مهارت زندگی

مهارت زندگی چیست ؟وچگونه افراد جامعه را آموزش دهیم تا در معرض آسیب های روانی واجتماعی قرار نگیرند یا آسیب ها تأثیر کمتری روی آنان بگذارد

زندگی یک مهارت است به این معنی اگر بخواهیم زندگی شاداب تر فموثر تر ،واجتماعی تر داشته باشیم ، انسان برای یک زندگی مطلوب نیازهای متوعی دارد ولی یکی از نیازهای او این است که خورا دقیقاً بشناسد ودیگران را درک کند وبا آنها روابط خوبی داشته باشد هیجانها واسترسهای روزمره را در کنترل خود بگیرد مشکلات را حل کند وتصمیم های مناسب بگیرد پذیرنده صرف نباشد وکلیشه ای فکر نکند

مهارتهای زندگی 10نوع می باشند

1- خود آگاهی     2- همدلی      3-مقابله با هیجانهای منفی    4- مقابله با استرس ،    5- ارتباطات اجتماعی ،   6- ارتباطات بین فردی   7- مهارت حل مسائل  8- قدرت تصمیم گیری   9- تفکر انتقادی   10- تفکر خلاق ونوآوری

در تعریف دیگر می توان گفت : شیوه هایی که درست زندگی کردن را به افراد یاد می دهد تا در عصر تجدد گرایی بتوانند خودرا از هر آسیب روانی در امان نگه بدارند مهارت های زدگی هستند

در جامعه ما انواع جرمها مانند افزایش افسردگی فکاهش سن اعتیاد وابتلا به آسیب های اجتماعی رو به رشد است لذا می طلبد که به جوانان ما که بشتر در معرض خطرات هستند مهارت های زندگی را بیآموزیم

+نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۸۷ساعت13:1توسط هوشنگ |