پدران ومادران چه نکاتی را در برنامه ابتدایی وتربیت فرزندان رعایت کنند

1-     از وابستگی کودک به خود وخانه کم کنید

2-     از برنامه های مدرسه در نزد فرزندان به نیکی یاد کنید

3-     با معلمان کلاس اول دبستان تماس بیشتری برقرار کنید

4-     به سئوالات کودکان دبستانی با متانت وحوصله جواب دهید واجازه دهید که آنان مشکلات خودرامطرح سازند

5-     سعی کنید به روشهای جدید تدریس اگاهی داشته باشید

6-     به معلمان فرزند خود احترام بگذارید

7-     در موقع ضعف تحصیلی به شیوه های که معلم می گوید فرزند را کمک کنید

 

ارائه خدمات بهداشتی فردی به کودکان دبستانی چه مراحلی دارد

1-     ارزیابی سلامت کودکان دبستانی

2-     کنترل رشد کودکان

3-     پیشگیری وکنترل بیماریها

4-     توجه به بهداشت دهان ودندان

5-     سنجش وبینایی دانش آموزان دبستانی

6-     ارزیابی قدرت شنوایی

7-     انجام آزمایشات روانی

8-     انجام معاینات بهداشتی

9-     مراقبت از دانش آموزان مبتلا به بیماریهای مزمن

10- مراقبت از آنها در زمینه انجام کمکهای اولیه

 

اختلالهاا وبیماریهای شایع در دوره ابتدایی

1-     نارسائیهای بینایی

2-     نارسائیهای شنوایی

3-     پوسیدگی دندانها

4-     انحراف ستون مهره ها

5-     کمبودهای تغذیه ای

6-     اختلال در وضع پوست ،مو، ناخن

7-     آسیب های ناشی از حوادث وسوانح

8-     بیماریهای واگیر

 

 

 

حوادث وسوانح شایع در دوره ابتدایی به سه دسته تقسیم می شوند

1-   حوادثی که در خانه اتفاق می افتد مانند بریدگیها ،خونریزیهای ناشی از عدم استفاده از وسایل تیز ، مسمومیتها ، سوختگیها وتاولها ، شکستگیها ، برق گرفتگیها ، خفگیها

2-   حوادثی که در مسیر خانه ومدرسه اتفاق می افتد مانند تصادفات ناشی از وسایل نقلیه موتوری ، سقوط در پرتگاه ، حمله حیوانات ، گزیدگیها

3-   حوادثی که در مدرسه اتفاق می افتد مانند سقوط از پزتگاه ، شکستن استخوانها ، زخمها وبریدگیها ، سوختگی ناشی از آتش سوزی ، سر خوردن روی یخها و...

 

شایعترین بیماریهای واگیر دار در دبستان

آنژین ،   آبله مرغان ، اوریون ، کرمک ، بیماری انگلی ، سرخچه ، سرخک ، سرماخوردگی ، بیماری ریوی ورم پرده های مغز ، زردی

 

راههای پیشگیری از بیماریها

ایجاد مصونیت با واکسن ،     آموزش اصول بهداشت فردی ،   تشخیص سریع وبه موقع کودک بیمار وارجاع به پزشک ، رعایت دستورهای پزشکی

 

ناهنجاریهای رفتاری شایع در ابتدایی

دروغگویی    ، کمرویی وگوشه گیری ، نگرانی ، دزدی ، پرخاشگری ، فرار از مدرسه ، ناخن جویدن

نیازهای ویژه دانش آموزان ابتدایی

1-     شناخت خود بعنوان یک موجود رشد یابنده

2-     شیوه برقراری ارتباط با دیگران وانتخاب دوست

3-     یاد گیری مهارتهای اساسی در خواندن ونوشتن وحساب کردن

4-     رشد مفاهیمی که کودک در زندگی روزمره با انها سر وکار دارد

5-     رشد ارزشها ووجدان اخلاقی

6-     استقلال شخصی

7-     یاد گیری مهارتهای بدنی

8-     رشد اجتماعی

متداول ترین مشکلات رفتاری که در دوره ابتدایی مشاهده می شود

ترس    ،   دروغگویی  ، دزدیهای کوچک ، ناخن جویدن ، کمروی زف خشم ، پرخاشگری ، زود رنجی ، نگرانی ، افسردگی ، اضطراب ومخالفت جویی

+نوشته شده در شنبه بیست و ششم مرداد 1387ساعت17:53توسط هوشنگ |
تفکر خلاق چیست ؟

یکی از مهم ترین وجوه تمایز انسان از دیگر موجودات ، قدرت تفکر وخلاقیت وقدرت دستکاری در ذهن وپدیده ها وقدرت کشف وتولید ابزار واندیشه های جدید است ، همه انسانها کم وبیش خلاق هستند وایت نوانایی با درجات مختلف در همه انسانها وجود دارد مهم آن الست که بتوانیم آنرا شکوفا کنیم وتوسعه دهیم وبه خدمت بگیریم تفکر خلاق می تواند بهترین وسیله وسلاح برای مبارزه با مشکلات روزمره ما باشد اگر انسان تفکر خلاق در وجود او شکوفا نشده باشد به محض بر خورد با مشکل نا امید می شوند واحساس می کنند که به انتهای خط رسیده اند ، تفکر خلاق به ما می آموزد وقتی با حادثه ای برخورد کردیم چگونه احساسمنفی خودرا به احساس مثبت تبدیل نمائیم

انواع تفکر

تفکر دو نوع است تفکر واگرا وتفکر همگرا

تفکر خلاق با تفکر واگرا رابطه ای مستقیم دارد افراد با تفکر واگرا سعی می کنند پدیده ها وامور وافکار را آن چنان که هست به راحتی قبول نکنند ونگاه متفاوتتری داشته باشند واز قالب های فکری همسان دور شوند وپدیده هارا با چشم دیگری نگاه کنند اما فکر های نو در تفکر هگرا کمتر راه دارد افراد امورات را با همان شکل که وجود دارد می پذیرند

 

مراحل تفکر خلاق

1-      آمادگی : افراد به پدیده های اطراف نگاه می کند وتوجه بیشتری می نماید تا خودرا برای تغیرات آماده نماید

2-      مطالعه : در این مرحله شخض با بررسی ومطالعه روابط بین پدیده هارا بهتر درک می کند وسعی دارد بر اطلاعات ودانش خود بیفزاید

3-   تغییر : در این مرحله انسان به روابط بین پدیده ها که ذهن اورا مشغول کرده اند پی می برد وبا سئوالات مختلف در ذهن به نقد وبررسی علل این پدیده ها می پردازد

4-      پختگی : در این مرحله شخص به درک وشناخت عمیق تری از روابط بین پدیده ها می رسد

5-      اشراق ک شخص به پاسخهای ناگهانی می رسد

6-      وارسی : فرد به بررسی بهترین ایده ها می پردازد تا صحت وسقم ودرستی آن مشخص شود

7-      اجرا : فرد افکار یا ایده های تدئید شده را به اجرا می گذارد

رفتارهای ناسازگارانه

رفتارهای ناسازگارانه رفتارهایی هستند که با نظر پدر ومادر واطرافیان وجامعه سازگاری ندارد  رفتار فرزندان ناسازگار احساس بسیاری  بدی را در اطرافیان ایجاد می کند به طوری که خود نیز تحت تأثیر واکنش های نا خوشایند آن از سوی دیگران واقع می شوند

انواع رفتارهای ناسازگارانه

این نوع رفتارها به سه دسته تقسیم می شوند :

1-      اختلال بیش فعالی وکمبود توجه

2-      اختلال لجبازی ونافرمانی

3-      اختلال سلوک

گرچه شباهت های زیادی در بین آنها وجود دارد ولی ویژگیهای متمایز کننده ای در آنها به چشم می خورد ممکن است علایم هر سه طبقه در یک کودک مشاهده شود که ما ذیلاً به آنها اشاره می کنیم

کودکان بیش فعال دارای چه خصوصیاتی هستند 

1-      نمی توانند رفتارشان را کنترل وتنظیم نمایند

2-      نمی توانند رفتارهای همآهنگ ومناسب با اطرافیان از خود نشان دهند

3-      با علامت هایی مثل کم توجهی وحواس پرتی وکمبود تمرکز همراه است رفتارهای تکانشی آنها بیش از حد معمولی است

4-      در کارهایی که به آن علاقه ومهارت داشته باشند هیچ تفاوتی با همسالان خود ندارند

5-      خیلی سریع توسط محرکهای خارجی دچار حواس پرتی می شوند

6-      اغلب وسایل خودرا گ می کنند

7-      مرتب حرکت می کنند وآرام وقرار ندارند

8-      میان صحبت دیگرا می پرند وتأمل ندارند

9-      نوبت را رعایت نمی کنند

10-  سریع از کوره در رفته واشیاء را به سوی دیگران پرت می کنند

11-  رفتارهای جسورانه وخطر ناکی از خود نشان می دهند

12-  در توجه به جزئیات نا توانند

13-  در صحبت کردن مستقیم با آنان به نظر می رسد به گوینده توجهی ندارند

14-  قادر به پیگیری دستورات نیستند وکارهارا نیمه تمام رها می کنند

کودکان لج باز ونافرمان  چه ویزگیهایی دارند

1- رفتارهای منفی ونابهنجار از آنها زیاد سر می زند

2- از قوانین سر پیچی می کنند

3= زود قهر می کنند وقشقرق به راه می اندازند

4-      با بزرکترها بیش از حد جدل می کنند

5-      دیگران را در امور مقصر می دانند

6-      عصبانی وزود رنجند

7-      رفتارهای خشونت آمیز دارند

8-      کینه توز وانتقام گیرند

کودکان اختلال سلوک چه ویژگیهایی دارند

1-      معمولاً به حقوق دیگران تجاوز می کنند

2-      رفتارهایی مانند قلدری وتهدید دیگران را از خود نشان می دهند

3-      در نزاع وکتک کاری از وسایل خطر ناک مانند چاقوو...استفاده می نمایند

4-      معمولاً دست به سرقت می زنند

5-      به اموال عمومی وانسانها صدمه وارد می کنند

6-      اهل فرار از مدرسه وخانه هستند

عوامل مؤثر در ناسازگاری فرزندان کدامند

1-      علل ارثی : بسیاری از ناسازگاریهای کودکان ریشه در سرنوشت وظینت آنها دارد که از طریق والدین به آنها رسیده است

2-   علل یستی :علل زیستی مانند نقض عضو ، اختلال در بینایی وشنوایی واختلال در مغز ودستگاهها ی عصبی در قبل یا حین یا بعد از تولد می تواند از علل باشد

3-   علل روانی : مانند وجود فشارهای درونی میل به استقلال وجود تعارض وکشمکش در زندگی خصوصاً زمانی که کودک خودرا بی پناه وبدون پشتوانه احساس می کند عادات عصبی مانند کندن ناخن ومکیدن انگشت در او مشاهده می شود

4-   علل عاطفی : مانند اخساس محرومیت از محبت والدین ناکای از دست یابی به اهداف مورد علاقه ولادت جدید در خانواده نداشتن امنیت عاطفی به هر دلیل ممکن

5-   علل اجتماعی مانند نابسامانی واختلاف ودر گیری بی اعضای خانواده ، متارکه والدین بد آموزی از الگوهای خانه ومدرسه وجامعه مقبولیت نداشتن در بین دیگران یادگیری رفتارهای نا مطلوب از گروه همسالان نظارت نداشتن کافی والدین نبود وجود قانون منصفانه وقاطع در خانه ومدرسه ومشکلات اقتصادی

6-   علل تربیتی : مانند عدم یا افراط محبت نا همآهنگی بین عاملان تربیتی در خانه ومدرسه وجامعه بر آورده کردن تمام خواسته های کودک بدون چون وچرا ویا بالعکس تنبیه بدنی وآزارهای روانی مقایسه وتحقیر وسرزنش کودک

بر خورد با رفتارهای نا سازگارانه فرزندان

1-   اگر خود تحت فشار روانی ناشی از زندگی وکار قرار داریم ونمی توانیم رفتار وگفتار خودرا کنترل کنیم بهتر است قبل از انجام هرکاری در مورد فرزندانمان به فکر روشی برای کنترل فشارهای خود باشیم اگر والدین بتوانند برخی رفتارهای خودرا تغییر دهند فرمانبرداری کودکان بیشتر می شود

2-      افکار غلط وانحرافی در باره فرزنخود نداشته باشیم

3-      از ارائه دستورات مبهم کلی وتکراری اجتناب کنیم

4-   به جای سخنرانی وبحث وجدل با لحنی محکم ولی در کمال آرامش به او گوشزد نمائیم که رفتارش در ما چه تأثیری دارد واگر رفتار خودرا تغییر ندهد چه عواقبی در انتظار اوست

5-      به یاد داشته باشیم عاقبتی را برای او مشخص کنیم که شدنی وکوتاه مدت باشد

+نوشته شده در شنبه بیست و ششم مرداد 1387ساعت17:52توسط هوشنگ |
راههای تقویت عواطف در خانواده

راههای تقویت عواطف در خانواده

1-     گفت وگوهای محبت آمیز: یکی از راههای استحکام خاواده توجه به ارتباط کلامی است سخنان عاطفی ودلنشین وخطابه های شایسته ومحبت آمیز مخاطب را جذب می کند

2-     صدا کردن با بهترین نام : صدا کردن همسر با نامی شایسته که بیشتر دوست دارد در ایجاد انس والفت در میان زوجین تأثیر به سزایی خواهد داشت

3-     سلام کردن به همدیگر: طبق آموزشهای اسلام سلام کردن با صدای رسا وواضح وبا آهنگی عاطفی وجذاب موجب تقویت روابط بین زن وشوهر خواهد شد  

4-     اظهار علاقه وابراز محبت :آنچه که بنیاد خانواده را تقویت می کند ومحبت والفت را میان زوجین افزایش می دهد اظهار وابراز آن است

5-     دلجویی ،استقبال ،بدرقه خانواده برای انسان کانون آرامش وراحتی است ومرد دوست دارد که همسر اورا بدرقه ودر موقع بازگشت به منزل از او استقبال نماید

6-     همدلی در انتخاب نوع غذا : همآهنگی وهمدلی در انتخاب نوع غذا از جمله عواملی است که ارتباط زن وشوهر را تقویت می نماید

7-     فراهم نمودن مخارج خانواده : مرد باید از راه حلال مخارج خانواده را تأمین نماید

8-     هدیه دادن به همسر : هدیه دادن نوعی احترام به طرف مقابل محسوب می شود

+نوشته شده در شنبه بیست و ششم مرداد 1387ساعت17:50توسط هوشنگ |
چند توصیه به والدین جهت رفع مشکلات خانوادگی

1-     والدین نوجوانان و جوانان را از محبت سیراب نمایندتا آنها به هرکس رو نیاورند.

2-     والدین کانون خانواده را برای جوانان محلی امن قرار دهند.

3-     اگر اختلاف بین والدین پیش آید بدانند چگونه برخورد نمایند.

4-     به فرزندان خود در تمام زمینه های زندگی کمک کنند.

5-     والدین با فرزندان صحبت کنند و به صحبت آنها گوش دهند

6-     والدین هرگز جوانان خود را مخصوصا در معرض دید دیگران تحقیر نکند.

7-     بیش از حد توان از جوان انتظار نداشته باشند.

8-     والدین به نوجوان و جوان بیاموزند که از مشکل فرار نکند بلکه برای حل آن با مشورت بزرگترها چاره اندیشی کند.

9-     هرگز فرزندان را در مضیقه مالی قرار ندهند تا جهت رفع نیاز مادی به دیگران پناه ببرند.

10- در رسیدن به سن ازدواج امکان ازدواج را برای آنها فراهم کنند.

11- روح مذهب و معنویت را در آنها تقویت کنند و با رفتار صحیح برای آنها الگو باشند.

12- به فرزندان مسئولیت دهند تا آنها مسئولیت پذیری را یاد گیرند.

13- به فرزندان خود کمک کنند تا احساسات خود را ابراز نمایند.

+نوشته شده در شنبه بیست و ششم مرداد 1387ساعت17:50توسط هوشنگ |
چرا والدین از جوانان سخت می گیرند

-         آنها قبلا مسئولیت و مراقبت و حفظ فرزندان خود را بر عهده داشته اند.

-         اکنون نوجوان از تسلط آنها رها می شود برای آنها قابل قبول نیست و ناچارند که سخت بگیرند.

-         والدین نوجوانان خود را دوست دارند و همیشه سعادت آنها را می خواهند.

-         چون نگران تربیت فرزندان خود هستند مجبورند که بر آنها سخت بگیرند.

-         آنها مسئول تربیت فرزندان خود هستند و اگر مشکلی برای آنها به وجود آید مردم والدین را مقصر می دانند.

-         به علت عدم اطلاع شاید والدین ندانند که چه مقدار آزادی را باید به نوجوان داد.

-         گاهی والدین می خواهند به همان طریق که خود پرورش یافته اند فرزندان را تربیت کنند.

+نوشته شده در شنبه بیست و ششم مرداد 1387ساعت17:50توسط هوشنگ |
موارد مهم در جهت تحکیم خانواده

زوجین جهت تحکیم خانواده به این موارد توجه نمایند:

 

1-     بکوشید همواره از همسرتان صبورتر و با حوصله تر باشید.

2-     در مشکلات و مصائب رفیق همسرتان باشید نه رقیب آن.

3-     در مواردی که اختلاف نظر دارید با همدیگر گفت و گو نمایید.

4-     برای هر چیز کوچک و بی ارزشی جنگ و دعوا راه نیندازید.

5-     اگر در موردی حق با همسر شما بود حق را بپذیرید.

6-     اگر اشتباهی از جانب شما رخ داد عذر خواهی نمایید و عذرخواهی لطمه ای به غرور و شخصیت شما وارد نمی کند.

7-     اشتباهات همسرتان را اگر در صدد جبران براید بپذیرید.

8-     همسرتان را سرکوب نکنید که منجر به سردی روابط و مشکلات بزرگتر بعدی خواهد شد.

9-     در موقع خشم و عصبانیت هیچ تصمیمی نگیرید.

10- به همسرتان حق دهید که احساسات مختلفی داشته باشد.

11- در دلخوری ها و مشاجرات احتمالی عادلانه قضاوت کنید.

12- اگر مشکلی بین شما و همسرتان پیش آمد پای خانواده ها را در آن باز نکنید.

13- هیچ کس به اندازه خود زن و شوهر موقعیت آنها را درک نمی کند و به حل اختلافات آنها کمک نمی کند.

14- همواره گذشت و ایثار و فداکاری نمایید چون از اساسی ترین ارکان زندگی گرم گذشت است.

15- در موقع عصبانیت حق ندارید هر حرفی را بزنید یا عملی را مرتکب شوید.

16- هر چند وقت یکبار روابط و رفتارهای خود را بررسی کنید.

17- اگر در ارتباط برقرار کردن با دیگران و تصمیم گیری مشکل دارید ابتدا در جهت رفع آنها برآیید تا برای همسرتان مظهر اقتدار و اعتبار باشید.

18- اگر مشکلی با همسرتان دارید فقط در جایگاه خود به آن مشکل رسیدگی نمایید.

19- برای همدیگر و به خاطر همدیگر زندگی کنید نه برای دیگران.  

+نوشته شده در شنبه بیست و ششم مرداد 1387ساعت17:49توسط هوشنگ |