواهد برسد

 

مقوله های هویت چیست ؟

هویت جنسی ، هویت شغلی وتحصیلی ، هویت اعتقادی

ارتباط اجتماعی نوجوان چند مرحله است ؟

سازگاری وتعادل اجتماعی

ارتباط با همسالان در مدرسه واجتماع

ارتبازط با خانواده

تأثیر پذیری از شخصیتهای مذهبی ،اجتماعی وسیاسی

روشهای تربیتی عاطفی واجتماعی نوجوانان

الف- آموزشهای نظری                ب- توصیه ها وروشهای عملی

 

 

مهمترین محورهایی که آموزشهای نظری حول آنها انجام می گیرد کدامند ؟

شناخت عواطف وتحول آنها در نوجوان

شناخت رفتارها

روابط ومهارتهای اجتماعی

آشنایی با آسیبهای اجتماعی

آشنایی با نتایج تبعیت صرف از عواطف

در مرحله توصیه ها وروشهای عملی به چه نکاتی توجه شود

مهار خویشتن   ،   رفتار اجتماعی مثبت ومؤثر ، انجام وظایف اجتماعی اسلامی

+نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1387ساعت12:44توسط هوشنگ |
عوامل موثر در تحریک خشم نوجوان
1-هر امری که فعالیت نوجوان را برای رسیدن به هدفی مانع شود

2-سخت گیری ودخالت والدین در کلیه امور نوجوانان واصرار به انجام دستورات والدین

3-انگیزه های نا مطلوب محیط مانند بیماری وتالمات جسمی وخستگی وگرسنگی وسرماوگرما

 

راههای جلوگیری از خشم

1-از تنبیه ومجازات نا مناسب وتبعیض خودداری گردد

2-تامل وتفکر واعتراف از مییزان خشم می کاهد

3-استفاده از آب سرد بر صورت به پاشند یا بخورند

4- توجه به موضوع جدید

+نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1387ساعت12:43توسط هوشنگ |
مهمترین علل خشم در بین دانش آموزان راهنمایی

1-      سر به سر گذاشتن آنها وانهارا عصبی نمودن

2-      رفتر غیر عادلانه بزرگسالان

3-   تحیل عقیده خود به انها زیرا جوانان ونوجوانان دوست دارند بر اساس عقیده خود حرکت نمایند ووالدین باید بجای تحمی عقیده آنهارا راهنمایی وارشاد مایند

4-   زور گویی خواهر یا برادر یکی دیگر از علل افزایش خشم در دانش آموزان مقطع راهنمایی است زیرا آنها در این سن وسال زور را قبول ندارند وزود عصبانی می شوند

5-      دروغ گفتن به نوجوان بزرگترها باید همیشه با نوجوانان صادق باشند ودروغ تحویا آنه ندهند

6-      پَز دادن به او اورا خشمناکتر می نماید

7-      با گوشه وکنایه وتمسخر با او حرف زدن : این روش عمل نیز موجب عصبانیت وافزایش خشم در نو جوانان خواهد شد

 

 

لذا اگر والدین می خواهند فرزندان آنها در مقطع راهنمایی از خشم و عصبانیت که منشأ همه تخلفات می باشد مصون بمانند باید موارد فوق الذکر را مد نظر داشته باشند تا از خشم وعصبانیت فرزندان خود بکاهند

+نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1387ساعت12:42توسط هوشنگ |
الگوهای رفتاری که نشانگر احساس نا امنی است

1-      رفتارهای دفاعی کودکان احساس نا امنی خودرا به شیوه های پرخاشگرانه دفاعی ابراز می کند

2-     مکیدن انگشت به کودک فشار می آورند ساکت باشد به هیچ چیز دست نزند مانند بزرگترها رفتار نماید قوانین را رعایت نماید

3-     فشار این همه انتظارات کودک برای جستجو ی یک منبع آرامش نا مشروع پناه به انگشت بردن است

4-     عادات عصبی نشانه های رفتار ناسازگارند

5-     لکنت زبان

6-     زود رنجی

7-     دروغگویی

 

علل زود رنجی

1-      تمایل کدک به پذیرش اجتماعی

2-     جلب توجه دیگران

 

انواع دروغگویی

یکی از اشکالات عمده رفتارهای نادرست دروغگویی است که به 8دسته تقسیم می شود

1-      دروغ بازی : که با آن حوادث تخیلی یا بازی را به دیگران می باوراند

2-      دروغ مبهم : که از ناتوانی کودک در گزارش دقیق جزئیات ناشی می شود

3-      دروغ پوچ : که جهت جلب توجه دیگران می گوید

4-      دروغ انتقامجویانه : که از نفرت ناشی می شود

5-      دروغ محدود : که در نتیجه ترس از تنبیه بدنی گفته می شود

6-      دروغ خود خواهانه : جهت گول زدن دیگران وبرای رسیدن به هدف

7-      دروغ عرفی یا وفا دارانه : به منظور حفظ ومراقبت از یک دوست

8-      دروغ عادتی : بدلیل نتیجه گیری الگوهای در دسترس

 

 

دلائل تقلب چیست ؟

1-      تکلیف درسی بیش از حد دشوار است

2-      ضوابط وملاکهای والدین ومعلمان بیش از حد بالا وغیر واقع بینانه

3-      والدین ،معلمان ویا کودک برای نمره بیش از درک مطلب ارزش قائلند

4-      کودک در موقعیتهای بسیاری احساس بی کفایتی ویا نا امنی می کند

 

 

مقابله با کمرویی وکسب اعتماد به نفس کودک

با پذیرفتن رفتار نا مطلوب کودک می توان به او اطمینان بخشید

در کودکان اعتماد به نفس بوجود آورید

تجارب ، موفقیت آمیز در کودک ایجاد امنیت می کند

آموزش صحیح در گسترش رشد احساس شایستگی کمک می کند

 

علل حسادت در کودکان

1-      در کودکان حسادت یک تجربه عاطفی معمولی است که معمولاً از تولد خواهر یا برادر جدید سرچشمه می گیرد

2-      گاهی اوقات در اثر تفاوت سنی خواهر وبرادر بوجود می آید

3-      گاهی کودک نسبت به یکی از والدین حسادت می ورزد

4-      حسادت با سازگاری کودک در مدرسه کم می شود

 

واکنش حسادت در بین کودکان چند گونه است

1-      مستقیم : عبارت است از پرخاشگری مانند لگد زدن ،گاز گرفتن ، ناخن کشیدن ، کتک زدن

2-      غیر مستقیم : مانند شب ادراری ، انگشت مکیدن ، جلب توجه با ترسهای تازه ودل بهم خوردگی ،خرابکاری ، بد لباسی

3-      به طور کلی حسادت اغلب محصول موقعیت خانوادگی به ویژه نگرش مادر  روشهای انضباطی

 

مشکلات رفتاری نوجوانان چند گروه هستند

1- سیاسی ،     اجتماعی ،   جنسی ،    مذهبی ،   تحصیلی    ،   خانوادگی ،   شخصیتی ، عاطفی

 

مهمترین مشکلات رفتاری نوجوانان چیست ؟

ترس  ، نگرانی ، خشم ،عصبانیت ، احساس حقارت ، نا کامی ، تعارض واضطراب

 

روشهای مثبت در از بین بردن ترس

فرصت دادن به فرد تا با موقعیتهای ترسناک از نزدیک اشنا شود

اشنایی ومعرفی تدریجی فرد با محرک های ترسناک

توجیه فرد با بیانی روشن وقابل فهم ونیز اطمینان بخشیدن به او

+نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1387ساعت12:42توسط هوشنگ |
ارائه راهكارهاي بهبود روابط متقابل خانواده ،مدرسه ،جامعه وتأثير آن در امنيت اجتماعي وپيشگيري از وقوع

ارائه راهكارهاي بهبود روابط متقابل خانواده ،مدرسه ،جامعه وتأثير آن در امنيت اجتماعي وپيشگيري از وقوع جرم

جوامع امروز مرتباً در حال تغيير ودگر گوني است همه چيز در زمينه فن آوري وابزار ووسائل توليد در صنعت ،كشاورزي ،خدمات ،آموزشي وفرهنگي و...به طور مداوم در حال تغيير است بنا بر اين،  اين شرايط اقتضا مي كند كه نهادهاي تشكيل دهنده جامعه مانند خانواده ،مدرسه ،نهادها وادارات وجوامع كوچك همواره خود در ارتباط باشند وروابط متقابل با همديگر داشته باشند واين نهادهاي كوچ بعنوان زير مجموعه جامعه با جامعه هم ارتباط تنگاتنگ داشته باشند وقتي تمام نهادهاي تشكيل دهنده جامعه مخصوصاً دو نهاد مهم وتأثير گذار يعني خانواده ومدرسه با هم روابط متقابل داشته باشند در امنيت اجتماعي موثر بوده ودر جلوگيري از افزايش وقوع جرم در جامعه موفق خواهيم بود زيرا فرزندان ما نوجوانان وجوانان جامعه بيشترين مسائل تعليم وتربيت واخلاقي وديني را به صورت تقليد درخانه  از الگوهاي خود يعني والدين ياد مي گيرند وخانواده بيشترين تأثير را در مسائل تربيتي وآْموزشي فرزندان ايجاد مي نمايد ومراكز آموزشي هم با اجراي برنامه هاي آموزشي در زمينه تكنولوژي ،مديريت وبهبود كارايي سازماني ،مباني فكري ،ذوقي وخلاقيت ونوآوري را در جوانان ايجاد مي كند وآموزش وپرورش مي تواند كارگزار يا عامل تغيير اجتماعي وتغيير در جامعه باشد واگر اين روابط برقرار گردد  امنيت اجتماعي برقرار خواهد شد وآنگاه مي توان اميدوار بود كه جامعه براي قانون شكنان وهنجار شكنان ومتجاوزين به حقوق شهروندان نا امن خواهد بود ودر اين حالت از وقوع جرائم وافزايش پرونده ها به محاكم قضايي جلوگيري خواهد شد لذا جهت ارائه راهكارهاي بهبود روابط متقابل خانواده ومدرسه وجامعه پيشنهاداتي را به شرح زير اعلام مي نمايم

1-      كلاسهاي آموزش خانواده به صورت كاربردي براي خانواده ها وبه صورت فراگير برگزار گردد ومورد ارزيابي توصيفي قرار گيرد

2-   چون تعداد زيادي از والدين بعلت مشكلات كاري وزندگي نمي توانند در كلاسهاي آموزش خانواده در مدارس شركت نمايند لذا اين كلاسها به صورت آموزش از راه دور ومكاتبه اي  انجام گيرد ومنابع مورد نياز وقابل استفاده به خانواده ها معرفي گردد

3-   يكي از علل عدم استقبال والدين از تشكيل كلاسهاي آموزش خانواده عدم توانايي مدرسان در اعلام موارد ومشكلات روزمره زندگي وارتباط اين مسائل با مشكلات وجرائم موجود درجامعه مي باشد لذا پيشنهاد مي گردد اگر در مدارس كلاسها تشكيل مي شود كاربردي تر وبا محتوي تر وبا استفاده از فن آوري ونوآوري ونوانديشي وبه صورت سمعي .بصري تشكيل گردد

4-   به موازات خانواده ها معلمين ومربيان ودبيران بايستي در تعليم وتربيت دانش آموزان روشهاي  سنتي و   قد يمي را كنار گذاشته واز روشهاي نوين وابتكاري وارائه خلاقيتها ونوآوري واستفاده از فنآوري جديد وبه صورت سمعي وبصري وبازگونمودن مسائل ومشكلا روز يادگيري را در دانش آموزان آسانتر وبيشتر نمايند

5-   مربيان ومعلمين بايستي در جهت شكوفايي استعدادهاي نهفته دانش آموزان گام اساسي بردارند وبا توانمندي و نوانديشي ونوآوري وارائه ابتكارات وخلاقيتها زمينه تحقيق وپژوهش را در ذهن دانش آموزان ايجاد نمايند تا دانش آموزان براي حل مسئله با تحقيق وپژوهش به نتيجه برسند كه در اين صورت يادگيري در ذهن دانش آموزان پايدارتر خواهد بود

6-    مربيان ومعلمين خود بايد با ملاكها ومصداقهاي هنجارهاي اجتماعي وناهنجاريهاي رفتاري  واجتماعي آشنا بوده وبا استفاده از فن آوري جديد ونوانديشي ونوآوري شكوفايي را در ذهن دانش آموزان ايجاد نمايند

7-   معلمين در جهت تعليم وتربيت صحيح دانش آموزا ن با خانواده ها همكاري وروابط متقابل داشته باشند وبتوانند اطلاعات خودرا در زمينه رفتاردانش آموزان در مدرسه به والدين انتقال ورفتار آنهارا در منزل وجامعه از والدين بگيرند تا با كمك هم بتوانند با مشكلات رفتاري واجتماعي دانش آموزان مبارزه نمايند

8-   جامعه از مجموع دو نهاد اجتماعي خانواده ومدرسه تشكيل مي شود لذا اكثر جرائم موجود ريشه در           نا آگاهي وعدم شناخت مردم از ماهيت وميزان مجازات اين جرائم دارد كه اگر با همكاري خانواده ها ومدرسه به موقع اطلاع رساني شود وقوع جرائم در جامعه كاسته خواهد شد واين عدم آگاهي مردم از مصداق وماهيت جرائم وميزان مجازاتهاي در نظر گرفته شده براي آنها ضررهاي گوناگوني به جامعه تحميل مي كند از جمله :

الف- افزايش تعداد جرائم مختلف در جامعه كه هر روز با جرم جديدي روبرو خواهيم شد

ب- افزايش پرونده هاي ورودي به محاكم قضايي

پ-اطاله دادرسي در محاكم قضايي وشوراهاي حل اختلاف

ج-نارضايتي مردم از وضعيت فرهنگي وامنيت اجتماعي در جامعه

ح-نارضايتي مردم از عملكرد پليس ودستگاه قضايي چون در صورت تعدد جرائم در جامعه بموقع با كليه جرائم نمي توان مقابله نمود

خ- تحميل هزينه هاي مالي وپرسنلي به پليس ودستگاه قضايي در جهت رسيدگي فوري به جرائم

د- ترويج ابتذال فرهنگي كه خواست دشمنان انقلاب ومردم مي باشد وگسترش ابعاد مختلف اين تهاجم در جامعه مخصوصاً در مدارس زيرا نوجوانان وجوانان بهترين هدف براي تهاجم فرهنگي مي باشند

ذ- آسيب پذيري امنيت اجتماعي مردم ورعب ووحشت واضطراب در بين آحاد جامعه ونگراني از اوضاع فرهنگي اجتماعي جامعه وتعليم وتربيت فرزندان خانواده ها

ر- متوقف شدن رشد وتوسعه اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي و...بعلت عدم امنيت اجتماعي جهت سرمايه گذاري براي توسعه همه جانبه كشور

9- اگر با همآهنگي خانواده ها ومدرسه وجامعه ملاكها ومعيارهاي معروفهاي اجتماعي ،اخلاقي ،سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي ومنكرهاي مربوطه ومصداقهاي هنجارهاي اخلاقي واجتماعي وناهنجاريها شناسايي ودر موارد مختلف در جلسات آموزش خانواده ،كلاسهاي فرهنگي تربيتي ،در رسانه ملي تحت برنامه هاي مختلف فرهنگي اجتماعي ،از نظرات كارشناسان متخصص وبا تجربه وبا استفاده از نظرات حقوقدانان وصاحب نظران دستگاه قضايي واستفاده از فن آوري جديد ودرج انواع جرائم مختلف ومجازاتهاي در نظر گرفته شده براي هر جرم در كتابهاي درسي دانش آموزان اطلاع رساني شود وستادهاي پيشگيري از وقوع جرائم در استانها وشهرستانها تشكيل گردد از وقوع جرائم در جامعه كاسته خواهد شد واگر در مورد نحوه پيگيري از پرونده هاي حقوقي وقضايي در سايتها ووبلاگهاي مختلف اطلاع رساني شود از افزايش پرونده هاي تكراري وموازي در محاكم قضايي جلو گيري خواهد شد وهمه اين روابط متقابل وكار آمد در برقراري امنيت اجتماعي جامعه موثر خواهد شد وبا برقراري امنيت اجتماعي بجاي مبارزه با جرائم به پيشگيري از وقوع جرم مي پردازيم.

+نوشته شده در شنبه بیست و ششم مرداد 1387ساعت18:4توسط هوشنگ |
عوامل افزایش لجبازیها

1-      روش تربیتی نادرست

2-      محیط نامساعد

3-      عجز والا به والدین

4-      خشونت

5-      کتک کاریها

6-      وضع مزاجی نا مناسب

7-      معاشرتهای ناروا

8-      امر ونهی های مکرر

شیوه های اصلاح لجبازی

الف –پزشکی     ب- روانی   پ-تربیتی

 

روشهای درمانی روانی لجبازی

1-      احترام ومحبت

2-      همدردی

3-      واداشتن به بحث

4-      بحساب آوردن او

5-      بی اعتنایی

روشهای تربیتی

1-      تفهیم روش خود وشخصیت او

2-      ذکر سرگذشتها

3-      واگذاری مسئولیتها

4-      رفتار الگویی

5-      اخطار

6-      ترک کودک

برای درمان لجبازی از چه مواردی پرهیز شود

1-      توجه افرای به کودک

2-      تسلیم محض او

3-      اعمال زور

4-      تنبیه بدنی

5-      سپردن او به شبانه روزیها

6-      سرزنش او

راههای درمان خشم

الف- عوامل پدید آورنده خشم :

1-      محرومیت

2-      ضعف وناکامی

3-      نارضائیها

4-      احساس بد گمانی

5-      احساس تهدید

6-      احساس تبعیض

7-      برخورد با خود

8-      عیب جویی

9-      منع ها ونهی ها

10-  بیماری

ب – عوامل تشدید کننده خشم :

1- شکستها

حساسیتها

سوابق دوره ای

فشارها

احساس بی مهری

افزون شدن محرومیت

خستگی

بیخوابی

عوامل کاهش دهنده خشم

1-      زندگی در محیط ارام وطبیعی از لحاظ آب وهوا

2-      بر آورده بودن خواسته ها

3-      سلامت ورشد وقوت بدنی

4-      قدرت اراده ورشد روانی ومعنوی

5-      تربیت صحیح دوران کودکی

6-      وجود معاشران ودوستان شاداب

موضع گیری والدین در حین خشم

1-      مهر رزی

2-      جایگزینی

3-      سرگرم کردن

4-      تغییر حالت

5-      تغییر محیط

6-      شستشو

7-      تذکر

8-      واداشتن به ابراز همدردی

9-      تنها گذاشتن

10-  دادن اخطار وتذکر

برای کنترل خشم ومهار لج بازی وخشونت به چه مواردی توجه شود

1-      ایجاد محیط آرام

2-      استراحت کافی

3-      توجه به نیازها

4-      ایجاد عادات نیکو

5-      ایجاد ملاحظات

6-      آموزش ومدیریت خود

اصول لازم در طریق پیشگیری از خشم توسط اولیاء

1-      اصل احترام

2-      اصل محبت

3-      اصل تعادل محیط

4-      اصل تفهیم ها

5-      اصل آموزشها

راههای اصلاح خشم

1-      دوست داری کودک

2-      تمرین غلبه بر احساس خصومت

3-      رفع موانع محرومیت

4-      رفع بد گمانی

5-      جهت دادن دشمنیها

6-      سرگرمی وبازی

7-      جابجایی

8-      کناره گیری

9-      بازگو کردن

10-  بی اعتنایی ومحروم کردن

+نوشته شده در شنبه بیست و ششم مرداد 1387ساعت18:2توسط هوشنگ |
نوجوان در دوران بلوغ چه زمینه هایی برای رشد وپیشرفت دارند که والدین باید بهره برداری نمایند

نوجوان در دوران بلوغ چه زمینه هایی برای رشد وپیشرفت دارند که والدین باید بهره برداری نمایند

1-      هوش کافی برای فهم مسائل ومطالب

2-      بیداری فطرت ووجدان که خود عامل کنترل است

3-      رسید به اوج قله های فکر ومنطق وعدالت خواهی

4-      بیداری معنوی وتقوی خواهی رو به رشد

5-      وجود عواطف داغ وآتشین رو به رشد

6-      بهره گیری از عزت نفس نوجوان که گاهی آمیخته با غرور است

7-      بروز وظهور استعدادهای گوناگون

8-      درخواست مسئولیت پذیری ووظیفه شناسی

 

نوجوان برای بهره مندی از رشد وتکامل اجتماعی به چه مواردی نیاز دارد

1-      معرفت وکسب مهارتهایی از قبیل آداب معاشرت توانایی گفتگوی خوب وجذاب

2-      گرایشهای ساده نسبت به دیگران مانند دوست داشتن ،وقدر دانی از مردم به سبب ارزش حقیقی آنها

3-      احساس مسئولیت وپیروی از قوانین ومقررات اجتماعی

4-      شرکت در گروهها ودر ک ارزش کار دیگران وقدردانی از آنان

5-      گرایش به همسایگان وایجاد روابط دوستانه با آنها

6-      گرایش به جامعه وپذیرش مسئولیت در جامعه

7-      گرایش مساع به جهان به صورت اظهار تمایل به رفاه وآسایش همه مردم وکوشش در جهت حل مسایل بدون تعصب

 

رشد روانی نوجوان دو هدف عمده دارد

1-      قطع وابستگی وکسب استقلال

2-      کسب هویت دینی واسلامی ،

پاسخهای عاطفی نوجوان ناپایدار است واین ناشی از :

الف – تغیرات غدد داخلی که آمادگی اورا برای تحریک عاطفی بیشتر می کند

ب- ناپایدار بودن زندگی برای نوجوان به دلیل تعارضهای زیاد خانوادگی وتحریکهای اجتماعی است

 

تغیرات دوره نوجوانی

سه مرحله دارد :

مرحله اول :اوایل نوجوانی از سن 11سالگی تا 14سالگی

مرحله دوم : اواسط نوجوانی از سن 14سالگی تا 17سالگی

مرحله سوم اواخر نوجوانی از 17سالگی شروع می شود

+نوشته شده در شنبه بیست و ششم مرداد 1387ساعت17:58توسط هوشنگ |
عزت نفس چیست

عزت نفس عبارت است از احساس ارزشمند بودن ف این حس از مجموع افکار ،احساسها ،عواطف وتجربیات انسان در طول دورن زندگی ناشی می شود

 

ویژگیهای یک نوجوان که از عزت نفس بالایی برخوردار است

1-      مستقل عمل می کند

2-      احساس مسئولیت می کند وخود تصمیم می گیرد

3-      به دیگران کمک می کند

4-      به پیشرفتهایش افتخار می کند

5-      از تغییر مثبت ونو آوری استقبال می کند

6-      عواطف وهیجانهای خودا نشان می دهد وابراز می کند

7-      مسائل ومشکلات وناکامیهارا با شکیبایی تحمل می کند

 

ویژگیهای یک نوجوان که از عزت نفس پائین برخوردار است

1-      فرد متکی به دیگران است وتصویری منفی از خود در ذهن دارد

2-      احساس می کند که دیگران برای او ارزشی قائل نیستند

3-      در رویارویی با مسائل ومشکلات وناکامی ها احساس درماندگی می کند

4-      برای ضعفها ی خود ، دیگران را سرزنش می کند

5-      زود نا امید می شود بهانه جویی می کند ونمی تواند  انتقاد را بپذیرد

6-      عواطف وهیجانهای خودرا نشان نمی دهد وابراز نمی کند

7-      به سهولت تحت تأثیر دیگران قرار می گیرد وهر کاری را چشم بسته انجام می دهد

 

ویژگیهای یک نوجوان که به قدر کافی از محبت بهره مند بوده است

1-      قدرت سازگاری خوبی دارد

2-      احساس امیت روانی وآرامش می کند

3-      با نشاط وروحیه است واز زندگی کردن لذت می برد

4-      فردی واقع بین است وبه خود اعتماد واطمینان دارد

5-      به دیگران اعتماد می کند وتمایل به همکاری دارد

6-      از استقلال اندیشه بر خوردار است

7-      فردی خلاق ،مبتکر وفعال است

 

ویژگیهای یک نوجوان که از محبت محروم بوده است

1-      احساس نا امنی روانی وآرامش می کند

2-      نسبت به دیگران حالت بدبینی وعدم اعتماد دارد

3-      از زنده بودن وزندگی کردن لذت نمی برد

4-      احساس مسئولیت نمی کند  واز نظر سازگاری مشکل دارد

5-      اعتماد به نفس در او ضعیف است

6-      فردی وابسته وخجالتی است وتمایل به تقلید کورکورانه دارد

7-      برای جلب توجه وخودنمایی که نیاز همه انسانها است به روشهای نامطلوب دست می زند

 

ویژگیهای یک نوجوان که بیش از حد از محبت برخوردار بوده است

1-      قدرت سازگاری در او ضعیف وفردی حساس است

2-      ف6ردی از خودراضی خودپسند واز دیگران متوقع است

3-      شخصیتی متزلزل وناپایدار دارد

4-      قدرت تصمیم گیری در او ضعیف است

5-      فردی وابسته ومتکی به دیگران است

6-      در دنیای خیالی وغیر واقعی به سر می برد

7-      در برخورد با مسائل ومشکلات وناملایمات احساس درماندگی می کند

 

 

روشهای تقویت اعتماد به نفس

1-      همواره سعی نمائید که در برخورد با کودکان ونوجواان توانمندیهای آنان را مد نظر قرار دهید نه ضعفها ونا توانائیهای آنان 

2-       برای نوجوانان وجوانان تجارب خوشایندی از فعالیتهای مستقل وآزاد را فراهم نمائید

3-      تجارب موفقیت آمیز نوجوانان وجوانان وکودکان را افزایش دهید

4-      قدرت تحمل کودکان ونوجوانان را برای مواجه شدن با ناکامیها ی احتمالی افزایش دهید

5-      رفتار مصمم ومطمئن ودر عین حال مطلوب کودکان ونوجوانان را تقویت کنید

6-      کودکان ونوجوانان را در کنترل احساسات وعواطف خود یاری کنید

7-      کودکان ونوجوانان کمرو وفاقد اعتماد به نفس به تقویت مهارتهای اجتماعی خود فوق العاده نیاز دارند آنهارا کمک ومساعدت نمائید

8-      کودکان ونوجوانان نیاز دارند که با الگهای رفتارمطلوب آشنا شوند 

+نوشته شده در شنبه بیست و ششم مرداد 1387ساعت17:57توسط هوشنگ |
ریشه یابی لغزشهای خطر ناک نوجوان در دوران بلوغ

بخشی از نابسامانیهای رفتاری نوجوان در دوران بلوغ ناشی از خواستها ونیازهایی است که بر آورده نمی شوند ، البته به این معنی نیست که تمام خواسته جوانان بایستی بر آورده شود بلکه بعضی از نیازها در حال حاضر قابل بر آورد است وبعضی در زمان وشرایط دیگر ، آنچه مهم است بایستی نوجوان وجوان را قانع کرد که فعلاً امکان ب آورد نمودن تمام خواسته های او مقدور نیست بلکه باید صبر نمود تا در آینده بتواند با پشتکار وحوصله به تمام نیازهای خود برسد

 

چه نوع مسائلی را باید به نوجوان آموخت؟

مسائل شرعی ، غسلها ،عبادات ،رموز تشکیل خانواده ،  تقویت دین واخلاق ، تمرین استقلال

 

اولیاء برای اینکه نوجوانان را بشناسند به چه آگاهیهایی نیاز دارند ؟

 

1-      با خصایص دوره نوجوانی آشنا شوند

2-      با بلوغ نوجوانان وآثار آن آشنا شوند

3-      با موقع سنین ظهور بلوغ نوجوان وجوان آشنا شوند

4-      با بلوغ پیشرس نوجوانان وجوانان آشنا شوند

5-      عوامل وعلل پیشرسی بلوغ نوجوانان وجوانان را بشناسند

6-      خطرها وعوارض پیش رس بلوغ را بشناسند

 

عوامل وعلل پیشرسی بلوغ کدامند ؟

عامل ارثی      ، عامل تغذیه ، عامل اجتماعی وفرهنگی ،   عامل لمسها ونوازشهای علط    ، اضطرابات ونا امنیهای مکرر برای کودک ونوجوان ، دیگر عوامل بیدار کننده مانند اگزما وخاراندن قسمتهای بدن

همه این موارد علل زود بلوغ شدن نوجوان را به دنبال دارد که والدین باید با این موارد آشنا باشند

 

خطر ها وعوارض پیشرسی بلوغ

1-      زمینه سازی برای انحراف جنسی

2-      بروز وتوسعه بیماریهای مقاربتی

3-      بارداری بی موقع برای دختران

4-      توسعه جرائم وانحرافات اخلاقی در جامعه در بین نوجوانان وجوانان وخانواده ها

 

الف- در حیات فردی شامل :  ضعف بدنی ، افت حیات عقلانی ، بروز وظهور اضطراب ، هیجانات پر دامنه وغیر قابل کنترل ، بروز حالت یأس وتزلزل روحی ، اختلالات عصبی ، کندی در رشد فکر ، بروز امراض در عرضه مجاری تناسلی

 

ب- در حیات اجتماعی : شامل تزلزل در ارکان اخلاق ، خشونت ولجاجت ، عصیان در برابر دیگران ،در مواردی تن دادن به انزوا وگوشه گیری ، پدید آمدن روابط وارتباطات نا مناسب ، افت کار وتحصیل ، هدف قرار گرفتن مسأله جنسی

 

مراقبت هایی که توسط والدین بایستی بعمل آید

در زمینه غذا ، در زمینه لباس ، در استحمام کردن ، در خواب وبیداری ، در روابط ومعاشرتها ، دیدنها ، شنیدنها ، خواندن ها ، لمسها ، ستایشها ، مخصوصاً توسط جنس مخالف

والدین در کلیه موارد بالا اگر بی توجه باشند نوجوانان آنها به پیشرسی بلوغ دچار می شوند

+نوشته شده در شنبه بیست و ششم مرداد 1387ساعت17:56توسط هوشنگ |
خصایص مرحله نوجوانی چیست ؟

دوره انتقال ، دوره بر انگیختگی است

دوران عصیان است در برابر امر ونهی ها

دوران بیداری ها است نسبت به وضع موجود خود

دوران رشد وشکوفایی است در عرصه جسم فذهن ،روان

دوران دگر گونی های سریع از نظر اخلاق ،مزاح ،اراده

دوران تکلیف ، دوران بلوغ ورسایی است

دوران نگرانیها ی والدین در برابر نوجوان برای مهار کردن آزادیهای آنها

دوران غفلت ومستی وبی خبری برای نوجوان

 

حالات روانی در نوجوان

زود رنجی واحساساتی بودن

کمرویی وگوشه گیری نوجوانان

دوگانگی روانی یعنی یک امر را هم تصدیق می کنند وهم تکذیب

برتری جویی وجلب توجه دیگران

تصورات وتخیلات در نوجوانان

اعمال منفی ومخالفت جویی در نوجوانان

اوج گرفتن روحیه مسئولیت پذیری

 

حالت عاطفی در نوجوان ، عاطفه حالتی است انفعالی که بر اثر محرکهای درونی یا بیرونی که به صورت خشم ،ترس ،محبت ،نفرت در افراد پدید می آید

ویژگیهای دوره نوجوانی

استقلال طلبی ،  زیبا گرایی ،نیاز به راهنمایی ،گذراندن اوقات فراغت

+نوشته شده در شنبه بیست و ششم مرداد 1387ساعت17:55توسط هوشنگ |
پدران ومادران چه نکاتی را در برنامه ابتدایی وتربیت فرزندان رعایت کنند

1-     از وابستگی کودک به خود وخانه کم کنید

2-     از برنامه های مدرسه در نزد فرزندان به نیکی یاد کنید

3-     با معلمان کلاس اول دبستان تماس بیشتری برقرار کنید

4-     به سئوالات کودکان دبستانی با متانت وحوصله جواب دهید واجازه دهید که آنان مشکلات خودرامطرح سازند

5-     سعی کنید به روشهای جدید تدریس اگاهی داشته باشید

6-     به معلمان فرزند خود احترام بگذارید

7-     در موقع ضعف تحصیلی به شیوه های که معلم می گوید فرزند را کمک کنید

 

ارائه خدمات بهداشتی فردی به کودکان دبستانی چه مراحلی دارد

1-     ارزیابی سلامت کودکان دبستانی

2-     کنترل رشد کودکان

3-     پیشگیری وکنترل بیماریها

4-     توجه به بهداشت دهان ودندان

5-     سنجش وبینایی دانش آموزان دبستانی

6-     ارزیابی قدرت شنوایی

7-     انجام آزمایشات روانی

8-     انجام معاینات بهداشتی

9-     مراقبت از دانش آموزان مبتلا به بیماریهای مزمن

10- مراقبت از آنها در زمینه انجام کمکهای اولیه

 

اختلالهاا وبیماریهای شایع در دوره ابتدایی

1-     نارسائیهای بینایی

2-     نارسائیهای شنوایی

3-     پوسیدگی دندانها

4-     انحراف ستون مهره ها

5-     کمبودهای تغذیه ای

6-     اختلال در وضع پوست ،مو، ناخن

7-     آسیب های ناشی از حوادث وسوانح

8-     بیماریهای واگیر

 

 

 

حوادث وسوانح شایع در دوره ابتدایی به سه دسته تقسیم می شوند

1-   حوادثی که در خانه اتفاق می افتد مانند بریدگیها ،خونریزیهای ناشی از عدم استفاده از وسایل تیز ، مسمومیتها ، سوختگیها وتاولها ، شکستگیها ، برق گرفتگیها ، خفگیها

2-   حوادثی که در مسیر خانه ومدرسه اتفاق می افتد مانند تصادفات ناشی از وسایل نقلیه موتوری ، سقوط در پرتگاه ، حمله حیوانات ، گزیدگیها

3-   حوادثی که در مدرسه اتفاق می افتد مانند سقوط از پزتگاه ، شکستن استخوانها ، زخمها وبریدگیها ، سوختگی ناشی از آتش سوزی ، سر خوردن روی یخها و...

 

شایعترین بیماریهای واگیر دار در دبستان

آنژین ،   آبله مرغان ، اوریون ، کرمک ، بیماری انگلی ، سرخچه ، سرخک ، سرماخوردگی ، بیماری ریوی ورم پرده های مغز ، زردی

 

راههای پیشگیری از بیماریها

ایجاد مصونیت با واکسن ،     آموزش اصول بهداشت فردی ،   تشخیص سریع وبه موقع کودک بیمار وارجاع به پزشک ، رعایت دستورهای پزشکی

 

ناهنجاریهای رفتاری شایع در ابتدایی

دروغگویی    ، کمرویی وگوشه گیری ، نگرانی ، دزدی ، پرخاشگری ، فرار از مدرسه ، ناخن جویدن

نیازهای ویژه دانش آموزان ابتدایی

1-     شناخت خود بعنوان یک موجود رشد یابنده

2-     شیوه برقراری ارتباط با دیگران وانتخاب دوست

3-     یاد گیری مهارتهای اساسی در خواندن ونوشتن وحساب کردن

4-     رشد مفاهیمی که کودک در زندگی روزمره با انها سر وکار دارد

5-     رشد ارزشها ووجدان اخلاقی

6-     استقلال شخصی

7-     یاد گیری مهارتهای بدنی

8-     رشد اجتماعی

متداول ترین مشکلات رفتاری که در دوره ابتدایی مشاهده می شود

ترس    ،   دروغگویی  ، دزدیهای کوچک ، ناخن جویدن ، کمروی زف خشم ، پرخاشگری ، زود رنجی ، نگرانی ، افسردگی ، اضطراب ومخالفت جویی

+نوشته شده در شنبه بیست و ششم مرداد 1387ساعت17:53توسط هوشنگ |
تفکر خلاق چیست ؟

یکی از مهم ترین وجوه تمایز انسان از دیگر موجودات ، قدرت تفکر وخلاقیت وقدرت دستکاری در ذهن وپدیده ها وقدرت کشف وتولید ابزار واندیشه های جدید است ، همه انسانها کم وبیش خلاق هستند وایت نوانایی با درجات مختلف در همه انسانها وجود دارد مهم آن الست که بتوانیم آنرا شکوفا کنیم وتوسعه دهیم وبه خدمت بگیریم تفکر خلاق می تواند بهترین وسیله وسلاح برای مبارزه با مشکلات روزمره ما باشد اگر انسان تفکر خلاق در وجود او شکوفا نشده باشد به محض بر خورد با مشکل نا امید می شوند واحساس می کنند که به انتهای خط رسیده اند ، تفکر خلاق به ما می آموزد وقتی با حادثه ای برخورد کردیم چگونه احساسمنفی خودرا به احساس مثبت تبدیل نمائیم

انواع تفکر

تفکر دو نوع است تفکر واگرا وتفکر همگرا

تفکر خلاق با تفکر واگرا رابطه ای مستقیم دارد افراد با تفکر واگرا سعی می کنند پدیده ها وامور وافکار را آن چنان که هست به راحتی قبول نکنند ونگاه متفاوتتری داشته باشند واز قالب های فکری همسان دور شوند وپدیده هارا با چشم دیگری نگاه کنند اما فکر های نو در تفکر هگرا کمتر راه دارد افراد امورات را با همان شکل که وجود دارد می پذیرند

 

مراحل تفکر خلاق

1-      آمادگی : افراد به پدیده های اطراف نگاه می کند وتوجه بیشتری می نماید تا خودرا برای تغیرات آماده نماید

2-      مطالعه : در این مرحله شخض با بررسی ومطالعه روابط بین پدیده هارا بهتر درک می کند وسعی دارد بر اطلاعات ودانش خود بیفزاید

3-   تغییر : در این مرحله انسان به روابط بین پدیده ها که ذهن اورا مشغول کرده اند پی می برد وبا سئوالات مختلف در ذهن به نقد وبررسی علل این پدیده ها می پردازد

4-      پختگی : در این مرحله شخص به درک وشناخت عمیق تری از روابط بین پدیده ها می رسد

5-      اشراق ک شخص به پاسخهای ناگهانی می رسد

6-      وارسی : فرد به بررسی بهترین ایده ها می پردازد تا صحت وسقم ودرستی آن مشخص شود

7-      اجرا : فرد افکار یا ایده های تدئید شده را به اجرا می گذارد

رفتارهای ناسازگارانه

رفتارهای ناسازگارانه رفتارهایی هستند که با نظر پدر ومادر واطرافیان وجامعه سازگاری ندارد  رفتار فرزندان ناسازگار احساس بسیاری  بدی را در اطرافیان ایجاد می کند به طوری که خود نیز تحت تأثیر واکنش های نا خوشایند آن از سوی دیگران واقع می شوند

انواع رفتارهای ناسازگارانه

این نوع رفتارها به سه دسته تقسیم می شوند :

1-      اختلال بیش فعالی وکمبود توجه

2-      اختلال لجبازی ونافرمانی

3-      اختلال سلوک

گرچه شباهت های زیادی در بین آنها وجود دارد ولی ویژگیهای متمایز کننده ای در آنها به چشم می خورد ممکن است علایم هر سه طبقه در یک کودک مشاهده شود که ما ذیلاً به آنها اشاره می کنیم

کودکان بیش فعال دارای چه خصوصیاتی هستند 

1-      نمی توانند رفتارشان را کنترل وتنظیم نمایند

2-      نمی توانند رفتارهای همآهنگ ومناسب با اطرافیان از خود نشان دهند

3-      با علامت هایی مثل کم توجهی وحواس پرتی وکمبود تمرکز همراه است رفتارهای تکانشی آنها بیش از حد معمولی است

4-      در کارهایی که به آن علاقه ومهارت داشته باشند هیچ تفاوتی با همسالان خود ندارند

5-      خیلی سریع توسط محرکهای خارجی دچار حواس پرتی می شوند

6-      اغلب وسایل خودرا گ می کنند

7-      مرتب حرکت می کنند وآرام وقرار ندارند

8-      میان صحبت دیگرا می پرند وتأمل ندارند

9-      نوبت را رعایت نمی کنند

10-  سریع از کوره در رفته واشیاء را به سوی دیگران پرت می کنند

11-  رفتارهای جسورانه وخطر ناکی از خود نشان می دهند

12-  در توجه به جزئیات نا توانند

13-  در صحبت کردن مستقیم با آنان به نظر می رسد به گوینده توجهی ندارند

14-  قادر به پیگیری دستورات نیستند وکارهارا نیمه تمام رها می کنند

کودکان لج باز ونافرمان  چه ویزگیهایی دارند

1- رفتارهای منفی ونابهنجار از آنها زیاد سر می زند

2- از قوانین سر پیچی می کنند

3= زود قهر می کنند وقشقرق به راه می اندازند

4-      با بزرکترها بیش از حد جدل می کنند

5-      دیگران را در امور مقصر می دانند

6-      عصبانی وزود رنجند

7-      رفتارهای خشونت آمیز دارند

8-      کینه توز وانتقام گیرند

کودکان اختلال سلوک چه ویژگیهایی دارند

1-      معمولاً به حقوق دیگران تجاوز می کنند

2-      رفتارهایی مانند قلدری وتهدید دیگران را از خود نشان می دهند

3-      در نزاع وکتک کاری از وسایل خطر ناک مانند چاقوو...استفاده می نمایند

4-      معمولاً دست به سرقت می زنند

5-      به اموال عمومی وانسانها صدمه وارد می کنند

6-      اهل فرار از مدرسه وخانه هستند

عوامل مؤثر در ناسازگاری فرزندان کدامند

1-      علل ارثی : بسیاری از ناسازگاریهای کودکان ریشه در سرنوشت وظینت آنها دارد که از طریق والدین به آنها رسیده است

2-   علل یستی :علل زیستی مانند نقض عضو ، اختلال در بینایی وشنوایی واختلال در مغز ودستگاهها ی عصبی در قبل یا حین یا بعد از تولد می تواند از علل باشد

3-   علل روانی : مانند وجود فشارهای درونی میل به استقلال وجود تعارض وکشمکش در زندگی خصوصاً زمانی که کودک خودرا بی پناه وبدون پشتوانه احساس می کند عادات عصبی مانند کندن ناخن ومکیدن انگشت در او مشاهده می شود

4-   علل عاطفی : مانند اخساس محرومیت از محبت والدین ناکای از دست یابی به اهداف مورد علاقه ولادت جدید در خانواده نداشتن امنیت عاطفی به هر دلیل ممکن

5-   علل اجتماعی مانند نابسامانی واختلاف ودر گیری بی اعضای خانواده ، متارکه والدین بد آموزی از الگوهای خانه ومدرسه وجامعه مقبولیت نداشتن در بین دیگران یادگیری رفتارهای نا مطلوب از گروه همسالان نظارت نداشتن کافی والدین نبود وجود قانون منصفانه وقاطع در خانه ومدرسه ومشکلات اقتصادی

6-   علل تربیتی : مانند عدم یا افراط محبت نا همآهنگی بین عاملان تربیتی در خانه ومدرسه وجامعه بر آورده کردن تمام خواسته های کودک بدون چون وچرا ویا بالعکس تنبیه بدنی وآزارهای روانی مقایسه وتحقیر وسرزنش کودک

بر خورد با رفتارهای نا سازگارانه فرزندان

1-   اگر خود تحت فشار روانی ناشی از زندگی وکار قرار داریم ونمی توانیم رفتار وگفتار خودرا کنترل کنیم بهتر است قبل از انجام هرکاری در مورد فرزندانمان به فکر روشی برای کنترل فشارهای خود باشیم اگر والدین بتوانند برخی رفتارهای خودرا تغییر دهند فرمانبرداری کودکان بیشتر می شود

2-      افکار غلط وانحرافی در باره فرزنخود نداشته باشیم

3-      از ارائه دستورات مبهم کلی وتکراری اجتناب کنیم

4-   به جای سخنرانی وبحث وجدل با لحنی محکم ولی در کمال آرامش به او گوشزد نمائیم که رفتارش در ما چه تأثیری دارد واگر رفتار خودرا تغییر ندهد چه عواقبی در انتظار اوست

5-      به یاد داشته باشیم عاقبتی را برای او مشخص کنیم که شدنی وکوتاه مدت باشد

+نوشته شده در شنبه بیست و ششم مرداد 1387ساعت17:52توسط هوشنگ |
راههای تقویت عواطف در خانواده

راههای تقویت عواطف در خانواده

1-     گفت وگوهای محبت آمیز: یکی از راههای استحکام خاواده توجه به ارتباط کلامی است سخنان عاطفی ودلنشین وخطابه های شایسته ومحبت آمیز مخاطب را جذب می کند

2-     صدا کردن با بهترین نام : صدا کردن همسر با نامی شایسته که بیشتر دوست دارد در ایجاد انس والفت در میان زوجین تأثیر به سزایی خواهد داشت

3-     سلام کردن به همدیگر: طبق آموزشهای اسلام سلام کردن با صدای رسا وواضح وبا آهنگی عاطفی وجذاب موجب تقویت روابط بین زن وشوهر خواهد شد  

4-     اظهار علاقه وابراز محبت :آنچه که بنیاد خانواده را تقویت می کند ومحبت والفت را میان زوجین افزایش می دهد اظهار وابراز آن است

5-     دلجویی ،استقبال ،بدرقه خانواده برای انسان کانون آرامش وراحتی است ومرد دوست دارد که همسر اورا بدرقه ودر موقع بازگشت به منزل از او استقبال نماید

6-     همدلی در انتخاب نوع غذا : همآهنگی وهمدلی در انتخاب نوع غذا از جمله عواملی است که ارتباط زن وشوهر را تقویت می نماید

7-     فراهم نمودن مخارج خانواده : مرد باید از راه حلال مخارج خانواده را تأمین نماید

8-     هدیه دادن به همسر : هدیه دادن نوعی احترام به طرف مقابل محسوب می شود

+نوشته شده در شنبه بیست و ششم مرداد 1387ساعت17:50توسط هوشنگ |
چند توصیه به والدین جهت رفع مشکلات خانوادگی

1-     والدین نوجوانان و جوانان را از محبت سیراب نمایندتا آنها به هرکس رو نیاورند.

2-     والدین کانون خانواده را برای جوانان محلی امن قرار دهند.

3-     اگر اختلاف بین والدین پیش آید بدانند چگونه برخورد نمایند.

4-     به فرزندان خود در تمام زمینه های زندگی کمک کنند.

5-     والدین با فرزندان صحبت کنند و به صحبت آنها گوش دهند

6-     والدین هرگز جوانان خود را مخصوصا در معرض دید دیگران تحقیر نکند.

7-     بیش از حد توان از جوان انتظار نداشته باشند.

8-     والدین به نوجوان و جوان بیاموزند که از مشکل فرار نکند بلکه برای حل آن با مشورت بزرگترها چاره اندیشی کند.

9-     هرگز فرزندان را در مضیقه مالی قرار ندهند تا جهت رفع نیاز مادی به دیگران پناه ببرند.

10- در رسیدن به سن ازدواج امکان ازدواج را برای آنها فراهم کنند.

11- روح مذهب و معنویت را در آنها تقویت کنند و با رفتار صحیح برای آنها الگو باشند.

12- به فرزندان مسئولیت دهند تا آنها مسئولیت پذیری را یاد گیرند.

13- به فرزندان خود کمک کنند تا احساسات خود را ابراز نمایند.

+نوشته شده در شنبه بیست و ششم مرداد 1387ساعت17:50توسط هوشنگ |
چرا والدین از جوانان سخت می گیرند

-         آنها قبلا مسئولیت و مراقبت و حفظ فرزندان خود را بر عهده داشته اند.

-         اکنون نوجوان از تسلط آنها رها می شود برای آنها قابل قبول نیست و ناچارند که سخت بگیرند.

-         والدین نوجوانان خود را دوست دارند و همیشه سعادت آنها را می خواهند.

-         چون نگران تربیت فرزندان خود هستند مجبورند که بر آنها سخت بگیرند.

-         آنها مسئول تربیت فرزندان خود هستند و اگر مشکلی برای آنها به وجود آید مردم والدین را مقصر می دانند.

-         به علت عدم اطلاع شاید والدین ندانند که چه مقدار آزادی را باید به نوجوان داد.

-         گاهی والدین می خواهند به همان طریق که خود پرورش یافته اند فرزندان را تربیت کنند.

+نوشته شده در شنبه بیست و ششم مرداد 1387ساعت17:50توسط هوشنگ |
موارد مهم در جهت تحکیم خانواده

زوجین جهت تحکیم خانواده به این موارد توجه نمایند:

 

1-     بکوشید همواره از همسرتان صبورتر و با حوصله تر باشید.

2-     در مشکلات و مصائب رفیق همسرتان باشید نه رقیب آن.

3-     در مواردی که اختلاف نظر دارید با همدیگر گفت و گو نمایید.

4-     برای هر چیز کوچک و بی ارزشی جنگ و دعوا راه نیندازید.

5-     اگر در موردی حق با همسر شما بود حق را بپذیرید.

6-     اگر اشتباهی از جانب شما رخ داد عذر خواهی نمایید و عذرخواهی لطمه ای به غرور و شخصیت شما وارد نمی کند.

7-     اشتباهات همسرتان را اگر در صدد جبران براید بپذیرید.

8-     همسرتان را سرکوب نکنید که منجر به سردی روابط و مشکلات بزرگتر بعدی خواهد شد.

9-     در موقع خشم و عصبانیت هیچ تصمیمی نگیرید.

10- به همسرتان حق دهید که احساسات مختلفی داشته باشد.

11- در دلخوری ها و مشاجرات احتمالی عادلانه قضاوت کنید.

12- اگر مشکلی بین شما و همسرتان پیش آمد پای خانواده ها را در آن باز نکنید.

13- هیچ کس به اندازه خود زن و شوهر موقعیت آنها را درک نمی کند و به حل اختلافات آنها کمک نمی کند.

14- همواره گذشت و ایثار و فداکاری نمایید چون از اساسی ترین ارکان زندگی گرم گذشت است.

15- در موقع عصبانیت حق ندارید هر حرفی را بزنید یا عملی را مرتکب شوید.

16- هر چند وقت یکبار روابط و رفتارهای خود را بررسی کنید.

17- اگر در ارتباط برقرار کردن با دیگران و تصمیم گیری مشکل دارید ابتدا در جهت رفع آنها برآیید تا برای همسرتان مظهر اقتدار و اعتبار باشید.

18- اگر مشکلی با همسرتان دارید فقط در جایگاه خود به آن مشکل رسیدگی نمایید.

19- برای همدیگر و به خاطر همدیگر زندگی کنید نه برای دیگران.  

+نوشته شده در شنبه بیست و ششم مرداد 1387ساعت17:49توسط هوشنگ |
اختلالات شخصیتی جوانان کدامند؟

1-     احساس حقارت و کهتری.

2-     عصبی بودن جوانان در اکثر موارد.

3-     ترس و اضطراب در وجود آنها نسبت به مسائل زندگی.

4-     دچار افسردگی شدن در مواقع مخصوص ، مخصوصا در برخورد با ناکامی ها و ناامیدی ها.

5-     وسواس بودن بیش از حد آنها در زندگی.

6-     مبتلا شدن به اختلالات و بیماری های روانی مانند توهم ، هذیان و ... .

 

واکنش های دفاعی که نوجوانان و جوانان بیشتر استفاده می کنند

1-     پرخاشگری.

2-     انکار واقعیت .که همیشه سعی دارند واقعیتها را قبول نکنند.

3-     خیال بافی .

4-     برگشت به زمان کودکی. که رفتارهای بچگانه از خود نشان می دهند.

5-     جبران .تلاش می کنند نقاط ضعف خود را بپوشانند و آن را به طریق دیگر جبران نمایند.

6-     دلیل تراشی .برای هر کاری از خود دلیلی ارائه می دهند.

7-     همانند سازی .کارهای خود را با کار دیگران مقایسه می کنند.

8-     جابجایی .بعضی مواقع عملکرد خود را دلیل مقابل به مثل با عمل دیگران تلقی می کنند.

9-     فرافکنی یا برونفکنی .یعنی آرزوهای خود را به دیگران نسبت می دهند.

+نوشته شده در شنبه بیست و ششم مرداد 1387ساعت17:48توسط هوشنگ |
مشکل اساسی جوانان چیست؟

1-   موضوع انتخاب بسیاری از پدران و مادران موقعی که می خواهند عقاید دینی را برای جوانان مطرح کنند برای طرح کردن به انتخاب کرد می پرازند.

2-     بزرگترها مسائل دینی و اخلاقی را به طور صحیح به جوان عرضه نمی کنند.

3-     اولیا با زبان نوجوان آشنا نیستند.

4-     یکی از مشکلات جوانان این است که در ارتباط با آنان بیشترین عامل دافعه است نه جاذبه.

5-     در بسیاری از خانواده ها بزرگترها جوانان را درک نمی کنند.

6-     پدر و مادر باید از هر نوع زور و اجبار در باره جوان خودداری و هیچ موردی را به آنها تحمیل نکنند.

7-     جوان سعی می کند آنچه را که خود می فهمد پذیرا گردد و آنچه را که عقلش نمی پذیرد مردود بشمارد.

8-     اولیا به جای ساختن و پرداختن به جوانان بکوشند کمالات روحی و اخلاقی خود را ظهور و بروز دهند.

+نوشته شده در شنبه بیست و ششم مرداد 1387ساعت17:47توسط هوشنگ |
طبقه بندي وبررسي ويژگيهاي رفتاري نوجوانان وجوانان

1-مشكلات جسمي ،رشدي ،رواني

2-مشكلات تحصيلي

3-مشكلات رواني ورنجوري

4- مشكلات رفتاري وايذايي

5-مشكلات اخلاقي وجنسي

6-مشكلات رفتاري وهيجاني

7-مشكلات خانوادگي

مشكلات رشدي ،جسمي ، رواني

1-     اختلال در تلفظ شمرده

2-     كم شنوايي

3-     كم بينايي

4-     اختلال همآهنگي حركتي

5-     فلج مغزي

6-     صرع

7-     بد شكليهاي عضوي

8-     بد شكليهاي پوستي

9-     كچلي و...

مشكلات تحصيلي مانند :

1-كليات اختلال يادگيري

2- اختلال ياد گيري (خواندن )

3- اختلال ياد گيري (املاء )

4- اختلال ياد گيري رياضيات وحساب

5- افت تحصيلي

6- ترك تحصيل

7- عدم انجام تكاليف

8- تقلب در امتحانات

9- دير آموزي

مشكلات روان رنجوري مانند :

1-     اضطراب مفرط

2-     ترس از مدرسه

3-     اجتماع گريزي

4-     ترسهاي بيمار گونه

5-     روان رنجوري وسواس

6-     افسردگي

7-     گرايش به خود كشي واقدام به خود كشي 

8-     گوشه گيري وانزوا طلبي

9-     بيماري خيالي يا خود بيمار انگاري

مشكلات رفتاري مانند

1-     پرخاشگري فردي

2-     پرخاشگري جمعي

3-     اختلال منشي

4-     دروغگويي

5-     دزدي

6-     فرار از مدرسه

7-     لجبازي

8-     عدم دقت وتمركز حواس

9-     پر جنبشي

10- پوشش وآرايش نامناسب

11- مبادله وتوزيع فيلم ونوار مبتذل

12- كتابهاي غير اخلاقي

مشكلات اخلاقي وجنسي شامل

1-     استمناء وخود آرايي وپوششلباس جنس مخالف

2-     گرايش به هم جنس خواهي

3-     سوء استفاده جنسي

4-     روابط غير اخلاقي با جنس مخالف

5-     مصرف مشروبات الكلي

6-     توزيع مواد مخدر ومصرف آن

مشكلات خانوادگي شامل :

1-     رابطه فرزند با خانواده

2-     تأمين كننده مخارج خانواده غير از والدين (بي سرپرستي )

3-     محل زندگي كودك غير از خانواده اصلي

4-     بيماريهاي سخت افراد خانواده

5-     بيماريهاي عصبي يا رواني اعضاي خانواده

6-     شهادت والدين

7-     فوت وطلاق والدين

8-     اختلاف والدين

9-     فساد اخلاقي خانواده

10- اعتياد خانواده به مواد مخدر

11- بهره كشي از كودك

12- وضعيت اقتصادي خانواده

مشكلات رفتاري وهيجاني ديگر

1-     انگشت مكيدن

2-     كثيف ونامرتب

3-     ناخن جويدن

4-     كم خوري

5-     پر خوري

6-     بي اختياري ادرار

7-     اختلال در خواب

8-     پر خوابي

9-     هراس در خواب

10- راه رفتن در خواب

11- لالي

12- لكنت زبان

13- خيالبافي يا خيال پردازي

14- اختلال هويت

+نوشته شده در شنبه بیست و ششم مرداد 1387ساعت17:47توسط هوشنگ |
مهمترین عواطف در نوجوانان

1-ترس که ریشه از کودکی دارد ماند ترس از درس وامتحان

2-ترسهای خانوادگی مثلاً ترس دارند که یکی از والدین بیمار شوند یا مصیبتی برای آنها پیش اید

3- ترسهای اجتماعی مانند : ترس از مشکلات زندگی اجتماعی یا عدم مقبولیت اجتماعی وترس از ازدواج

 

+نوشته شده در شنبه بیست و ششم مرداد 1387ساعت17:46توسط هوشنگ |
اداب مهمی که نوجوانان در دوره 7سال دوم زندگی یاد می گیرند
1-سلام کردن

2-نظم وانضباط

3-شروع کردن هرکاری با نام خدا

4- آداب غذا خوردن

5-آداب آشامیدن

6-نظافت وتطهیر

7-احترام به پدر ومادر

8-آداب معاشرت با دیگران

9-آداب سخن گفتن

10-آداب خوابین

11-رعایت حق دیگران

12-آشنایی با وضو گرفتن

13-آشنایی با غسل کردن

14-اشنایی با نماز خواندن

15-آشنایی با روزه گرفتن

16-اداب قرآن خواندن

17-آداب مسافرت کردن

18ادارب دوستی ورفاقت

 

 

فضائل  اخلاقی که در این دوران باید تقویت شوند

1-صداقت وراستگویی

2-پرهیز از دروغگویی

3-پرهیز از حسد

4-پرهیز از غیبت

5-انجام کارهای خیر وکمک به دیگران

6-پرهیز از تهمت وسخن چینی

7-جابجا سخن گفتن وپرهیز از یاوه گویی

8-پرهیز از ظلم وآزار دیگران

9-دوری از اسراف کاری

10-اهمیت به عهد وپیمان

11-پرهیز از ستیز ولجبازی با دیگران

12-سخاوت وبذل وبخشش

13-عفو وگذشت

14-قضاوت صحیح نسبت به دیگران ونسبت به خود

15-یار ویاور مظلوم ودشمن ستمکار

16-ذکر ویاد خدا در همه حال

 

 

 

عوارض بی توجهی وطرد کودک

 

1-بیماری روان تنی که آثار بدنی دارد

2-بیماری تب یونجه وناراحتی های پوستی وآسم

3-پرخاشگری

4-تسلیم شدن درمقابل دیگران بخاطر جلب محبت آنها

5-در خود فرو رفتن وخیالبافی

6-گوشه گیری

7-انگشت مکیدن

8-ناخن جویدن

 

این بی توجهی والدین چه علتی دارد

1-محرومیت از پدر ومادر

2-طرد شدن از طرف پدر ومادر

3-عدم آشنایی با مسائل تربیتی

4-بدنیا آمدن فرزند جدید مخصوصاً اگر پسر بعد از دختر بدنیا آید یا بالعکس

 

راههای شخصیت دادن به کودک

1-همبازی شدن با کودک

2-سلام کردن به کودک

3-وفای بعهد

4-حلم وبردباری

نکات مهم کاربردی در تربیت کودکان

1-تذکرات وقتی اثر مثبت دارد که نمونه زنده وعملی باشد

2-با صبر وحوصله به حرف کودکان گوش کنیم

3-هرگز کودک را تحقیر ویا تکذیب صریح نکنید

4-با دوستان کودک مانند میهمانان احترام بگذارید

5-اگر رفتار ناشایستی از اودیدیم فوراً عکس العمل نشان ندهید

6-اخبار ئحشناک به او نگوئیم

7-کارهای شخص اورا به خودش واگذار نمائیم

8-بین فرزندان فرق نگذاریم

9-شوخی زننده در حضور کودک نکنیم

10-محل خواب پسر ودخترهارا از هم جدا کنیم

11-با مدرسه رابطه داشته باشیم

12-به سئوالات بچه ها جواب دهیم

13-در حضور کودک با مدرسه ومربی ومعلم مخالفت نکنیم

14-به تکالیف دانش آموزان رسیدگی کنیم

15-تهدید هایی که قصد ندارید انجام دهید نگوئید

16-عجولانه وتسریع در باره رفتار کودک قضاوت نکنید

17-همیشه به گفته های خودتان عمل کنید

 

 

دروغگویی کودکان

روانشناسان دروغهای کودکان را به هفت دسته تقسیم کرده اند

1-دروغی که کودک جهت جلب توجه دیگران به کار می برد

2-دروغ ناشی از ترس وانضباط شدید یا تنبیه بدنی

3-دروغ ناشی از ناتوانی کودک در گزارش دقیق جزئیات

4-دروغ ناشی از خشم ونفرت وبه منظور انتقام از دیگران

5-دروغ حساب شده جهت گول زدن دیگران

6- دروغ بازی که با آن کودک حوادث تحمیلی را به دیگران می باوراند

7- دروغ وفادارانه به منظور حفظ ومراقبت از یک دوست

+نوشته شده در شنبه بیست و ششم مرداد 1387ساعت17:45توسط هوشنگ |
ویژگیهای رشد در دوره نوجوانی

1-      در این دوره رشد جسمانی نوجوان تکیل می شود

2-      نسبت به هویت خویش رشد وپختگی بیشتری می یابد

3-      از ثبات عافی افزونتری در مقایسه با دوره قبلی بر خوردار است

4-      الگوهی رشد گوناگون ومتفاوتی را پی می گیرد

5-      قابلیت بیشتری در ارتباط با استقلال طلبی در خود می یابد ودر بسیاری از موارد خود تصمیم می گیرد

6-      یکی از مهمترین هدفهای دورن نوجوانی خود شناسی وخود یابی نوجوان است

7-      نوجوان نیاز دارد نقاط قوت وضعف خودرا بشناسد

8-   نوجوان باید از عهده سه تکلیف بخوبی بر آید (( کسب استقلال عاطفی از خانواده ، ایجاد گسترش نقش وجنس مربوط به خود ، ایجاد ارتباط با گروه همسالان )

 

عوامل مؤثر در رشته تحصیلی وحرفه ای نوجوان کدامند ؟

شخصیت نوجوان ، نگرش خانواده ، شرایط اقتصادی ، شرایط اجتماعی وفرهنگی جامعه ، توانائیها واستعدادهای ویژه نوجوان

 

 

تکالیف تکاملی دوره دوم نوجوانی

1-پذیرفتن موجودیت خود وقبول نقش متناسب با جنسیت خود

2- توانایی ایجاد روابط جدید با همسالان

3- استقلال طلبی عاطفی از پدر ومادر ودیگر بزرگسالان

4- نیل به اعتماد به نفس

5- آمادگی برای انتخاب رشته تحصیلی یا شغلی

6- گسترش مهارتهای معنوی واخلاقی برای نیل به شایستگی هر چه بیشتر

7- مسئولیت پذیری ارائه ورفتارهای اجتماعی مطلوب از خود در جامعه

8- آماده شدن برای ازدواج وتشکیل زندگی

9-  پرورش ارزشهای مذهبی واعتقادی وپایبندی به آنها

10-  تلاش در جهت گسترش استعدادهای درسی ، هنری ، ورزشی

 

مبنای خویشتنداری چیست ؟

ادراک فرد از خودرا می توان در چهار بعد تعریف کرد

1-      تعریف فرد از توانائیهای خود

2-      ادراک نوجوان از خود در لحظه وزمان حال

3-      خود اجتماعی بودن فرد

4-      خود ایده آل بودن او

 

هدفهای نوجوان در زندگی

1-      هدف شایستگی جسمانی نوجوان دوست دارد از لحاظ جسمانی خوش هیکل با قدرت ودارای زور وشایستگی باشد 

2-      هدف نیل به موفقیتهای درسی، نوجوان می خواهد در کلیه مراحل تدریس ودر زمینه های درسی موفقیتهایی کسب نماید

3-      هدف ایجاد ارتباط وسازگاری با همسالان خود

4-      هدف آماده شدن برای زندگی خانوادگی اجتماعی

5-      هدف ایجاد ارتباط سالم با اعضای خانواده ونیل به استقلال عاطفی از والدین

6-      نیل به کسب هویت دینی واسلامی وکشف هویت  خود

7-       هدف تلاش در جهت نیل به استقلال اقتصادی

8-      هدف برنامه ریزی تحصیلی وشغلی

9-      هدف توسعه وپرورش مجموعه ای از ارزشها

10-  هدف گسترش رفتارهای اجتماعی مسئولان

والدین باید نوجوانان را کمک ویاری نمایند تا به اهداف فوق الذکر برسند

 

انتظارهای نوجوانان از بزرگسالان

1-      گوش دادن به حرفها وصحبتهاودرددلهای آنان

2-      سعی نمودن در درک آنها وشناخت از هویت نوجوان

3-      پذیرش احساسات آنها

4-      تشویق آنها به حل مشکلات ومسائل زندگی

 

ویژگیهای کیفیت راهنمایی وکمک به نوجوانان

1-      نوجوان به یک رابطه صمیمانه مطمئن وامن نیاز دارد

2-      نوجوان برای تغییر رفتار خود بیش از انتقاد وسرزنش وتحقیر به ستایش وحمایت نیاز دارد

3-   نوجوان به والدین ومربیان نیاز دارد که با جدی وقاطع بودن خود درزمینه های بهداشتی وتندرستی وامنیت واطاعت از نظم وقانون پذیری وپذیرش منطق آنهارا راهنمایی کنند

 

چه کار کنیم تا جوانان به درددلهای ما توجه کنند ؟

1-      دقیق وبا صداقت باشید

2-      به رشد علایق واستعدادهای انان کمک کنید

3-      احساسات خودرا بشناسید

4-      محیطی را فراهم آورید که در آن نوجوان آزادانه رشد کند

5-      اعتقادات مذهبی واخلاقی قوی را در نوجوانان پایه ریزی کنید وآنان را با معیارها وارزشهای صحیح پرورش دهید

 

ویژگیهای دوره نوجوانی

نوجوان بینش بیداری خاصی پیدا کرده است که با درک وبینش دوره کودکی او فرتر است

نوجوان در این دوره توان وقدرتی در خود احساس می کند در حدی که عرضه اندام کند

نوجوان در دوره نوجوانی می خواهد از مسائل اطراف خود آگاه باشد

نوجوان احساس استقلال می کند

نوجوان به انجام رفتارها واعمالی دست می زند که نوجوان سعی در شناساندن خود دارد

نوجوان برخلاف کودکی به سر ووضع خود می رسد

روابط او با اولیاء دگرگون می شود

در این دوره نیاز بیشتری به انتخاب دوست دارد 

 

+نوشته شده در شنبه بیست و ششم مرداد 1387ساعت17:45توسط هوشنگ |
خصوصیات عاطفی دوره نوجوانی

1-     نوجوان از لحاظ فکری دوره تفکر انتزاعی یا عملیات منطق صوریست .

2-     نوجوانی دوره انتقالی از کودکی به بزرگسالی است.

3-     نوجوان از لحاظ مذهبی می خواهد بر اساس تفکر و برهان عقلی و دلایل منطقی مطالب و مسائل مذهبی را بررسی و قبول نماید.

4-   نوجوان از لحاظ اجتماعی تحول نوجوان و جوان بستگی دارد به اینکه در چه شرایط اجتماعی اقتصادی و فرهنگی رشد نموده باشد.

5-     از لحاظ اخلاقی در دوره نوجوانی روح عرفان و معنویت بیشتر نمایان می گردد.

 

خصوصیات عاطفی دوره نوجوانی:

 

1-     عدم تعادل و بی ثباتی عاطفی.

2-     مورد توجه همسالان واقع شدن.

3-     تحمل شنیدن انتقاد و سرزنش را ندارند اما خودشان انتقاد می کنند.

4-     احساسات فداکارانه مبارزه با ظلم و... در آنها ظاهر می شود.

5-     می خواهند به دیگران بقبولانند که شخص مهمی هستند.

6-     در برابر ناکامی ها حالت یاس و ناامیدی به آنها دست می دهد.

7-     به وضع ظاهر و لباس خود توجه دارند.

8-     حالت رویایی دارند.

9-     نگران آینده هستند.

+نوشته شده در شنبه بیست و ششم مرداد 1387ساعت17:44توسط هوشنگ |
روشهای عملی که در پرورش ورشد فکری کودکان موثر است

1-     پیش از آنکه کودکان را راهنمایی نمائید بکوشید تا آنها به تفکر نشسته وراه حلهایی که به نظرشان می رسد به بزرگترها ابراز دارند

2-     جز در موارد ضروری ولازم به راهنمایی وارشاد آنان نپردازید

3-     برنامه ای در اختیار آنان قرار دهید تا آنهارا به فکر کردن وادارسازد

4-     از کودکان نظر خواهی کنید تا آنها به فکر واندیشه وردی خود اعتماد پیدا کنند

5-     وقتی نظریه خوبی را ارائه می دهند نظریه آنهارا اجراء کنید

6-     حل برخی از مشکلات را بعهده خود آنها واگذار نمائید

7-     برای آنان سئوالاتی مطرح نمائید تا آنهارا به فکر واندیشه وادارکند

 

 

رعایت اصول زیر برای پرورش اجتماعی کودکان ضروری است

1-     اجازه دهید کودکان شما سئوالات خودرا مطرح سازند با گشاده رویی وبا زبان کودکانه جواب دهید

2-     بگذارید فرزندان در مسائلی که مربوط به خودشان می باشد رأی دهند

3-     آنان را به مهمانی ببرید اجازه دهید در مقابل دیگران صحبت کنند

4-     همه مشکلات آنان را حل نکنید بگذارید در مواردی خودشان با مشکلات روبرو شوند

5-     اصول همزیستی وسازگاری با دیگر اعضای خانواده ودوستان را به آنها تفهیم کنید

6-     بکوشید حس همدردی وهمکاری در آنان زیاد گردد

7-     روحیه کار وفعالیت را در آنها بوجود آورید

8-     واقعیت زندگی را برای آنها تشریح کنید

 

اگر پدر ومادر در تربیت فرزند عقاید خودرا تحمیل کنند چه نتایجی حاصل می شود ؟

1-     در چنین وضعی کودک بجای صمیمیت ویگانگی مجبور می گردد قیافه دفاعی به خود گرفته وبه دروغگویی عادت کند

2-     شخصیت واستقلال کودک نابود می شود

3-     وقتی تعلیم وتربیت بر اساس تهدید وزور استوار شده باشد اثر تربیتی در کودک بوجود نمی اید

4-     بین کودک وپدر ومادر بجای لطف ومهربانی فاصله ایجاد می شود

5-     محرومیت ورفتار خشن در روحیه آنان اثر می گذارد

+نوشته شده در شنبه بیست و ششم مرداد 1387ساعت17:43توسط هوشنگ |